Транскордонне та регіональне співробітництво

Двосторонні домовленості щодо сприяння розвитку двостороннього транскордонного та регіонального співробітництва закріплені Главою 27 розділу V «Економічне та галузеве співробітництво» Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Національний вимір.

На національному рівні розвиток міжрегіонального та транскордонного співробітництво є одним із пріоритетів Державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку, затверджених на період до 2020 року.

Пріоритети та завдання транскордонного співробітництва на період до 2020 р. визначено Державною програмою розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, яка передбачає 55 заходів та 25 проектів транскордонного співробітництва, що можуть фінансуватись за рахунок бюджетних коштів.

Міжнародний вимір.

Нормативно-правова база крім національного законодавства включає також низку міжнародних договорів, які ратифіковані Україною, а також низку міжрегіональних угод транскордонного співробітництва (їх загальна кількість –  375), які сприяють соціальній та економічній конвергенції прикордонних регіонів та створенню нових можливостей для їх розвитку, в тому числі розвитку економічних, соціальних, науково-технічних, екологічних, культурних та інших відносин, обміну досвідом.

Одним з практичних інструментів реалізації національних інтересів у транскордонному контексті, є робота міжурядових комісій та координаційної ради за участю України, а саме:

 • Українсько-Словацька міжурядова комісія з питань транскордонного співробітництва;
 • Українсько-Угорська міжурядова змішана комісія з питань транскордонного та прикордонного співробітництва;
 • Спільна Українсько-Польська координаційна міжурядова рада з питань міжрегіонального співробітництва.

Стратегія ЄС для Дунайського регіону.

З метою розвитку соціально-економічного потенціалу та поглиблення економічних відносин у прикордонних регіонах ЄС із сусідніми державами запроваджено ініціативу Стратегія ЄС для Дунайського регіону в якій бере участь чотири області з населенням у 6 млн. осіб (Івано-Франківська, Закарпатська, Одеська та Чернівецька). Україна бере участь у реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону з 2011 р., чітко визначивши цілі та пріоритетні проекти.

Орієнтовно половина проектів транскордонного співробітництва Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки зосереджено навколо вирішення пріоритетних завдань розвитку саме Дунайського регіону.

8 грудня 2017 р. під час четвертого засідання Ради асоціації між Україною та ЄС Угоду про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001) (далі – Угода), яку 19 вересня 2018 р. ратифіковано Верховною Радою (набула чинності 20 жовтня 2018 р.). Укладення Угоди забезпечило доступ України до ресурсів Європейського інструменту сусідства (5 млн. євро для фінансування участі України у Дунайській транснаціональній програмі) для підтримки політики інтеграції у Дунайському регіоні у чотирьох сферах Стратегії ЄС для Дунайського регіону:

 

 

  Інноваційність та соціальна відповідальність

 

  Навколишнє середовище та культурна відповідальність

 

  Покращення інфраструктурних зв’язків та енергоефективність

 

  Ефективне урядування в Дунайському регіоні

 

Мінрегіон та Держаудитслужба здійснюють заходи по отриманню доступу до електронно-моніторингової системи Програми для практичної реалізації Держаудитслужбою своїх повноважень.Для ефективної реалізації програми Урядом схвалено План заходів з організації виконання міжнародного договору та затверджено Порядок функціонування системи управління та контролю за виконанням зазначеної Угоди, яким Держаудитслужбі, зокрема, надано повноваження на проведення перевірок витрат українських бенефіціарів (партнерів) на реалізацію проектів з метою отримання в подальшому відшкодування Європейською Комісією цих витрат.

Міжрегіональне співробітництво.

Українські регіони активно співпрацюють у рамках міжрегіонального співробітництва як між собою, так й з відповідними адміністративно-територіальними одиницями інших держав.

Відтак, укладено близько 850 міжрегіональних угод про торговельно-економічне, науково-технічне і культурне співробітництво, приблизно 25 % з яких укладено з адміністративними одиницями Республіки Польща у сферах економіки, торгівлі, сільського господарства, транспорту, науки та техніки, охорони здоров’я, туризму, спорту, освіти, культури та мистецтва.

Розвиток нормативно-правової бази у 2019 році.

З метою створення умов для підвищення ефективності транскордонного співробітництва Урядом затверджено:

 • план заходів з організації виконання Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001) (розпорядження КМУ від 15 травня 2019 р. № 337);
 • Порядок та умови надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва (постанова КМУ від 15 листопада 2019 р. № 937);
 • Порядок функціонування національної системи управління та контролю за виконанням Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube – CCI 2014TC16M6TN001) (постанова КМУ від 20 листопада 2019 р.
  № 1038);
 • Положення (оновлене) про Координаційний центр з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону  та його склад (постанова КМУ від 18 грудня 2019 р. № 1060);
 • Типову Угоду про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та Типовий статут об'єднання єврорегіонального співробітництва (постанови КМУ від 18 грудня 2019 р. №1126 та № 1127).
 • (за згодою).