Фінансові послуги

Основний зміст та зобовʼязання України

Відповідно до Угоди про асоціацію Україна зобов’язалася наближувати чинне до законодавства ЄС з метою адаптації регулювання фінансових послуг до потреб відкритої ринкової економіки, забезпечувати належний захист інвесторів та інших споживачів фінансових послуг, а також забезпечувати належний та ефективний нагляд.

Органи асоціації

Кластер 1 та кластер 2 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету Асоціації

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

 • Вдосконалення діючої національної системи фінансового моніторингу;
 • Формування єдиних підходів до правил діяльності кредитних спілок;
 • Поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На сьогодні на розгляді Верховної Ради України знаходяться законопроекти, які мають комплексно врегулювати питання у сфері фінансових послуг:

 • проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (реєстр. № 9035);
 • проект Закону України «Про страхування» (реєстр. № 1797-1);
 • проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення» (реєстр. № 9224);
 • проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності кредитних спілок» (реєстр. № 9078).

В тому числі врегульовані питання в частині вимог:

 • щодо буферів капіталу;
 • до системи ризик-менеджменту в банках;
 • щодо розрахунку показника ліквідності;
 • до розміру та розрахунку капіталу інвестиційної фірми.