Санітарні та фітосанітарні заходи

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 4 "Санітарні та фітосанітарні заходи", Україна повинна запровадити еквівалентну європейській систему контролю за якістю та безпечністю харчової продукції. З цією метою Уряд схвалив Всеохоплюючу стратегію імплементації Глави 4 (далі – Стратегія СФЗ), якою визначено графік систематичної нормативно-правової адаптації законодавства до законодавства ЄС (Розпорядження КМУ від 24 лютого 2016 р. №228-р). Основні зобов’язання України в рамках Стратегії включають:

 • реформування системи державного контролю безпечності харчових продуктів, кормів та побічних продуктів тваринного походження відповідно до актів права ЄС;
 • встановлення вимог до виробництва та обігу новітніх харчових продуктів, харчових добавок, предметів і матеріалів, що контактують з харчовими продуктами;
 • вдосконалення законодавства про надання споживачам інформації про харчові продукти;
 • реформування механізму державного регулювання виробництва та обігу кормів;
 • вдосконалення законодавства про ГМО в харчових продуктах і кормах;
 • вдосконалення механізму державного регулювання виробництва та обігу ветеринарних препаратів;
 • перегляд максимальних рівнів залишків ветеринарних препаратів, пестицидів та агрохімікатів, а також забезпечення ефективного моніторингу за такими залишками;
 • вдосконалення законодавства про здоров’я та благополуччя тварин;
 • боротьба з інфекційними та іншими захворюваннями серед тварин;
 • поліпшення фітосанітарного стану в Україні та забезпечення захисту здоров’я рослин.

Органи асоціації

Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами Комітету асоціації у торговельному складі.

Відповідальні органи в Україні

 • Держпродспоживслужба;
 • Мінагрополітики;
 • Міністерство охорони здоровʼя;
 • Міністерство екології та природних ресурів.

Очікувані результати

 • Запровадження ефективної та збалансованої системи державного контролю безпечності харчових продуктів,  яка відповідає вимогам ЄС та визнається у світі.
 • Підвищення загальної безпечності харчових продуктів та кормів, забезпечення захисту життя і здоров’я людей, тварин та рослин.
 • Посилення захисту інтересів споживачів, в т.ч. надання споживачам належної інформації про харчові продукти.
 • Створення прозорих умов ведення господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності українських виробників.
 • Розширення доступу на ринок ЄС та вихід на нові міжнародні ринки збуту. Право експортувати на ринок ЄС - серйозна перевага на інших ринках збуту.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На виконання статті 64 Угоди про асоціацію та Стратегії СФЗ ухвалені:

 • Закон України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" (№ 771, в редакції ЗУ № 1602 від 22.07.2014 ) (чинний з вересня 2015 р.).
 • Закон України "Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин" (№2042 від 18.05.2017), набере чинності у квітні 2018 р.;
 • Закон України "Про безпечність та гігієну кормів" (№2264 від 21.12.2017) набере чинності у січні 2020 р.;
 • Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин" (№ 1648 від 14.08.2014);
 • Закон України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною" (№ 287 від 07.04.2015);
 • Ухвалені зміни до Закону України "Про насіння і садивний матеріал" (№ 864-VIII від 08.12.2015).

Ухвалено та запроваджено

 • Порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з відповідного реєстру; 
 • Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам;
 • Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл;
 • Методичні рекомендації щодо процедур здійснення відбору зразків на виконання плану державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів;
 • Інструкція з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней;
 • Каталог кормових матеріалів;
 • Порядок проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал та порядку маркування та пакування партій насіння та ін.;
 • Інструкція з профілактики та ліквідації сальмонельозу птиці;
 • Забезпечено участь у європейській системі нотифікації хвороб тварин (ADNS);
 • Затверджені накази Мінагрополітики про запровадження ідентифікації і реєстрації коней, свиней, великої рогатої худоби.

Впроваджуються процедури за системою НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point – система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок).

Система НАССР дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації й контролю небезпечних чинників.

Відповідно до чинного законодавства, у 2017 році її повинні були запровадити великі підприємства, що виробляють харчові продукти з непереробленими інгредієнтами тваринного походження: молокозаводи, бійні, підприємства з переробки м'яса; восени 2018 року система має бути запроваджена на всіх великих підприємствах харчової промисловості; осінь 2019 року - крайній термін впровадження системи на всіх малих підприємствах.

Утворено компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів - Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів - Держпродспоживслужба (почала роботу 6 квітня 2016 р.). 

Розширення доступу до ринку ЄС

Україна отримала право на експорт до ЄС таких продуктів тваринного походження: м'ясо птиці та продуки з м’яса птиці, риба та рибопродуктів, мед бджолиний, яйця і яйцепродукти, молоко і молочні продукти, колаген, харчова кишкова сировина, равлики, побічні/нехарчові продукти тваринного походження.

У рамках процедури виходу української яловичини на ринок ЄС, починаючи з 2017 р., Україна започаткувала національну програму безперервного моніторингу ВРХ на губчасту енцефалопатію.

На сьогодні загалом 290 підприємств отримали право на експорт продуктів тваринного походження, у т. ч. 110 виробників харчових продуктів.

Запроваджений єдиний підхід до імпорту продуктів тваринного походження з країн-членів ЄС до України: погоджено уніфіковані форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для молока та молочних продуктів, м’яса птиці. У процесі погодження - для колагену і желатину, кормів для домашніх тварин, ін.