Макроекономічне співробітництво

Основний зміст та зобов’язання України

Україна розбудовує ринкову економіку та поступово наближає свою політику до політики ЄС відповідно до основоположних принципів макроекономічної стабільності, збалансованості державних фінансів і платіжного балансу.

Органи асоціації

  • на політичному рівні – Рада асоціації,
  • на рівні вищих посадових осіб – Комітет асоціації
  • на експертному рівні – Кластер 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

  • Міністерство фінансів України;
  • Міністерство внутрішніз справ України;
  • Національний банк України.

Очікувані результати

  • Удосконалення методів, спрямованих на припинення шахрайства і корупції та запобігання цим явищам;
  • Подальший розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародно визнаними стандартами, імплементація стандартів та методик Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю (INTOSAI);
  • Обмін найкращими практиками ЄС у галузі зовнішнього контролю та аудиту державних фінансів;
  • окращення обміну досвідом та інформацією з питань планування і виконання бюджету та стану державного боргу.