ТРАНСПОРТ

Основний зміст і зобов’язання України

Главою 7 "Транспорт" Розділу V Економічного та галузевого співробітництва Угоди про асоціацію визначено що Україна та ЄС розширюють і зміцнюють кооперацію в галузі транспорту.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету  з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство інфраструктури України

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

  • АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ

Угода про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС (далі – Угода про САП) була парафована 28 листопада 2013 року (м. Вільнюс).

Однак питання підписання Угоди про САП наразі гальмується з огляду на відсутність консенсусу між Іспанією та Великою Британією щодо формулювання пункту 31 «Територія» статті 2 «Визначення» про територіальне застосування Угоди в частині Гібралтару. Для вищезазначених країн це є актуальним з огляду на проблематику у двосторонніх відносинах щодо Гібралтару.

Представниками Європейської Комісії було зазначено, що підписання Угоди про САП стане можливим після планованого виходу Великої Британії з ЄС.

Безвідносно до укладення Угоди про САП на постійній двосторонній основі продовжується робота з державами-членами ЄС, а також іншими країнами-партнерами з метою встановлення більш ліберальних умов здійснення регулярного повітряного сполучення.

  • АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері автомобільного транспорту розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу» (реєстр. № 7386 від 08.12.2017), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Корчиком В. А. та іншими.

Разом з тим, з урахуванням положень законопроекту реєстр. № 7386 Мінінфраструктури спільно з європейськими експертами проекту технічної допомоги ЄС розроблено:

проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання ринку послуг автомобільного транспорту в Україні з метою приведення їх у відповідність з актами Європейського Союзу»;

проект Закону України «Про врегулювання ринку транспортних послуг, шляхом введення прозорих механізмів фінансування соціально важливих пасажирських перевезень, з метою наближення законодавства України до права європейського Союзу»;

розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом».

Здійснюються заходи щодо створення Єдиного державного електронного реєстру автомобільних перевізників.

Ведення національного електронного реєстру передбачено Законом України № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності» як Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (до набрання чинності положенням про внесення до ЄДР органи ліцензування продовжують формувати, вести, надавати відомості з власних ліцензійних реєстрів).

В Укртрансбезпеці діє Єдина інформаційна система (ЄІС), до якої вноситься інформація щодо ліцензіатів та їх засобів провадження господарської діяльності (транспортні засоби).

30 серпня 2018 року в тестову експлуатацію впроваджено сервіс надання адміністративних послуг на автомобільному транспорті в електронній формі – «Електронний кабінет перевізника», який дозволить спростити автоперевізникам отримання послуг з ліцензування, мінімізувати корупцію у цій сфері та підвищити безпеку пасажирських перевезень. Наразі триває доопрацювання системи та її оптимізація відповідно до технічного завдання.

  • ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТРАНСПОРТ

З метою адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері залізничного транспорту розроблено проект Закону України «Про залізничний транспорт України», який внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Дубневичем Я. В. та іншими  (реєстр. № 9512 від 30.01.2019).

З метою гарантування рівних правил ведення діяльності для всіх учасників ринку, забезпечення ефективного та неупередженого державного управління галуззю розроблено пакет документів щодо утворення центрального органу виконавчої влади, який виконуватиме функції регуляторного органу у сфері залізничного транспорту.

Крім того, триває співробітництво з Європейським залізничним агентством (ERA) з питань інтероперабельності залізничних колій (система простору 1520), зокрема, утворено Контактну групу, якою проводиться робота щодо внесення показників колії простору 1520 до Технічних специфікацій інтероперабельності ЄС.

Проводиться спільна робота разом з європейськими експертами щодо розробки пілотного проекту Системи управління безпекою та щодо методики розрахунку плати за доступ до інфраструктури.

Розпочато роботу з розробки проекту Ліцензійних умов діяльності перевізників відповідно до Директиви Ради № 95/18/ЄС від 19 червня 1995 року про ліцензування залізничних підприємств. На сьогодні проект Ліцензійних умов доопрацьовується з урахуванням зауважень європейських експертів проекту технічної допомоги Twinning «Підтримка Міністерства інфраструктури у запровадженні умов для застосування європейської моделі ринку послуг залізничного транспорту в Україні».

Проводиться робота щодо перегляду функцій державного та господарського управління залізничним транспортом.

В ПрАТ «Укрзалізниця» триває робота щодо формування нової бізнес-моделі розвитку товариства та визначення ключових пріоритетів щодо внутрішніх трансформацій, утворення вертикально-інтегрованих виробничо-технологічних вертикалей, соціального та організаційного розвитку.

  • МОРСЬКИЙ ТРАНСПОРТ

Ведеться робота щодо ратифікації Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві. У зв’язку з цим, розроблено проекти Законів України «Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з ратифікацією Конвенції Міжнародної організації праці 2006 року про працю в морському судноплавстві, з поправками», які листом Мінінфраструктури від 10.04.2018 р. надіслано Міністерству закордонних справ України для подання Президенту України.

Крім того, постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 991 Україна приєдналась до Протоколу 1988 року до Міжнародної конвенції про вантажну марку 1966 року з поправками 2003, 2004, 2006, 2008, 2012, 2013 та 2014 років до нього .

З 11 по 18 червня 2018 року Україна успішно пройшла обов’язковий аудит Міжнародної Морської Організації (ММО, анг. - ІМО)  та підтвердила свій статус морської держави. За результатами аудиту маємо певні зауваження, але серед понад 50 країн, які теж проходили аудит ММО, результат України можна вважати зразковим. На сьогодні отримано попередній звіт `IMO Member State Audit Scheme Audit of Ukraine 9 to 18 June 2018 Interim Report`, фінальний звіт очікується наприкінці 2018 року.

  • ВНУТРІШНІЙ ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ

Розроблено проект Закону України «Про внутрішній водний транспорт», який внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Козирем Б.Ю. та іншими (реєстр. № 2475а, доопрацьований від 08.06.2017).

Цей законопроект 16.05.2018 розглянуто на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та прийнято рішення внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований у Комітеті Верховної Ради України з питань транспорту законопроект (реєстр. № 2475а-д).

09.07.2018 проект Закону «Про внутрішній водний транспорт» (реєстр № 2475а-д) подано на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Козирем Б. Ю. та іншими.

  • БЕЗПЕКА НА ТРАНСПОРТІ

З метою адаптації законодавства України до права Європейського Союзу розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері убезпечення експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» (реєстр. № 7317 від 17.11.2017), внесений на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Бурбаком М. Ю. та іншими.

Разом з тим, з урахуванням положень законопроекту реєстр. № 7317 Мінінфраструктури спільно з європейськими експертами проекту технічної допомоги ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері безпеки експлуатації колісних транспортних засобів відповідно до вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони».

З метою імплементації Директиви № 2008/68/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 2008 року про перевезення небезпечних вантажів розроблено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів», який внесено на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України Корчиком В. А. та іншими (реєстр. № 7387 від 08.12.2017).

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 435 затверджено Державну програму підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року.

  • ТРАНСПОРТНА ПОЛІТИКА

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 р. № 430 схвалено Національну транспортну стратегію України на період до 2030 року.

Спільно з експертами проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» розроблено проект плану заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів на 2019-2021 роки з реалізації Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» опубліковано на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для проведення електронних консультацій з громадськістю.

З метою наближення законодавства України до права Європейського Союзу у сфері транспортної політики та інфраструктури розроблено проект Закону України «Про мультимодальні перевезення».

  • ПОШТОВИЙ ЗВ’ЯЗОК

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2018 р. № 104 схвалено Стратегію імплементації положень директив Європейського Союзу у сфері послуг поштового зв’язку та кур’єрських послуг («дорожню карту») та затверджено план заходів щодо реалізації Стратегії.

Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв’язок», який опубліковано на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та направлено на погодження заінтересованим центральним органам виконавчої влади України.