Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями

Основний зміст та зобовязання України

Україна має на меті гармонізацію внутрішнього законодавства про поводження з відходами з дотриманням вимог ЄС у даній сфері та відповідно до підписаної Угоди про асоціацію.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство енергетики та вугільної промисловості.

Очікуванні результати

Українське законодавство з питань відходів гірничодобувної промисловості має бути приведене у відповідність до положень Директиви №2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Імплементація положень Директиви 2006/21/ЄС передбачається шляхом внесення змін до законодавства після затвердження Національної стратегії поводження з відходами для України

На виконання положень Директиви №94/22/ЄС від 30 травня 1994 р. про умови надання та використання дозволів на пошук, розвідування та видобуток вуглеводнів, 2 березня 2016 р. за ініціативи Міністерства екології та природних ресурсів України було ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України про внесення змін до порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами (Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №594)та до порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами (Постанова КМУ від 30 травня 2011 р. №615) з метою забезпечення прозорості видачі дозволів та проведення аукціонів.