Освіта

Основний зміст та зобовʼязання України

Сприяння зближенню України та ЄС у сфері вищої освіти, яке відбувається в рамках Болонського процесу. Поглиблення співробітництва між вищими навчальними закладами. Розширення можливостей вищих навчальних закладів.

Органи асоціації

Кластер 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство освіти і науки України.
 • Міністерство молоді та спорту України.
 • Міністерство соціальної політики України.

Очікувані результати

 • Реформа і модернізація вищої освіти.
 • Впроведження міжнародної оцінки та практик моніторингу розвитку автономії університетів та управління професіоналізацією вищої освіти.
 • Взаємне визнання академічних та професійних кваліфікацій, дипломів та сертифікатів про освіту.
 • Посилення діалогу щодо систем загальної освіти, дистанційної освіти та навчання протягом життя.
 • Збільшення міжнародних обмінів та співробітництва в сфері неформальної освіти для молоді, у т.ч. через програми ЄС, такі як Erasmus+.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Ухвалено Закон України "Про вищу освіту" про перехід на триступеневу систему вищої освіти.
 • Ухвалено законодавчі зміни щодо визнання неформальної освіти через встановлення вимог щодо зарахування її результатів частково або в повному об’ємі.
 • Ухвалена Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями".
 • Ухвалено розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження Плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016-2020 роки".