Рибальство та морська політика, Ріка Дунай

Основний зміст і зобов’язання України

Згідно з Главою 18 "Політика у галузі рибальства та морська політика" Розділу V Економічне та галузеве співробітництво Угоди про асоціацію, Україна та Сторона ЄС спільно працюють над збереженням і управлінням водними живими ресурсами, проводять боротьбу з непідзвітним та нерегульованим рибальством, а також розширюють міжнародне співробітництво в Чорному морі.

У сфері водної політики Угода про асоціацію також передбачає виконання Україною та державами-членами ЄС їхніх міжнародних зобов’язань з проблематики ріки Дунай (Глава 19 "Ріка Дунай" Розділу V Економічне та галузеве співробітництво Угоди), а також встановлює необхідність імплементації Водної рамкової Директиви Європейського Парламенту та Ради № 2000/60/ЄС "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики", якою запроваджено принципово новий підхід до системи управління водними ресурсами – так зване інтегроване управління водними ресурсами за басейновим принципом, яким, зокрема, передбачено, що основною одиницею управління є басейн водного об’єкту.

Органи асоціації

Кластер 5 Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції і підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство екології та природних ресурсів України.

Очікувані результати

Створення більш сприятливого середовища для роботи компаній, що займаються рибальством і морським промислом;

Закладення сприятливих умов для зростання вантажообігу через даний транспортний коридор, збільшення доходів транспортних і торговельних компаній, а також прискорення товаропотоків у цілому між Україною та ЄС.

Створення кращого бізнес-клімату в галузі рибальства та морської політики дозволить створити передумови для збільшення зайнятості в цьому секторі та поліпшити умови розвитку прибережних спільнот.

Гармонізація відповідних політик зі стандартами ЄС дозволить створити адекватну систему регулювання ринку рибальства та морських промислів.

  • Держстат затвердив розроблену номенклатуру продукції рибальства й аквакультури (від 13.11.14 № 337) з урахуванням рекомендацій експертів проекту Twinning "Сприяння процесам удосконалення Державної служби статистики України з метою покращення її потенціалу та продукції".

Тепер зазначені методики забезпечують зіставність із Класифікацією продукції за видами економічної діяльності Європейського Союзу (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – СРА2008). Враховано перелік продукції, яка передбачена Міжнародною стандартною статистичною класифікацією тваринного та рослинного світу водного середовища (ISSCAAP).

  • Оцінено запаси пелагічних та демерсальних риб Чорного моря в рамках впровадження проекту BlackSea4Fish. Отримано інформацію про можливість участі у виконанні міжнародних облікових зйомок у Чорному морі для отримання якісних біологічних даних.
  • Набула чинності Лист-угода від 25 жовтня 2016 р. щодо реформування органів рибоохорони України між Державним агентством рибного господарства України і Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО). Вона стосується реалізації проекту "Технічна допомога веденню відповідального рибальства і сталої аквакультури".
  • Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом" (від 04.10.2021 № 1641-VIII ), який забезпечив:

- гідрографічне та водогосподарське районування території України;

- розроблення планів управління річковими басейнами;

- розроблення водогосподарських балансів;

- визначення повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

  • Протягом 2016 року відбувався активний діалог у рамках Міжнародної комісії із захисту річки Дунай (МКЗД). Зокрема, у лютому були затверджені два плани щодо пріоритетів раціонального водокористування в річковому басейні Дунаю на період до 2021 року – План управління річковим басейном Дунаю та План управління ризиками повеней на річці Дунай.
  • На постійній основі здійснюється робота із забезпечення участі України в Дунайській транснаціональній програмі, яка є фінансовим інструментом ЄС, що має специфічне спрямування та відповідний механізм ухвалення рішень для політики інтеграції в Дунайському регіоні. Наразі від Сторони ЄС отримано позитивне рішення щодо виділення Україні 5 млн. євро для забезпечення фінансування участі України в Дунайській транснаціональній програмі. Наступним кроком має стати розробка та підписання відповідного міжнародного договору між Урядом України та Європейською Комісією щодо участі України в зазначеній програмі.