Управління державними фінансами, оподаткування

Основний зміст та зобовʼязання України

Стаття 346 Угоди про асоціацію передбачає забезпечення розвитку бюджетної політики  і систем внутрішнього контролю на основі міжнародних стандартів, а також з урахуванням принципів підзвітності, прозорості, ефективності та результативності.

Положення ст. 351 Угоди про асоціацію передбачають, що Україна має вдосконалити процедури відшкодування ПДВ для уникнення накопичення заборгованості, забезпечення ефективного збору податків і посилення боротьби з податковим шахрайством, а також ухилянням від сплати податків.

Стаття 352 Угоди регламентує зобов’язання України адаптувати політику протидії та боротьби із контрабандою підакцизних товарів, зокрема поступове зближення акцизних ставок на тютюнові вироби.

Органи асоціації

Кластер 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство фінансів України;
 • Державна фіскальна служба.

Очікувані результати

 • удосконалення системи державного внутрішнього контролю
 • забезпечення розвитку надійних систем зовнішнього аудиту
 • оптимізація процедури відшкодування ПДВ;
 • покращення законодавчого забезпечення у боротьбі з ухилянням від сплати податків;
 • загальне покращення інвестиційного клімату.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • розроблений проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування тютюнових виробів)" (реєстр. №4619);
 • схвалена Концепція запровадження електронної акцизної марки – автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (Розпорядження КМУ від 6 липня 2016 р. №497-р);
 • у першому читанні схвалений проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо мінімізації впливу на адміністрування надходжень до бюджету" (№4516);
 • скасоване положення про присутність представників контролюючого органу за місцем розташування акцизних складів, в яких здійснюються операції з пальним;
 • розроблений проект Постанови КМУ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру витратомірів – лічильників та рівнемірів – лічильників рівня пального у резервуарі, передачі облікових даних з витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників електронними засобами зв’язку";
 • Крім цього, прийнято Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" ( від 21.12.2021 р. № 1797-VIII).

У зв’язку із запровадженням системи електронного адміністрування реалізації пального відповідно до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" (від 24 грудня 2015 р. №909), доповнено перелік платників акцизного податку особами, які здійснюють оптове постачання пального; змінено одиниці виміру пального, на яке встановлено ставки акцизного податку, з кілограмів на літри, приведені до температури 150 ˚С. 

З метою визначення основних засад бюджетної політики на середньостроковий період прийнято Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування» (від 06.12.2021 № 2646-VIII), який шляхом переходу до 3-річного бюджетного планування окреслить плани управління державним боргом та сприятиме зниженню фіскальних ризиків.

З метою розвитку функції внутрішнього аудиту та її гармонізації з міжнародними стандартами та практикою ЄС постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2021 №1062 внесено зміни до Порядку проведення внутрішнього аудиту, якими передбачено запровадження стратегічного планування діяльності з внутрішнього аудиту, підписання декларацій внутрішнього аудиту, створення аудиторських комітетів та інших пов’язаних питань.

З метою збільшення рівня прозорості політики управління державним боргом впроваджено Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019 – 2022 роки, яка серед іншого передбачає залучення іноземних інвесторів, здійснення заходів для доступу України на міжнародний ринок капіталу та збільшення довгострокового пільгового фінансування шляхом розширення співпраці з МФО та країнами-партнерами.