РОЗДІЛ VII. СЕУТА І МЕЛІЛЬЯ

РОЗДІЛ VII

СЕУТА І МЕЛІЛЬЯ

Стаття 37: Застосування Протоколу

1. Поняття «Європейський Союз» («ЄС»), уживане в статті 2 цього Протоколу, не включає Сеуту і Мелілью.

2. Товари, що походять з України, імпортовані до Сеути чи Мелільї, повинні з усіх поглядів користуватись таким самим митним режимом, як той, що застосовується для товарів, які походять з митної території ЕС за Протоколом 2 Акта про приєднання Королівства Іспанії і Португальської Республіки до Європейських Співтовариств. Для товарів, що походять з Сеути і Мелільї, імпортованих відповідно до умов цієї Угоди, Україна повинна надати такий самий митний режим, як і для товарів, які походять і імпортовані з Європейського Союзу.

3. З метою застосування пункту 2 цієї статті щодо товарів, які походять з Сеути і Мелільї, цей Протокол має бути застосований mutatis mutandis з урахуванням особливих умов, наведених у статті 38 цього Протоколу.

Стаття 38: Особливі умови

1. За умови прямого транспортування товарів згідно з положеннями статті 13 цього Протоколу наступні товари визнаватимуться такими, що:

(1) походять з Сеути і Мелільї:

(a) товари, цілком отримані в Сеуті й Мелільї;

(b) товари, отримані в Сеуті й Мелільї, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

(i) такі товари були піддані достатній обробці в розумінні статті 6 цього Протоколу;    

або

(ii) такі товари походять з України або з Європейського Союзу, за умови, що вони були піддані обробці, яка виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу.

(2) походять з України:

(a) товари, цілком отримані в Україні;

(b) товари, отримані в Україні, у виробництві яких були використані товари, інші ніж зазначені в пункті (a), якщо:

(i) такі товари були піддані достатній обробці в розумінні статті 6 цього Протоколу;    

або

(ii) такі товари походять з Сеути і Мелільї, за умови, що вони були піддані обробці, яка виходить за межі операцій, вказаних у статті 7 цього Протоколу.

2. Сеута і Мелілья мають вважатися єдиною територією.

3. У Комірці 2 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або на деклараціях інвойс експортер або його уповноважений представник повинен написати «Україна» і «Сеута і Мелілья». Крім цього, у випадку походження товарів з Сеути і Мелільї, це має бути зазначене в Комірці 4 сертифікатів з перевезення товару EUR.1 або на деклараціях інвойс.

4. Відповідальність за виконання цього Протоколу в Сеуті й Мелільї покладається на митні органи Іспанії.