Спорт та фізична культура

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 25 розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (статті 441-442), співпраця у цій сфері має сприяти:

  • популяризації фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
  • підвищенню рівня національної компетенції у спортивній галузі;
  • інтеграції людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом;
  • захисту спорту від таких загрозливих явищ, як допінг, договірні матчі, расизм та насильство.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету Асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство молоді та спорту України.

Очікувані результати

  • популяризація фізичної культури і спорту, здорового способу життя;
  • підвищення суспільної активності людей з розумовими та фізичними вадами через заняття спортом;
  • створення ефективної системи боротьби з такими негативними явищами у спорті як допінг, договірні матчі, расизм та насильство.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

21 грудня 2015 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями. 16 листопада 2016 р. Верховною Радою України ратифіковано зазначену Конвенцію.

  • Запроваджено Національні антидопінгові правила (Наказ Мінмолодьспорту від 9 жовтня 2015 р. №3711), які зобов’язалися виконувати усі національні спортивні федерації.
  • 7-8 листопада 2016 р. вперше в Україні, у м. Києві, відбулися засідання Європейського комітету з питань Всесвітньої антидопінгової агенції (САНАМА) та Моніторингової групи Антидопінгової конвенції Ради Європи (Т-DO). Під час засідань підписано Угоду про співробітництво між Національним антидопінговим центром України та НАДО Німеччини.
  • Прийнято нову редакцію Закону України "Про антидопінговий контроль у спорті" (№1835-VIII від 07.02.2017). Закон встановлює європейські принципи управління антидопінговою діяльністю через Наглядову раду антидопінгового контролю, а також визначає правові та організаційні засади щодо профілактики, запобігання застосування та поширення допінгу у спорті.

3 липня 2016 р. Україна підписала Конвенцію Ради Європи про комплексний підхід до питань безпеки, охорони та послуг під час футбольних матчів та інших спортивних заходів. Здійснюються заходи щодо її ратифікації.