Технічні бар’єри у торгівлі

Основний зміст і зобовʼязання України

Відповідно до Угоди про асоціацію (стаття 56 Глави 3 «Технічні бар’єри у торгівлі» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Україна взяла на себе зобов'язання поступово забезпечити відповідність з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС та дотримуватися принципів і практик, викладених у діючих регламентах ЄС. 

Перехід на міжнародні технічні регламенти, що визнаються в державах-членах ЄС та в інших державах світу, знизить нетарифні бар’єри в торгівлі, покращить доступ української промислової продукції на ринки та стимулюватиме експорт. У відносинах з державами-членами ЄС таке спрощення буде найбільш відчутним у тих сферах, в яких будуть підписані Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА).

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі

Відповідальні органи в Україні

Міністерство економічного розвитку і торгівлі, ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади), відповідальні за адаптацію законодавства, відповідно до Додатку ІІІ.

Очікувані результати

 • Відповідність усіх технічних регламентів у Додатку ІІІ європейському законодавству, збільшення рівня гармонізованих стандартів, відповідно до законодавства ЄС
 • Відсутність дублювання процедур оцінки відповідності товару вимогам технічних регламентів в Україні та ЄС – тобто можливість проходження в Україні випробувань та отримання сертифікатів відповідності, які будуть визнаватися ЄС. Це дозволить зменшити витрати бізнесу на отримання відповідної документації, проходження процедур сертифікації та оцінки відповідності.
 • Взаємне визнання сертифікатів відповідності між Україною та ЄС після підписання Угоди АСАА.
 • Розширення доступу на ринок ЄС для українських виробників промислової продукції.  
 • Дотримання загальної безпечності нехарчової продукції та посилення захисту інтересів споживачів.
 • Створення сприятливого регуляторного та ділового середовища.
 • Підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Ухвалені горизонтальні рамкові закони

Створено та забезпечено інституційну спроможність

 • Засновані та розпочали свою роботу: Національне агентство з акредитації України (НААУ), Національний орган стандартизації (ДП "УкрНДНЦ"), Держпродспоживслужба та інші органи ринкового нагляду, органи з оцінки відповідності. Формує та реалізовує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, а також ринкового нагляду нехарчової продукції – Міністерство економічного розвитку і торгівлі. 

Розробка та перегляд технічних регламентів:

 • затверджено 25 технічних регламентів (з 27, передбачених Додатком ІІІ);
 • оновлено 3 технічні регламенти у зв’язку зі змінами у праві ЄС.

Запровадження європейських стандартів (EN) з одночасним скасуванням конфліктних національних та міждержавних стандартів (ГОСТ):

 • в Україні діють 13 211 стандартів, гармонізованих з міжнародними та європейськими стандартами;
 • прийняті як національні 4161 гармонізований європейський стандарт під усі технічні регламенти з Додатку ІІІ (окрім стандартів щодо будівельних виробів). Застосування цих стандартів свідчить про те, що продукція відповідає вимогам зазначених технічних регламентів (надає презумпцію відповідності);
 • з 1 січня 2019 року в Україні скасовано чинність 10917 стандартів, розроблених до 1992 року, що становить майже 90% від їх загального обсягу.

Членство в міжнародних організаціях:

 • було прийнято Закон "Про приєднання України до Метричної Конвенції" і вже з серпня 2018 року Україна набула повноправного членства в Метричній Конвенції;
 • Україна отримала статус організації-компаньйона в Європейських комітетах зі стандартизації CEN та CENELEC, а також підписала Меморандум про взаєморозуміння між Національним органом стандартизації та Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI);
 • Підписано угоди про взаємне визнання між Національним агентством з акредитації України (НААУ) та Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) у всіх сферах акредитації, а також Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF). 

Підготовка до підписання Угоди АСАА на першому етапі для трьох перших пріоритетних секторів промислової продукції:

 • імплементовано в національне законодавство горизонтальне право ЄС у сфері технічного регулювання;
 • імплементовано технічні регламенти у трьох сферах (безпека машин, електромагнітна сумісність, низьковольтне електричне обладнання) та створено відповідну інфраструктуру;
 • призначено органи з оцінки відповідності.

27 березня 2018 року відбулося засідання робочої групи “Технічні бар’єри у торгівлі та стандартизація” в рамках другого засідання Діалогу високого рівня Україна-ЄС, на якому обговорювалося питання підготовки до проведення оцінки готовності до підписання Угоди АСАА.

У Спільній заяві, оприлюдненій 17 грудня 2018 року за результатами 5-го засідання Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом, Сторона ЄС визнала досягнутий Україною прогрес у цій сфері.