РОЗДІЛ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ VIII

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 39: Поправки до Протоколу

1. Підкомітет з Митного Співробітництва може ухвалити рішення про доповнення положень цього Протоколу.

2. Після приєднання України до Регіональної Конвенції про Пан-Євро-Середземноморські преференційні правила визначення походження Підкомітет з Митного Співробітництва може також вирішити замінити правила визначення походження, наведені в цьому Протоколі, тими, що містяться в додатку до Конвенції.