Захист прав інтелектуальної власності

Основний зміст та зобовʼязання України

Глава 9 Угоди про асоціацію Розділу "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" передбачає спрощення процедури створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На розгляд Верховної Ради України, а також Кабінетом Міністрів України подані такі проекти Законів в галузі захисту прав інтелектуальної власності:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав", щодо збільшення можливостей суб’єктів прав інтелектуальної власності здійснювати захист своїх прав та спрощення шляхів закріплення авторського права та розпорядження ним.  

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет", щодо створення ефективного і прозорого механізму видалення або блокування інформації, що порушує авторські права і (або) суміжні права в мережі Інтернет в досудовому порядку.  

"Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних", щодо удосконалення процесу видачі контрольних марок, самостійного здійснення власниками своїх прав на об’єкти авторського права і суміжних прав контролю за видачею контрольних марок.

Тривають дискусії між Україною та ЄС щодо пропорційності та достатності заходів, запропонованих у законопроектах з метою імплементації вимог Угоди про асоціацію в частині захисту прав інтелектуальної власності.