Захист прав споживачів

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 20 "Захист прав споживачів" Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію, Україна та Сторона ЄС співпрацюють з метою забезпечення високого рівня захисту прав споживачів та досягнення сумісності між їхніми системами захисту прав споживачів, а також щодо поступового зближення законодавства із нормами ЄС (що наведені у Додатку ХХХІХ Угоди), в той же час не створюючи бар’єрів для торгівлі.

Органи асоціації

Кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Очікувані результати

 • більш жорсткі вимоги щодо захисту прав споживачів для компаній на вітчизняному ринку, звідси витіснення з ринку недобросовісних конкурентів;
 • активізація створення незалежних громадських організацій споживачів;
 • гармонізація законодавства в сфері захисту прав споживачів;
 • налагодження тісніших зв’язків між відповідними профільними регулюючими агенціями;
 • співпраця щодо систем нагляду за виконанням норм захисту прав споживачів;
 • підвищення ефективності дотримання законодавчих норм в Україні.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Схвалено Концепцію державної політики у сфері захисту прав споживачів на період до 2020 року (Розпорядження КМУ від 29 березня 2017 р. № 217-р).

Передбачається, що реалізація Концепції підвищить рівень превентивного захисту прав споживачів для недопущення та/або зменшення кількості порушень їх прав, підвищить рівень просвіти та поінформованості громадян щодо їх споживчих прав та механізмів їх захисту, усуне з ринку недобросовісних підприємців тощо.

Ухвалено низку нормативно-законодавчих актів для забезпечення впровадження базових принципів європейської системи безпечності харчових продуктів:

Проведена робота із гармонізації українського законодавства із європейським дозволила удосконалити існуючу систему захисту прав споживачів та виконати такі завдання:

 • встановити  заборону на виробництво, продаж, експорт та імпорт продукції, яка через невідповідність зовнішнім характеристикам може становити загрозу для здоров’я та безпеки споживачів;
 • запровадити санкції за порушення законодавства про безпеку продукції;
 • привести у відповідність до права ЄС обов'язки виробників і торговельних посередників щодо безпечності продукції;
 • на законодавчому рівні визначити умови для споживчих договорів, які вважаються несправедливими;
 • визначити гарантії та механізми захисту прав споживачів щодо контрактів, укладених поза діловими приміщеннями;
 • забезпечити захист прав споживачів при укладенні договору споживчого кредитування;
 • привести у відповідність до права ЄС вимоги до зазначення цін на товари;
 • встановити  санкції за порушення законодавства щодо зазначення цін.

Розпочато запровадження основного принципу законодавства ЄС у сфері захисту споживачів – контролю безпечності продукції "від лану до столу", та передбачено обов’язкове впровадження операторами ринку міжнародної системи контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів – Hazard Analysis and Critical Control Points (НАССР).

Здійснено заходи щодо завершення утворення Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (компетентного органу у сфері санітарних та фітосанітарних заходів), який почав свою роботу 6 квітня 2016 року, та підвищення його інституційної спроможності.