Промисловість та підприємництво

Основний зміст та зобовʼязання України

Згідно з Угодою про асоціацію Європейський Союз вимагає від України покращення умов для ведення бізнесу.

Органи асоціації

Кластер 2 підкомітету з економіки.

Відповідальні органи в Україні

  • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
  • Національний банк України;
  • Державна служба статистики України.

Очікувані результати

Системний перегляд регуляторних актів у сферах сільського господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій та телекомунікацій.

Розробка Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У рамках співробітництва сторін забезпечується активна реалізація міжнародних програм/проектів:

  • проект "Зміцнення членських бізнес-організацій малих і середніх підприємств" для закріплення потенціалу підприємницьких об’єднань;
  • проект "Підтримка ЄС України у відновленні її економіки. Проект технічної допомоги EU SURE" для розробки стратегій економічного розвитку, створення 15 регіональних Центрів підтримки бізнесу та інструменту гарантування кредитів.
  • програма підтримки "зеленої" модернізації української економіки для отримання Україною фахової та організаційної консультаційної допомоги в питаннях енергоефективності;
  • програма федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини з перепідготовки управлінських кадрів в Україні;
  • проект Представництва ЄС в Україні та Мінекономрозвитку FORBIZ для створення кращого бізнес-середовища;
  • програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу" (COSME). Мінекономрозвитку спільно з Міністерством освіти і науки України бере участь у реалізації програми ЄС "Горизонт-2020", яка містить напрямок "Малі та середні підприємства".

Уряд на своєму засіданні 24 травня 2017-го року схвалив Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Підготовлено Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року".