Фінансові послуги

Основний зміст та зобовʼязання України

Відповідно до статті 387 Розділу V "Економічне і галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію Україна зобов’язалася адаптувати законодавство ЄС у сфері заснування та діяльності компаній, корпоративного управління, а також бухгалтерського обліку та аудиту.

Органи асоціації

Кластер 1 та кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету Асоціації

Відповідальні органи в Україні

 • Міністерство юстиції України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Очікувані результати

 • Розвиток нової, сучаснішої інфраструктури фінансового ринку; 
 • Подальший розвиток компаній фінансового сектору та посилення захисту прав акціонерів; 
 • Поліпшення якості фінансових послуг, поява нових фінансових продуктів;
 • Стабілізація та забезпечення цілісності та ефективності фінансової системи.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила комплексний проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розкриття інформації на фондовому ринку та вдосконалення порядку емісії цінних паперів та розширення можливостей для залучення капіталу" (реєстр. №5592).

Крім того, на сьогодні Верховна Рада України у першому читанні схвалила функціональності ринків капіталу та інших регульованих ринків в Україні шляхом комплексного врегулювання питань функціонування ринків похідних цінних паперів та деривативів, а також законодавчого регулювання інфраструктури регульованих ринків:

 • проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо регульованих ринків та деривативів)" (реєстр. №3498);
 • проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)" (реєстр. №3499);
 • проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)" (реєстр. №3500);
 • проект Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо регульованих ринків та деривативів)" (реєстр. №3516);
 • проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (реєстр. №2413а).

Національний банк України у ІІ кварталі 2017-го року забезпечив:

 • впровадження проектів: EU-FINSTAR (Європейська Комісія), “Трансформація фінансового сектору в Україні” (USAID), “Міжнародні партнерства задля стабільності фінансового сектору” (USAID), “Підтримка реформ фінансового сектору” (ЄБРР), Проекту Канада/МВФ, а також залучення технічної допомоги центральних банків Польщі, Швеції, Нідерландів, Німеччини та донорських організацій (GIZ, DFID) для підтримки реалізації пріоритетів Національного банку;
 • проведення навчальних заходів з метою вивчення міжнародного та європейського досвіду щодо наближення сектору фінансових послуг до міжнародних стандартів регулювання і нагляду;
 • ефективну співпрацю з міжнародними організаціями та донорами, зокрема з МВФ та Світовим банком.