Космос

Основний зміст та зобов’язання України

Відповідно до Глави 8 Розділу V Угоди про асоціацію між Україною та ЄС Сторони сприяють розвитку взаємовигідної співпраці у сфері цивільних космічних досліджень та використання космічного простору, зокрема, на таких напрямах:

 • глобальні навігаційні супутникові системи;
 • спостереження Землі та глобальний моніторинг;
 • космічна наука та дослідження;
 • прикладні космічні технології, зокрема пускові технології та технології ракетних двигунів.

Співпраця також може включати обмін досвідом у сфері управління космічними дослідженнями та науковими установами, а також створення сприятливих умов проведення досліджень та впровадження нових технологій і належного захисту відповідних прав інтелектуальної, промислової та комерційної власності.

Органи асоціації 

Кластер 2 підкомітету з питань економіки та іншого галузевої співпраці - промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати 

 • Активна участь України у європейських космічних проектах;
 • Нарощування обсягів виробництва українськими підприємствами космічної галузі;
 • Збільшення обсягів експорту української продукції космічного призначення до Європейського Союзу;
 • Розширення сфери використання супутникових навігаційних систем у різних галузях економіки;
 • Розширення сфери використання даних дистанційного зондування Землі.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

 • Розроблено та затверджено наказом Державного космічного агентства України Стратегію космічної діяльності України на період до 2022 року. Основними напрямами реалізації Стратегії, зокрема, є збереження за Україною статусу космічної держави, поетапне набуття  статусу члена Європейського космічного агентства, активна участь в європейських та міжнародних космічних програмах і проектах, включаючи програму боротьби із космічним сміттям, впровадження в Україні європейських стандартів космічної діяльності.
 • Розроблено та узгоджено з експертами ЄС проект Закону “Про державне регулювання у сфері дистанційного зондування Землі”. Новим планом виконання Угоди поро асоціацію між Україною та ЄС передбачається організація обміну даними дистанційного зондування Землі з європейськими організаціями.
 • Розроблено та узгоджено з експертами ЄС проект Закону "Про державне регулювання у сфері супутникової навігації". Надалі передбачається затвердження правил діяльності й технічних регламентів у сфері супутникової навігації та розширення дії супутникових систем функціонального доповнення EGNOS на територію України.
 • Установами космічного сектору України було здійснено підготовку проектних пропозицій для участі у конкурсах програми “Горизонт-2020” разом з європейськими партнерами. На даний час реалізуються 4 проекти з космічної тематики: "Прогнозування радіаційної обстановки в геокосмосі та параметри сонячного вітру" (Prediction of Geospase Radiation Environment and solar wind parameters – PROGRESS). Термін реалізації 01.02.2015-01.01.2018; "Європейська мережа спостереження планети, що змінюється" (The European network for observing our changing planet – ERA-PLANET).
 • Співробітництво також включає обмін інформацією щодо політики та програм Сторін та відповідних можливостей для співробітництва і спільних проектів, зокрема участь українських підприємств та організацій у відповідних космічних та транспортних напрямах наступної Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020".

Державне космічне агентство України та Європейська Комісія  підписали Угоду про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників “Sentinel” програми “Copernicus” 25 травня 2018 року.

Для інформування українських потенційних користувачів (профільних міністерств та організацій) щодо можливостей використання даних європейських супутників “Sentinel” у різних сферах економіки та безпеки держави 10 липня 2018 року у Києві було проведено Інформаційний день програми “Copernicus”.

З метою забезпечення розвитку сучасних космічних технологій в Україні розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 р. № 629-0 було затверджено Концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2018—2022 роки.