Зона вільної торгівлі

Торгівля з ЄС за 2017-й рік  у цифрах:

 • ЄС - найбільший торговельний партнер України. Питома вага ЄС у зовнішньоторговельному обороті України - 40,4%. Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами з ЄС становив 43,3 млрд дол. США
 • Експорт товарів з України до ЄС - 17,5 млрд дол. США, імпорт товарів - 20,8 млрд дол. США
 • Експорт послуг з України до ЄС - 3,3 млрд дол. США, імпорт послуг - 2,5 млрд дол. США
 • Питома вага ЄС в експорті товарів України – 40,5%, в імпорті товарів – 41,9%
 • Експорт товарів з України до ЄС збільшився на 29,9% відносно 2016 року, імпорт товарів – на 21,3%.

З 1 січня 2016 року розпочалася реалізація в режимі тимчасового застосування Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який стосується торгівлі та питань, пов’язаних з торгівлею, зокрема — створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Відбулися зміни у сфері митного регулювання, в т.ч. скасування/поетапне зниження ставок ввізних мит обома країнами та адміністрування походження товарів, а також безмитних тарифних квот.

Європейська сторона значною мірою лібералізувала митний режим для більшості українських товарів ще у квітні 2014 році в режимі автономних торговельних преференцій: відразу були повністю скасовані ввізні мита ЄС для 94,7% українських промислових товарів, 82,2% сільськогосподарської продукції та 83,4% харчової продукції.

Для решти українського експорту в ЄС – відбулася часткова лібералізація доступу на ринок ЄС шляхом:

1) застосування поступового зменшення/скасування ввізних мит ЄС протягом перехідних періодів відповідно до Графіку, встановленого у Додатку I-A до Угоди про асоціацію

2) встановлення тарифних квот, що передбачають безмитний експорт в межах визначеного обсягу (для сільськогосподарської та харчової продукції).  

Україна почала скасовувати ввізні мита на імпорт з ЄС з 1 січня 2016 року – від початку створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Для окремих, "чутливих" товарних груп Україна застосовує поступове зменшення/скасування ввізних мит для імпорту походженням з ЄС в рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС протягом перехідних періодів - від 3 до 10 років (Додаток I-A до Угоди про асоціацію).

Зі ставками увізного мита України, які застосовуються до імпорту товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2018-му році можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку.

Також Україна встановила безмитні тарифні квоти для 3 види товарів (м'ясо свинини; м'ясо птиці та цукор) та передбачила додаткові обсяги для 2-х з них.

ЄС є найбільшим торговельним партнером України.

Частка ЄС у загальному експорті товарів України досягала 37,1% у 2016 р. та 40,5% за результатами 2017 р. Частка ЄС в загальному імпорті товарів України становила 43,7% у 2016 р. та 41,9% за результатами 2017 р.

Від початку дії ПВЗВТ торгівля між Україною та ЄС демонструє позитивну динаміку — як щодо експорту, так і щодо імпорту. Зокрема, у 2017 р. експорт товарів до ЄС збільшився на 29,9% порівняно з з попереднім роком та становив 17,5 млрд дол. США, а імпорт товарів з ЄС – збільшився на 21,3% та становив 20,8 млрд дол. США.

Динаміка торгівлі товарами з ЄС, 2014-2017 роки, млрд дол. США 

За даними Держстатистики

Близько третини експорту товарів з України до ЄС – це продукція сільського господарства та харчової промисловості. На другому місці – експорт чорних металів та виробів з них, на третьому – продукція машинобудування (переважно електричне обладнання).

Найбільші темпи зростання експорту товарів до ЄС у 2017 р. демонстрували такі галузі: АПК та харчова промисловість, машинобудування, мінеральні продукти, металургійна промисловість, різні промислові товари.

В той же час основу імпорту товарів з ЄС до України складають: продукція машинобудування (механічні та електричні машини, транспортні засоби), хімічної промисловості та мінеральні продукти.

Структура експорту товарів з України до країн ЄС-28 за 2017 р.

За даними Мінекономрозвитку

Експорт послуг з України до ЄС зріс на 10,8% за 2017 р. та становив 3,3 млрд дол. Україна найбільше експортує до ЄС транспортні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, а також телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги. Імпорт послуг з ЄС зріс на 3,4% та становив 2,5 млрд дол.  Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг від країн ЄС становлять транспортні послуги, ділові послуги та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю.

Динаміка торгівлі послугами з ЄС, 2014-2017 роки, млрд дол. США

За даними Держстатистки

В українському експорті до ЄС спостерігається позитивна тенденція до розширення товарних позицій (товарна диверсифікація). Також на ринок ЄС поступово почали виходити нові компанії, які раніше в ЄС не експортували, у тому числі малі та середні підприємства.

Україна отримала дозволи експортувати до ЄС більшість товарів тваринного походження, в т.ч. м'яса птиці, риби та рибопродуктів, меду, яєць і яйцепродуктів, молока і молочних продуктів, колагену, кишкової сировини, равликів, а також нехарчових продуктів тваринного походження – наприклад, пуху, пір’я та шкірсировини, технічного казеїну тощо.

Станом на початок 2018-го року 290 українських виробників тваринної продукції вже отримали право на експорт продуктів тваринного походження до ЄС, у тому числі 110 виробників харчових продуктів тваринного походження. У 2016 році для вітчизняних виробників відкрився європейський ринок молочної продукції. А вже у 2017 році України стала одним з найбільших експортерів вершкового масла до ЄС.

Потенційні переваги ПВЗВТ для українських виробників

 • Безмитний доступ до одного з найпотужнішого та найбільшого ринків світу для більшості української продукції (з першого року дії Угоди ЄС скасував увізні мита по більшості товарів (99% тарифних ліній);
 • Рівні умови конкуренції та нарощування обсягів експорту до ЄС;
 • Підвищення стандартів якості та безпечності української продукції в тому числі і на внутрішньому ринку;
 • Створення українських брендів, які будуть легко упізнаватися в усьому світі;
 • Розширення номенклатури товарів та послуг на внутрішньому ринку України;
 • Підвищення попиту на вітчизняну продукцію, в тому числі на ринках третіх країн, у зв’язку із впровадження європейських стандартів;
 • Поліпшення структури вітчизняного експорту у бік зменшення сировинної складової та збільшення частки високотехнологічних товарів з високою долею доданої вартості, виробленої в Україні.

Основні переваги від євроінтеграції для пересічних громадян України

 • Покращення доступу до якісної імпортної продукції;
 • Підвищення стандартів якості та безпечності української продукції в тому числі і на внутрішньому ринку;
 • Підвищення рівня захисту прав споживачів від товарів, що становлять загрозу для їх здоров’я та безпеки;
 • Здешевлення імпортної продукції у зв’язку зі зниженням/скасуванням увізного мита України;
 • Розширення номенклатури товарів і послуг на внутрішньому ринку, а також туристичних можливостей.