Підприємництво, послуги та електронна торгівля

Основний зміст та зобовʼязання України

Згідно з Угодою про асоціацію, Україна зобов`язалася покращити умови для ведення бізнесу.

Органи асоціації

Кластер 2 підкомітету з економіки.

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;
 • Національний банк України;
 • Державна служба статистики України.

Очікувані результати

 • Системний перегляд регуляторних актів у сферах сільського господарства та безпеки харчових продуктів, будівництва, енергетики, транспорту та інфраструктури, інформаційних технологій і телекомунікацій;
 • Розробка Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

У рамках співпраці сторін забезпечується активна реалізація міжнародних програм/проектів:

 • проект "Зміцнення членських бізнес-організацій малих і середніх підприємств" для закріплення потенціалу підприємницьких об’єднань;
 • проект "Підтримка ЄС України у відновленні її економіки. Проект технічної допомоги EU SURE" для розробки стратегій економічного розвитку, створення 15 регіональних Центрів підтримки бізнесу та інструменту гарантування кредитів;
 • програма підтримки "зеленої" модернізації української економіки для отримання Україною фахової та організаційної консультаційної допомоги в питаннях енергоефективності.
 • програма федерального Міністерства економіки і технологій Німеччини з перепідготовки управлінських кадрів в Україні;
 • проект Представництва ЄС в Україні та Мінекономрозвитку FORBIZ для створення кращого бізнес-середовища;
 • програма ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу" (COSME). Мінекономрозвитку спільно з Міністерством освіти і науки України бере участь у реалізації програми ЄС "Горизонт-2020", яка містить напрям "Малі та середні підприємства".

Уряд на своєму засідання 24 травня 2017-го року схвалив "Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року".

Підготовлено Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року".

Триває практична реалізація проекту "Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів" у рамках програми "Польська допомога з розвитку – 2016".