Поточні платежі та рух капіталу

Основний зміст та зобовʼязання України

Україна взяла на себе зобов’язання вживати заходів для лібералізації руху капіталу до рівня, рівноцінного законодавству ЄС. Саме така лібералізація є однією з  передумов формування єдиного ринку з ЄС у сфері фінансових послуг.

Співпраця України та ЄС у сфері поточних платежів і руху капіталу передбачена главою 7 розділу ІV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію.

Угода передбачає, що ЄС і Україна:

 • дозволяють будь-які платежі та перекази у вільно конвертованій валюті між сторонами;
 • забезпечують вільний рух капіталу, пов’язаного з наданням кредитів та з портфельними інвестиціями;
 • не запроваджують обмеження на рух капіталу та не обмежують діючі умови;
 • консультуються одна з одною з метою полегшення руху капіталу.

Органи асоціації

Підкомітет із питань торгівлі та сталого розвитку.

Відповідальні органи в Україні

 • Національний банк України;
 • Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
 • Міністерство економіки і торгівлі України.

Очікувані результати

 • Результатом виконання положень Угоди має стати зменшення обмежень на поточні платежі;
 • Зняття обмежень з експортно-імпортних операцій і прямих іноземних інвестицій для підвищення експортного потенціалу нашої країни;
 • Зняття обмежень з портфельних інвестицій і потоків боргового капіталу; 
 • Усуненння перешкод для фінансових операцій фізичних осіб за кордон. 

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Серед основних кроків у досягненні цілей Угоди про асоціацію у сфері фінансових послуг:

 • знято та спрощено значну кількість валютних обмежень для юридичних і фізичних осіб;
 • розроблено заходи лібералізації валютного ринку.

Концепцією валютної лібералізації передбачене розроблення проекту Закону "Про іноземну валюту", який дозволить Національному банку оперативніше та ефективніше реагувати на зміни стану платіжного балансу та кон’юнктури ринку.

Ведеться поступова робота щодо де бюрократизації та лібералізації валютного ринку.

Затверджено базові документи у цій сфері, а також презентовано публічну версію концепції нового валютного регулювання.