Туризм

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 16 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС співпраця у галузі туризму здійснюється задля підвищення конкурентоспроможної туристичної галузі.

Співпраця у сфері туризму базується на трьох основних принципах:

 • повага самобутності та інтересів місцевих громад, особливо у сільській місцевості;
 • важливість культурної спадщини;
 • чітка взаємодія між туризмом та захистом навколишнього середовища.

Співпраця у сфері туризму зосереджується на таких напрямах:

 • обмін інформацією, найкращими практиками тощо;
 • встановлення стратегічного партнерства між державними, приватними та суспільними інтересами з метою забезпечення сталого розвитку туризму;
 • просування та розвиток туристичних продуктів і ринків, інфраструктури, людських ресурсів та інституційних структур;
 • розвиток та імплементація ефективних політик і стратегій, зокрема відповідних правових, адміністративних та фінансових аспектів;
 • навчання спеціалістів з туризму, а також нарощення потенціалу в галузі туризму з метою підвищення стандартів якості надання туристичних послуг;
 • розвиток і сприяння туризму на основі місцевих громад.

Органи асоціації

Кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У 2017 році Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію розвитку туризму та курортів до 2026 року.

Для подальшого розвитку галузі, здійснюється підготовка внесення комплексних змін до Закону України "Про туризм". Проект Закону України щодо внесення змін до Закону України "Про туризм" наразі перебуває на розгляді у Верховній Раді.

Зміни передбачають:

 • удосконалення, доповнення та уточнення термінологічно-понятійного апарату у сфері туризму відповідно до загальноприйнятих міжнародних дефініцій, зокрема з урахуванням класифікації Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО);
 • визначення існуючих видів туризму в залежності від напрямку туристичних потоків, способу організації туру, категорій осіб, які здійснюють туристичні подорожі, їх віку, джерел фінансування подорожі, цілей, способів пересування та інших ознак;
 • запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності туроператорів та турагентів перед туристами з метою захисту прав та законних інтересів споживачів туристичних послуг;
 • регламентування загальних засад роботи саморегулівних організацій у сфері туризму;
 • встановлення механізму створення та забезпечення діяльності державного та місцевих фондів розвитку туризму;
 • врегулювання діяльності фахівців туристичного супроводу в Україні шляхом створення Реєстру фахівців туристичного супроводу;
 • визначення порядку встановлення категорій об’єктів туристичної інфраструктури за декларативним принципом та повноважень Мінекономрозвитку з даного питання;
 • визначення правових засад статистичного обліку у сфері туризму та повноважень причетних органів влади.

В оновленому Законі передбачається врахування положень Директиви 90/314/ЄЕС від 13 червня 1990 р. про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне, також передбачено обов’язкове страхування цивільної відповідальності туроператорів щодо відшкодування витрат на повернення туристів до місця постійного проживання.

З 1 червня 2017 року у сфері туризму набули чинності три національні стандарти України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами, а саме:

 • стандарт ISO 17679:2016 Tourism and related services – Wellness spa – Service requirements (Туризм і пов'язані з ним послуги – Велнес Спа - Потреби в послугах);
 • стандарт ISO 17049:2013 Accessible design - Application of braille on signage, equipment and appliances  (Доступний дизайн - Застосування шрифту Брайля на вказівках, обладнанні та приладах);
 • стандарт ISO 23599:2012 Assistive products for blind and vision-impaired persons -- Tactile walking surface indicators (Засоби допомоги для сліпих і слабозорих людей - показники тактильної поверхні).