Сільське господарство та розвиток сільських територій

Основний зміст і зобов’язання України

Главою 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію визначено, що Україна та ЄС співпрацюють з метою сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема, через поступове зближення відповідних політик і законодавства, а також поступового зближення національного регулювання у відповідності до регулювання і стандартів ЄС, що наведено в Додатку XXXVIII до Угоди.

Дане співробітництво між Сторонами в галузі сільського господарства та розвитку аграрних регіонів охоплює такі сфери:

 • сприяння взаєморозумінню аграрної політики та політики розвитку аграрних регіонів;
 • підвищення адміністративного потенціалу на центральному та місцевому рівнях у сферах планування, оцінки та впровадження вищенаведених політик;
 • сприяння розвитку сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва з повагою до навколишнього середовища та благополуччя тваринного світу, включаючи поширення використання органічних методів виробництва і біотехнологій, зокрема, шляхом впровадження передового досвіду в цих галузях;
 • обмін знаннями та найкращими практиками у сфері аграрної політики розвитку з метою сприяння зростанню економічного добробуту сільських громад;
 • підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестицій;
 • поширення знань шляхом навчання та проведення інформаційних заходів;
 • сприяння інноваціям шляхом проведення наукових досліджень і стимулювання розширення послуг сільськогосподарським виробникам;
 • сприяння гармонізації питань, що розглядаються в рамках міжнародних організацій;
 • обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки для сільськогосподарської політики та аграрних регіонів;
 • проведення політики якості сільськогосподарської продукції у сфері стандартизації, вимог до виробництва і схем якості.

Органи асоціації

Кластер 5 Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції і підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Очікувані результати

 • Ширші можливості для компаній у контексті співпраці та обміну знаннями, досвідом і технологіями;
 • Адаптація стандартів аграрної продукції та інфраструктури аграрних ринків і полегшиення доступу продукції українських аграрних компаній на ринок ЄС;
 • Підвищення якості аграрної продукції через підвищення екологічних стандартів її виробництва;
 • Зростання зайнятості та добробуту місцевих громад в аграрних регіонах країни;
 • Модернізація державної аграрної політики у відповідності до вимог законодавства ЄС;
 • Розвиток стандартів та інфраструктури аграрного ринку.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Уряд України затвердив:

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №208);

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. №241);

- детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження (Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. №587).

- вимоги до продуктів із какао та шоколаду, що спрямовані на імплементацію Директиви №2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року (Наказ Мінагрополітики від 13 квітня 2016 р. №157).

 • Внесені зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 609), якими удосконалено механізм використання коштів, спрямованих на фінансову підтримку фермерських господарств — переможців конкурсу.
 • Кабінет Міністрів України схвалив і вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України". Він регулює відносини, пов’язані з реалізацією державної політики щодо розвитку агропромислового комплексу України, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку та балансування аграрного ринку, створення сприятливих умов для суб’єктів різних форм господарювання (в тому числі малих сільськогосподарських виробників) у сільському господарстві, продовольчої безпеки та відповідає вимогам актів права ЄС.
 • Визначено пріоритети розвитку сільських територій до 2025 року та передбачено затвердження нормативно-правових актів, які забезпечать впровадження підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, а також підвищення рівня привабливості проживання на селі та створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами (Розпорядження КМУ від 19 липня 2017 р. № 489-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій") .
 • Удосконалено систему електронного адміністрування ПДВ для забезпечення її ефективного функціонування на постійній основі сільськогосподарським товаровиробникам (Закон від 16 липня 2015 р. № 643-VIII).
 • Розроблено Номенклатуру продукції сільського господарства, яка відповідає категоріям Статистичної класифікації продукції (СКП–2011) і є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності ЄС (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – СРА2008).

Розпочато створення методологічних і практичних основ для запровадження у національну статистичну практику типологізації сільськогосподарських підприємств.

Розроблено та затверджено накази Держстату щодо наближення статистичної практики до норм ЄС.