Зона вільної торгівлі

Сучасний стан торгівлі з ЄС у цифрах:

  • ЄС - найбільший торговельний партнер України. Питома вага ЄС у зовнішньоторговельному обороті товарів України - 41,3%. Загальний обсяг торгівлі товарами з ЄС становить 34,7 млрд дол. США.
  • Експорт товарів з України до ЄС - 15,9 млрд дол. США, імпорт товарів - 18,8 млрд дол. США.
  • Питома вага ЄС в експорті товарів України – 40,3%, в імпорті товарів – 42,1%.
  • Експорт товарів з України до ЄС збільшився на 30,4% відносно січня-листопада 2016 р., імпорт товарів – на 22,8%.

З 1 січня 2016 року розпочалася реалізація в режимі тимчасового застосування Розділу IV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який стосується торгівлі та питань, пов’язаних з торгівлею, зокрема — створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ).

Відбулися зміни у сфері митного регулювання, в т.ч. скасування/поетапне зниження ставок ввізних мит обома країнами та адміністрування походження товарів, а також безмитних тарифних квот.

Європейська сторона значною мірою лібералізувала митний режим для більшості українських товарів ще у квітні 2014 році в режимі автономних торговельних преференцій: відразу були повністю скасовані ввізні мита ЄС для 94,7% українських промислових товарів, 82,2% сільськогосподарської продукції та 83,4% харчової продукції.

Для решти українського експорту в ЄС – відбулася часткова лібералізація доступу на ринок ЄС шляхом:

1) застосування поступового зменшення/скасування ввізних мит ЄС протягом перехідних періодів відповідно до Графіку, встановленого у Додатку I-A до Угоди про асоціацію

2) встановлення тарифних квот, що передбачають безмитний експорт в межах визначеного обсягу (для сільськогосподарської та харчової продукції).  

Україна почала скасовувати ввізні мита на імпорт з ЄС з 1 січня 2016 року – від початку створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Для окремих, "чутливих" товарних груп Україна застосовує поступове зменшення/скасування ввізних мит для імпорту походженням з ЄС в рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС протягом перехідних періодів - від 3 до 10 років (Додаток I-A до Угоди про асоціацію).

Зі ставками увізного мита України, які застосовуються до імпорту товарів походженням з ЄС в рамках вільної торгівлі між Україною та ЄС у 2018-му році можна ознайомитися на сайті Мінекономрозвитку.

Також Україна встановила безмитні тарифні квоти для 3 види товарів (м'ясо свинини; м'ясо птиці та цукор) та передбачила додаткові обсяги для 2-х.

ЄС є найбільшим торговельним партнером України.

Частка ЄС у загальному експорті товарів України досягала 37,1% у 2016 р. та 40,3% за результатами 11 місяців 2017 р. Частка ЄС в загальному імпорті товарів України становила 43,7% у 2016 р. та 42,1% за результатами 11 місяців 2017 р.

Від початку дії ПВЗВТ торгівля між Україною та ЄС демонструє позитивну динаміку — як щодо експорту, так і щодо імпорту. Зокрема, за січень-листопад 2017 р. експорт товарів до ЄС за 11 місяців 2017 р. збільшився на 30,4% порівняно з відповідним періодом попереднього року та становив 15,9 млрд дол. США, а імпорт товарів з ЄС – збільшився на 22,8% та становив 18,8 млрд дол. США.

Динаміка торгівлі товарами з ЄС, 2014-2017 роки, млрд дол. США 

Динаміка торгівлі товарами з ЄС, 2014-2017 роки, млрд дол. США

За даними Держстатистики

Близько третини експорту товарів з України до ЄС – це продукція сільського господарства та харчової промисловості. На другому місці – експорт чорних металів та виробів з них, на третьому – продукція машинобудування (переважно електричне обладнання).

Найбільші темпи зростання експорту товарів до ЄС у 2017 р. демонстрували такі галузі: АПК та харчова промисловість, машинобудування, мінеральні продукти, металургійна промисловість, різні промислові товари.

В той же час основу імпорту товарів з ЄС до України складають: продукція машинобудування (механічні та електричні машини, транспортні засоби), хімічної промисловості та мінеральні продукти.

Структура експорту товарів з України до країн ЄС-28 за 11 місяців 2017 р.

За даними Мінекономрозвитку

Експорт послуг з України до ЄС зріс на 9,8% за 9 місяців 2017 р. та становив 2,4 млрд дол. Україна найбільше експортує до ЄС транспортні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, а також телекомунікаційні, комп’ютерні та інформаційні послуги. Імпорт послуг з ЄС становив 1,8 млрд дол. та майже не змінився порівняно з аналогічним періодом минулого року.  Найбільшу частку в загальному обсязі імпорту послуг від країн ЄС становлять транспортні послуги, ділові послуги та послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю.

В українському експорті до ЄС спостерігається позитивна тенденція до розширення товарних позицій (товарна диверсифікація). Також на ринок ЄС поступово почали виходити нові компанії, які раніше в ЄС не експортували, у тому числі малі та середні підприємства.

Україна отримала дозволи експортувати до ЄС більшість товарів тваринного походження, в т.ч. м'яса птиці, риби та рибопродуктів, меду, яєць і яйцепродуктів, молока і молочних продуктів, колагену, кишкової сировини, равликів, а також нехарчових продуктів тваринного походження – наприклад, пуху, пір’я та шкірсировини, технічного казеїну тощо.

На сьогодні 290 українських виробників тваринної продукції вже отримали право на експорт продуктів тваринного походження до ЄС, у тому числі 110 виробників харчових продуктів тваринного походження. У 2016 році для вітчизняних виробників відкрився європейський ринок молочної продукції. А вже у 2017 році України стала одним з найбільших експортерів вершкового масла до ЄС.