Технічні бар’єри у торгівлі

Основний зміст і зобовʼязання України

Глава 3 "Технічні бар’єри у торгівлі" спрямована на зменшення технічних бар’єрів у торгівлі та наближення українських виробників промислової продукції до ринку ЄС. Відповідно до статті 56, Україна зобов’язалася поступово забезпечити відповідність із технічними регламентами ЄС і системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з оцінки відповідності та ринкового нагляду ЄС, а також дотримуватися принципів і практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС.

Органи асоціації

Комітет асоціації у торговельному складі

Відповідальні органи в Україні

Мінекономрозвитку, ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади), відповідальні за адаптацію законодавства, відповідно до Додатку ІІІ.

Очікувані результати

 • Відповідність усіх технічних регламентів у Додатку ІІІ європейському законодавству, збільшення рівня гармонізованих стандартів, відповідно до законодавства ЄС
 • Відсутність дублювання процедур оцінки відповідності товару вимогам технічних регламентів в Україні та ЄС – тобто можливість проходження в Україні випробувань та отримання сертифікатів відповідності, які будуть визнаватися ЄС. Це дозволить зменшити витрати бізнесу на отримання відповідної документації, проходження процедур сертифікації та оцінки відповідності.
 • Взаємне визнання сертифікатів відповідності між Україною та ЄС після підписання Угоди АСАА.
 • Розширення доступу на ринок ЄС для українських виробників промислової продукції.  
 • Дотримання загальної безпечності нехарчової продукції та посилення захисту інтересів споживачів.
 • Створення сприятливого регуляторного та ділового середовища.
 • Підвищення рівня конкурентоспроможності української продукції та сприяння інноваційному розвитку.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Ухвалені горизонтальні рамкові закони

Створено та забезпечено інституційну спроможність

 • Засновані та розпочали свою роботу: Національне агентство з акредитації України (НААУ), Національний орган стандартизації (ДП "УкрНДНЦ"), Держпродспоживслужба та інші органи ринкового нагляду, органи з оцінки відповідності. Формує та реалізовує державну політику у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, а також ринкового нагляду нехарчової продукції – Міністерство економічного розвитку і торгівлі.

Розробка та перегляд технічних регламентів:

 • Всього затверджено 24 технічні регламенти із 27 секторів, визначених у Додатку ІІІ;
 • У зв’язку зі змінами у європейському законодавстві переглядаються деякі затверджені технічні регламенти для приведення їх у відповідність новим Директивам ЄС. 

Запровадження європейських стандартів (EN) з одночасним скасуванням конфліктних національних та міждержавних стандартів (ГОСТ):

 • В Україні діють 23 677 національних стандартів. 13 211 з них - гармонізовані з міжнародними та європейськими стандартами;
 • Прийняті як національні 4161 гармонізований європейський стандарт під усі технічні регламенти з Додатку ІІІ (окрім стандартів щодо будівельних виробів). Застосування цих стандартів свідчить про те, що продукція відповідає вимогам зазначених технічних регламентів (надає презумпцію відповідності);
 • Скасовано усі (14 475) застарілі міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 р.

Членство в міжнародних організаціях:

 • Улітку 2017 р. Україна отримала статус організації-компаньйона в Європейських комітетах зі стандартизації CEN та CENELEC, а в січні 2018 р. - підписала Меморандум про взаєморозуміння між Національним органом стандартизації та Європейським інститутом телекомунікаційних стандартів (ETSI);
 • Підписано угоди про взаємне визнання між Національним агентством з акредитації України (НААУ) та Європейською кооперацією з акредитації (ЕА) у всіх сферах акредитації, а також Міжнародною асоціацією з акредитації лабораторій (ILAC) та Міжнародним форумом з акредитації (IAF). 

Підготовка до підписання Угоди АСАА на першому етапі для трьох перших пріоритетних секторів промислової продукції:

 • Узгоджено технічне законодавство України та інфраструктуру в трьох секторах (безпека машин, електромагнітна сумісність, низьковольтне електричне обладнання);
 • У рамках підготовки до підписання Угоди АСАА призначено 65 органів з оцінки відповідності;
 • Проведено перший етап офіційного оцінювання стороною ЄС відповідного законодавства України.