Захист прав інтелектуальної власності

Основний зміст та зобовʼязання України

Глава 9 Угоди про асоціацію Розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" передбачає спрощення процедури створення і комерційного використання інноваційних продуктів та продуктів творчої діяльності на території Сторін, а також досягнення належного та ефективного рівня охорони і захисту прав інтелектуальної власності.

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На розгляд Верховної Ради України, а також Кабінетом Міністрів України подані такі проекти Законів в галузі захисту прав інтелектуальної власності:

"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо набуття, розпорядження та охорони авторського права і суміжних прав", щодо збільшення можливостей суб’єктів прав інтелектуальної власності здійснювати захист своїх прав та спрощення шляхів закріплення авторського права та розпорядження ним.  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення охорони прав на компонування напівпровідникових виробів» від 23.01.2017 № 5694 (імплементації права ЄС у сфері правової охорони топографії напівпровідникових виробів);

Прийнятий ЗУ "Про внесення змін до статті 5 Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних" (№ 2514-VIII від 04.09.2018), щодо удосконалення процесу видачі контрольних марок, самостійного здійснення власниками своїх прав на об’єкти авторського права і суміжних прав контролю за видачею контрольних марок.

У липні 2018 року набрав чинності Закон України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (№ 2415-VIII від 15.05.2018 року), який забезпечує права правовласників на справедливу винагороду та прозору діяльність організацій колективного управління відповідно до міжнародних стандартів (Директива Європейського Парламенту та Ради 2014/26/ЄC про колективне управління авторським та суміжними правами та мультитериторіальне ліцензування прав.

Постанова КМУ від 31.10.2018 №  912 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері інтелектуальної власності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України» вводить в практичну площину реалізацію положень законів «Про авторське право і суміжні права», «Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних» та «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування».

У частині інституційного забезпечення системи правової охорони інтелектуальної власності в травні 2018 року утворено державну організацію «Національний офіс інтелектуальної власності».