Спільна декларація стосовно перегляду правил походження товару, що містяться в даному Протоколі

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

стосовно перегляду правил походження товару, що містяться в Протоколі 1

1. Сторони погоджуються переглянути правила визначення походження, що містяться в цьому Протоколі, і обговорити необхідні поправки на запит будь- якої зі сторін, але в будь-якому випадку не пізніше, ніж через п’ять років після набрання чинності цією Угодою. У таких обговореннях Сторони повинні брати до уваги розвиток технологій, виробничі процеси та всі інші фактори, в тому числі поточні реформи правил визначення походження, які могли б виправдати зміни в цих правилах.

2. Додаток II до цього Протоколу має бути перероблений відповідно до періодичних змін Гармонізованій системі.