Митні питання та сприяння торгівлі

Основний зміст і зобов’язання України

Одним із найважливіших аспектів адаптації українського законодавства до вимог ЄС є впровадження численних змін у митній сфері.

Органи асоціації

Підкомітет митного співробітництва

Відповідальні органи в Україні

Міністерство фінансів України

Очікувані результати

 • Спрощення митних процедур та сприяння торгівлі;
 • Впровадження сучасних технологій митного контролю, спрощених процедур відпуску товарів та контролю після розмитнення;
 • Передача відповідальності за видачу сертифікатів EUR. 1 від Української Торгової Палати до українського митного органу;
 • Суттєве спрощення митних формальностей для підприємств із високим ступенем довіри закладе передумови визнання статусу Уповноваженого економічного оператора (УЕО), що надається митними органами України, органами країн ЄС;
 • Спрощення руху товарів між Україною та ЄС;
 • Приєднання України до Конвенції про єдиний режим транзиту.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Імплементація змін митного законодавства здійснюється на основі таких ключових актів ЄС:

 • Регламенту (ЄС) №952/2013, яким встановлюється Митний кодекс Союзу;
 • Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами та Конвенції про єдиний режим транзиту (з метою подальшого приєднання);
 • Регламенту (ЄС) №1186/2009, що встановлює систему Співтовариства для звільнення від сплати мит (розділи І і ІІ);
 • Регламенту (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності та Імплементаційного Регламенту Комісії (ЄС) №1352/2013, яким встановлюються форми документів, передбачені Регламентом (ЄС) №608/2013 Європейського Парламенту та Ради про митний контроль за дотриманням прав інтелектуальної власності.

На розгляді у Верховній Раді України перебуває низка законопроектів:

 • "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо уповноваженого економічного оператора та спрощення митних формальностей"" (реєстр. №4777);
 • "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо приведення транзитних процедур у відповідність із Конвенцією про єдиний режим транзиту та Конвенцією про спрощення формальностей у торгівлі товарами" (реєстр. №5627);
 • "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС)" (реєстр. №4615), спрямований на імплементацію розділів І та ІІ Регламенту (ЄС) №1186/2009;
 • "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України" (реєстр. №4614), спрямований на імплементацію Регламенту (ЄС) 608/2013;
 • Розпочато запровадження системи "єдиного вікна" для здійснення різних видів державного контролю на основі застосування електронних технологій;
 • Затверджено Порядок здійснення фото-, відеофіксації митних та інших формальностей, що проводяться контролюючими органами, який зобов’язує митні органи проводити таку фіксацію при проведенні формальностей митними та іншими контролюючими органами;
 • Внесені зміни до актів Кабінету Міністрів (Постанова КМУ від 25 травня 2016 р. №341), які унеможливили безпідставне проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України;
 • Розпочато процес імплементації ратифікованої у 2015 році Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі;
 • Україна приєдналася до конвенції Пан-Євро-Мед, яка розширить обсяг безмитного експорту до ЄС товарів, вироблених в Україні.