Енергетика

Основний зміст і зобов’язання України

Одним з головних євроінтеграційних завдань у сфері електроенергетики є інтеграція об’єднаної енергетичної системи України до Союзу центральноєвропейської електричної мережі відповідно до вимог ENTSO-E (Європейська мережа операторів систем передачі електроенергії). Угода передбачає, що співпраця ЄС і України у сфері енергетики включає такі напрямки:

 • імплементація енергетичних стратегій та політик і розвиток/опрацювання прогнозів та сценаріїв, удосконалення статистичної облікової системи енергетичного сектора, розвиток інфраструктури;
 • створення ефективних механізмів вирішення потенційних кризових ситуацій в енергетиці у дусі солідарності;
 • модернізація та посилення наявної енергетичної інфраструктури, повне відновлення і створення нової енергетичної транзитної інфраструктури;
 • розвиток конкурентоспроможних, прозорих і недискримінаційних енергетичних ринків на основі правил та стандартів ЄС шляхом проведення регуляторних реформ;
 • співробітництво в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства 2005 року;
 • активізація та посилення довготермінової стабільності та безпеки торгівлі енергоресурсами, їх транзиту, розвідки, видобутку, очищення, виробництва, зберігання, транспортування, передачі, розподілу та маркетингу чи збуту енергетичних матеріалів та продуктів на взаємовигідній і недискримінаційній основі відповідно до міжнародних правил, зокрема Договору до Енергетичної Хартії 1994 року, Угоди СОТ і цієї Угоди;
 • досягнення прогресу на шляху встановлення привабливого та стабільного інвестиційного клімату;
 • ефективне співробітництво з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком з реконструкції і розвитку (ЄБРР) та іншими міжнародними фінансовими організаціями й інструментами для підтримки співробітництва між Сторонами у сфері енергетики;
 • сприяння енергоефективності та енергозбереженню, у тому числі шляхом формування політики щодо енергоефективності та структури права і нормативно-правової бази з метою досягнення значного прогресу відповідно до стандартів ЄС;
 • розвиток та підтримка відновлювальної енергетики з урахуванням принципів економічної доцільності та охорони навколишнього середовища, а також альтернативних видів палива;
 • просування Механізму спільного запровадження Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року з метою зменшення викидів парникових газів шляхом реалізації проектів у сфері енергоефективності та відновлювальної енергетики;
 • науково-технічне співробітництво та обмін інформацією з метою розвитку та удосконалення технологій у сфері виробництва енергії, її транспортування, постачання та кінцевого споживання;
 • співробітництво в рамках європейських та міжнародних органів стандартизації в енергетичній сфері.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації

Відповідальні органи в Україні

Міністерство енергетики та захистудовкілля.

Очікувані результати:

 • Співпраця у сфері енергетики, включаючи ядерні питання;
 • Інтеграція Енергетичних Ринків;
 • Імплементація Третього енергетичного пакету як зобов’язань відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство;
 • Зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
 • Реформа тарифів на електроенергію і ціноутворення на газ та заходів щодо забезпечення повної сплати за постачання електроенергії і газу;
 • Створення стратегічних запасів нафти.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Україна забезпечує ухвалення базових законів, а також нормативно – правових актів вторинного законодавства, спрямованих на імплементацію норм європейського права в українську правову систему у сфері паливно-енергетичного комплексу.

Закон України "Про ринок природного газу" набув чинності 1 жовтня 2015 р. Ухвалення закону ознаменувало виконання зобов’язання перед Енергетичним Співтовариством, взяті Україною підписанням Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та щодо імплементації положень та вимог Третього енергетичного пакета ЄС (Директиви 2009/73/ЄС "Щодо спільних правил для внутрішнього ринку природного газу" та Регламенту ЄС 715/2009 "Про умови доступу до мереж транспортування природного газу").

На сьогодні завершено процедуру реформування (анбандлінгу) НАК «Нафтогаз України». Незалежний оператор газотранспортної системи – ТОВ «Оператор ГТС України» відокремлений від НАК «Нафтогаз України» та передано в управління АТ «Магістральні газопроводи України», яке підпорядковано Міністерству фінансів України.

Верховною Радою України був ухвалений 22 вересня 2016 р. Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг".

Закон України "Про ринок електричної енергії" № 4493 ухвалений Верховною Радою України 13.04.2022 у другому читанні та в цілому.

19 липня 2017 року на засіданні Кабінету Міністрів України було схвалено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 13 квітня 2017 року № 2019-VIII "Про ринок електричної енергії", на сьогодні триває робота з розробки понад 50 актів вторинного законодавства в сфері електроенергетики.

Нова Енергетична стратегія України  на період до 2035 року "Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" була схвалена 18 серпня                 2017 року.

У Брюсселі 28 червня 2017 року під час проведення Асамблеї ENTSO-E відбулась церемонія підписання "Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи". За процедурою Угоду також мають підписати "Moldelectrica SE" та усі системні оператори, що входять до складу Регіональної групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

Угода набрала чинності 07 липня 2017 року після підписання документу достатньою кількістю системних операторів, що входять до складу Регіональної групи ENTSO-E "Континентальна Європа".

ENTSO-E почало публікувати дані про об’єднану енергосистему України на електронній онлайн-платформі ENTSO-E Transparency Platform.

Україна провела підготовчу роботу для розвитку проекту об’єднання української та польської енергосистем, реалізації проекту "Енергетичний міст Україна – Європейський Союз". Проведені переговори та отримана позитивна попередня оцінка з боку Єврокомісії, керівництва Європейської мережі операторів систем електропередач (ЕNТSO-Е).

В 2017 році Міненерговугілля спільно з Центром передового досвіду НАТО з енергетичної безпеки (м. Вільнюс, Литовська Республіка) проведено на базі ДП "НЕК "Укренерго" командно-штабні навчання з питань критичної електроенергетичної інфраструктури та реагування на загрози порушення стійкості її функціонування.

Державне агентство резерву України в рамках Концепції реформування системи державного матеріального резерву, стало ініціатором впровадження вимог Директиви 2009/119/ЕС, яка зобов’язує держави-члени Європейського енергетичного співтовариства до створення мінімальних запасів сирої нафти та нафтопродуктів на випадок надзвичайних ситуацій. 

Разом із спеціалістами Енергетичного Співтовариства Держрезерв розрахував мінімальний обсяг нафти та нафтопродуктів, а також розробив план заходів до робочого плану по імплементації Директиви 2009/119/ЕС.

Наразі здійснюються заходи для подальшого реформуванні ринків газу та електричної енергії відповідно до норм та правил Третього енергопакету ЄС та реалізації положень оновленого Меморандуму про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії. Україна приймає активну участь в обговоренні можливих змін до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

На сьогодні вже прийнято та реалізується План заходів з реалізації 1-го етапу Енергетичної стратегії України (до 2020 року), який було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.06.2022 р. №497.

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» виділено 400 млн. грн. на фінансування програми «теплих кредитів».

Рішенням № 1/2019 Ради асоціації ЄС – Україна від 8 липня 2019 р. про внесення змін і доповнень до Додатка XXVII до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони оновлено Додаток XXVII. Він містить перелік обов'язкових до імплементації Україною актів ЄС у сфері енергетики, з урахуванням зобов'язань України в рамках Енергетичного Співтовариства та розвитку права ЄС в даній сфері з метою інтеграції енергетичного ринку України в енергетичний ринок Європейського Союзу в секторах газу та електроенергії. Дана інтеграція має стратегічне значення для України як з точки зору членства в Енергетичному співтоваристві, так і з точки зору інших міжнародних зобов'язань, а також підвищення енергетичної безпеки.

З метою переходу до нової моделі прийнято та запроваджено низку нормативно-правових актів, а саме:

 • постанову Кабінету Міністрів України від 14.02.2022 № 77 «Деякі питання Державної інспекції енергетичного нагляду України» з метою утворення Державної інспекції енергетичного нагляду України як центрального органу виконавчої влади, що здійснює державний нагляд (контроль) в галузі електроенергетики та теплопостачання та затвердження Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду України;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 18.04.2022 № 324 «Про затвердження Порядку надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях», з метою забезпечення надійного та безперебійного централізованого теплопостачання населення, підвищення ефективності комбінованого виробництва електричної та теплової енергії  шляхом реконструкції теплоелектроцентралей;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 18.04.2022 № 325 «Про утворення Комісії з підготовки висновку щодо доцільності надання тимчасової підтримки виробникам, що здійснюють комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях» з метою оцінки виконання виробником, що здійснює комбіноване виробництво електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, вимог, обов’язкових для надання тимчасової підтримки;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 04.07.2021 № 575 «Про затвердження переліку особливо важливих об'єктів електроенергетики, у тому числі територій забороненої зони та контрольованої зони гідротехнічних споруд, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною»;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 12.12.2021 № 1055  «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг»;
 • постанову Кабінету Міністрів України від 12.12.2018  № 1056 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії»;
 • розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 1023 «Про визначення Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» постачальником  «останньої надії».

Для реалізації Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови розроблено План заходів щодо синхронізації об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергетичних систем держав-членів Європейського Союзу, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України 27 грудня 2018 р. №1097.

З метою проведення розмежування в електроенергетичному секторі України було проведено корпоратизацію державних компаній ДП «НЕК «Укренерго» та НАЕК «Енергоатом».

Значного прогресу у 2018 році було досягнуто с сфері безпеки постачання. Для підвищення безпеки постачання електроенергії було прийнято наказ Міненерговугілля від 27.08.2021 № 448 «Про затвердження Правил про безпеку постачання електричної енергії».

Також, задля створення на законодавчому рівні механізму організації та проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами Урядом прийнято постанову від 05.06.2022 № 499 «Про затвердження Порядку проведення електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та Порядку відбору організаторів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами».

Верховною Радою України 25.04.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»                   № 2712-VIII який набрав чинності 22.05.2019. Зазначеним Законом передбачається запровадження конкурентної моделі стимулювання розвитку відновлювальної енергетики шляхом проведення аукціонів з розподілу підтримки («зелених» аукціонів).

На засіданні Уряду 27.12.2021 було прийняту постанову Кабінету Міністрів України «Про запровадження конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії», яка включає в себе Порядок проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки та Порядок відбору операторів електронних майданчиків для забезпечення проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки. 

На виконання Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та з метою імплементації положень Директиви № 2010/31/ЄС було прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об'єктів енергетики, транспорту, зв'язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель».

На виконання статті 9 Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» та відповідно до статті 17 Директиви № 2010/31/ЄС прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605 «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем», що дасть можливість залучити фахівців для провадження такої діяльності.

У квітні 2018 року Урядом схвалено проект Угоди про фінансування заходу “Програма підтримки енергоефективності в Україні — EE4U”.  Реалізація положень даної Угоди забезпечить підтримку України (загальний обсяг 268 млн. євро, з яких внески: ЄС – 50,00 млн. євро, Німеччини – 15,00 млн. євро та України – 203,00 млн. євро протягом 5 років) в процесі розроблення та впровадження ключових реформ у сфері енергоефективності. У грудні 2018 року Урядом схвалено проект угоди про надання Європейським Союзом технічної допомоги Україні на суму 54 млн. євро для фінансування програми підтримки енергоефективності EE4U-ІІ.

Ядерна безпека

18 вересня 2019 року Верховною Радою прийнятий за № 107-IX Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії». Закон України набув чинності 24.11.2021 р.

Цей Закон України покликаний врегулювати питання радіаційного захисту в окремих сферах використання ядерної енергії, де можливий найбільший негативний вплив іонізуючого випромінювання на здоров’я населення, а також забезпечить підвищення радіаційного захисту працівників при видобуванні та переробці уранових руд та населення, яке проживає на прилеглій території до уранових об’єктів.

Кабінетом  Міністрів України було прийнято постанову від 28.08.2021  № 759 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів», метою якої є визначення  порядку узгодження перевезення радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива між Україною та державами-членами Європейського Cоюзу.