Додаток I: Уведення до списку у Додатку II

ДОДАТОК I

Уведення до списку у Додатку II

Примітка 1:

У цьому списку наведені умови, необхідні для визнання будь-яких товарів достатньо обробленими в розумінні статті 6 цього Протоколу.

Примітка 2:

2.1. Перші два стовпці списку містять опис отриманого товару. У першому стовпці наведений код позиції чи групи у Гармонізованій системі, а в другому – опис товару за цією позицією або групою Гармонізованої системи. Для кожного запису в перших двох стовпцях наведено правило в стовпцях 3 або 4. Якщо у деяких випадках запис у першому стовпці міститься слово «виняток», це означає, що правило зі стовпця 3 або 4 застосовується лише до частини позиції, вказаної в стовпці 2.

2.2. Якщо в першому стовпці об’єднані декілька кодів позиції, або в ньому зазначений номер групи, а в стовпці 2 наведено опис товарів у загальних термінах, відповідні правила зі стовпця 3 або 4 застосовуються до всіх товарів, які належать до позицій зазначених у групі або всіх об’єднаних у першому стовпці позицій Гармонізованої системи.

2.3. Якщо до різних товарів, що входять до однієї позиції, застосовуються різні правила зі списку, опис кожної частини такої позиції, до якої застосовується окреме правило зі стовпця 3 або 4, наведений окремим абзацом поруч із відповідним правилом.

2.4. Якщо правило для запису в перших двох стовпцях наведено в обох наступних (3 і 4), вибір між застосуванням правила зі стовпця 3 або 4 надається експортерові. Якщо в стовпці 4 не наведено правила походження, необхідно застосовувати правило зі стовпця 3.

Примітка 3:

3.1. Положення статті 6 цього Протоколу стосовно товарів, які набувають статусу таких, що походять з певної країни, використовуваних у виробництві інших товарів, мають бути застосовані незважаючи на те, чи цей статус був набутий на фабриці, де використовуються такі товари, чи на іншій фабриці контрагента.

Наприклад:

Двигун із позиції 8407, для якого правило встановлює припустимий вміст матеріалів іншого походження не вище 40 % від ціни виробника на умовах франко-завод, виготовлено з «іншої легованої сталі, начорно обробленої куванням», із винятку позиції 7224.

Якщо ця поковка була викувана в Європейському Союзі із злитків іншого походження, вона вже набула статусу такої, що походить з Європейського Союзу, у силу правила для винятку позиції 7224 в списку. У підрахунку вартості цього двигуна така поковка може вважатися тією, що походить з Європейського Союзу, незалежно від того, була вона виготовлена на тій самій або іншій фабриці в Європейському Союзі. Підсумовуючи вартість використаних матеріалів іншого походження, не треба враховувати злитки іншого походження.

3.2. Правило в списку визначає мінімальний необхідний обсяг обробки, тому виконання більшої обробки також надає товарові статус такого, що походить з певної країни, і навпаки – виконання меншої обробки не може надати товарові такого статусу. Таким чином, якщо правило передбачає можливість використання матеріалу іншого походження, що перебуває на певному рівні виробничого процесу, використання такого матеріалу на більш ранньому етапі виробництва дозволене, а на пізнішому етапі – ні.

3.3. Без обмеження розуміння Примітки 3.2, якщо у правилі використано вираз «Виробництво з матеріалів будь-якої позиції», це означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) (навіть матеріалів із таким самим описом і позицією, як і сам товар), однак з урахуванням усіх спеціальних обмежень, які також можуть бути включені в це правило.

Проте вираз «Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів позиції...» або «Виробництво з матеріалів будь-якої позиції, зокрема інших матеріалів тієї ж позиції, що й сам товар» означає дозвіл на використання матеріалів будь-якої позиції (позицій) за винятком матеріалів із таким самим описом, як і сам товар, що наведений у стовпці 2 списку.

3.4. Якщо правило в списку визначає, що товар може бути вироблений із декількох матеріалів, ще означає, що у виробництві можна використовувати більше одного матеріалу. Проте використовувати всі матеріали необов’язково.

Наприклад:

Правило для тканин позицій 5208–5212 дозволяє використання натурального волокна, а також хімічних матеріалів серед інших матеріалів. Це не означає, що необхідно використовувати обидва матеріали: можна використати один, другий або два одразу.

3.5. Якщо правило в списку вказує, що товар має бути вироблений з певного матеріалу, ця умова очевидно не забороняє використання інших матеріалів, які в силу властивої їм природи не можуть відповідати цьому правилу. (Див. також Примітку 6.2 нижче стосовно текстилю).

Наприклад:

Правило для приготовлених страв позиції 1904, яке окремо забороняє використання злаків і їх похідних, не перешкоджає використанню мінеральних солей, хімічних реактивів та інших добавок, що не є виробленими зі злаків.

Проте це не стосується товарів, які, хоча й не можуть бути вироблені конкретно зі вказаних у списку матеріалів, можуть бути виготовлені з матеріалу такого ж характеру на більш ранньому етапі виробництва.

Наприклад:

У випадку виробу з одягу з винятку Групи 62 з нетканих матеріалів, якщо для цього класу виробів дозволене використання лише пряжі іншого походження, не можна почати з нетканого полотна, навіть незважаючи на те, що неткане полотно зазвичай не може бути вироблене з пряжі. У таких випадках початковий матеріал перебуває на етапі, що передує пряжі, тобто на етапі волокна.

3.6. Якщо в правилі в списку наведені два значення максимального дозволеного вмісту матеріалів іншого походження, ці значення не можна складати. Інакше кажучи, максимальний вміст усіх матеріалів іншого походження не може перевищувати найбільшого з наведених значень. Крім того, вміст кожного окремого матеріалу не повинен перевищувати наведеного для нього значення.

Примітка 4:

4.1. Термін «натуральне волокно» використовується в списку на позначення волокна, іншого за штучне й синтетичне. Воно обмежене етапами, що передують прядінню, включно з відходами, і, якщо не вказано інше, включає волокна, які були піддані кардо- чи гребенечесанню або іншій підготовці, але непрядені.

4.2. Термін «натуральні волокна» включає кінський волос позиції  0503, шовк позицій 5002 і 5003, а також вовняні волокна й тонкий і грубий волос тварин позицій 5101–5105, бавовняні волокна позицій 5201–5203 та інші рослинні волокна позицій 5301–5305.

4.3. Терміни «целюлоза для штучного волокна», «хімічні матеріали» та «матеріали для паперового виробництва» вжиті в списку на позначення матеріалів, не класифікованих у Групах 50–63, які можуть використовуватись для виробництва штучних, синтетичних або паперових волокон і пряжі.

4.4. Термін «хімічне штапельне волокно» використовується в списку на позначення жмутів синтетичних або штучних волокнин, штапельного волокна та відходи позицій 5501–5507.

Примітка 5:

5.1. Якщо для окремого товару в списку зроблене посилання на цю Примітку, умови, зазначені в стовпці 3, не повинні застосовуватися до будь-яких основних текстильних матеріалів, використовуваних у виробництві цього товару, які разом складають не більше 10 % загальної ваги всіх використаних основних текстильних матеріалів. (Також див. вказані нижче Примітки 5.3 і 5.4.)

5.2. Проте припустиме значення, вказане в Примітці 5.1, стосується лише товарів зі змішаним складом, виготовлених із двох чи більшої кількості основних текстильних матеріалів.

До основних текстильних матеріалів належать:

- шовк,

- вовна,

- грубий волос тварин,

- тонкий волос тварин,

- кінський волос,

- бавовна,

- матеріали для паперового виробництва і папір,

- льон,

- справжнє прядиво,

- джут та інші текстильні луб’яні волокна,

- сизаль та інші текстильні волокна з рослин роду агава,

- кокосові волокна, абака (маніла), рамі та інші текстильні волокна рослинного походження,

- синтетичні хімічні волокна,

- штучні хімічні волокна,

- струмопровідні волокна,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліпропілену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліестеру,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліаміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліакрилонітрилу,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полііміду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з політетрафторетилену,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з поліфеніленсульфіду,

- синтетичне хімічне штапельне волокно з полівінілхлориду,

- інше хімічне синтетичне штапельне волокно,

- штучне хімічне штапельне волокно з віскози,

- інше хімічне штучне штапельне волокно,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументна або непозументна,

- пряжа з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру складного ефіру, позументна або непозументна,

- товари позиції 5605 (металізована пряжа) зі вмістом стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з’єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки,

- інші товари позиції 5605.

Наприклад:

Пряжа позиції 5205, виготовлена з бавовняного волокна позиції 5203 і синтетичних штапельних волокон позиції 5506, є пряжею змішаного складу. Таким чином, синтетичне штапельне волокно іншого походження, яке не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), можна використовувати лише у кількості, що не перевищує 10 % ваги пряжі.

Наприклад:

Вовняна тканина позиції 5112, виготовлена з вовняної пряжі позиції 5107 і синтетичної пряжі зі штапельного волокна позиції 5509, є тканиною змішаного складу. Таким чином, синтетичну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з хімічних матеріалів або целюлози для штучного волокна), вовняну пряжу, яка не відповідає умовам визначення походження (що вимагають виробництво з натуральних волокон, не підданих кардо- або гребенечесанню та не підготовлених до прядіння у інший спосіб), або обидві пряжі разом можна використовувати лише у загальній кількості, що не перевищує 10 % ваги тканини.

Наприклад:

Прошивна текстильна тканина позиції 5802, виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і бавовняної тканини позиції 5210, є товаром змішаного складу лише в тому випадку, якщо сама бавовняна тканина є тканиною змішаного складу, виготовленою з видів пряжі, віднесених до двох різних позицій, або самі ці види пряжі є змішаними.

Наприклад:

Якщо розглядувана прошивна текстильна тканина виготовлена з бавовняної пряжі позиції 5205 і синтетичної тканини позиції 5407, використані види пряжі очевидно є двома різними основними текстильними матеріалами, і, отже, така прошивна текстильна тканина є товаром зі змішаним складом.

5.3. У випадку товарів, що містять «пряжу з поліуретану, сегментованого гнучкими ділянками полімеру простого ефіру, позументну або непозументну», припустимий вміст цієї пряжі становить 20 %.

5.4. У випадку товарів зі вмістом «стрічкової нитки, що складається з серцевини з алюмінієвої фольги або пластмасової плівки, з покриттям з алюмінієвого порошку або без покриття, завтовшки не більше 5 мм, з’єднані вздовж прозорим або кольоровим клейким прошарком між двома шарами пластмасової плівки», припустимий вміст цієї стрічкової нитки становить 30 %.

Примітка 6:

6.1. Якщо в списку зроблене посилання на цю Примітку, текстильні матеріали (за винятком підкладок і додаткових підкладок), що не відповідають правилу для розглядуваного виробленого товару, зазначеному в стовпці 3 списку, можуть бути використані лише в тому випадку, коли вони віднесені до іншої позиції, ніж сам товар, а їхня вартість не перевищує 8 % вартості товару на умовах франко-завод.

6.2. Без обмеження розуміння Примітки 6.3 матеріали, не віднесені до Груп 50–63, можуть бути використані у виробництві текстильних товарів без обмежень, незалежно від того, чи містять вони текстильні матеріали.

Наприклад:

Якщо правило в списку передбачає, що конкретний текстильний виріб (наприклад, штани) має бути виготовлений з пряжі, це не заважає використанню металевих предметів, таких як ґудзики, тому що ґудзики не віднесені до Груп 50–63. З тієї ж причини це правило не заважає використанню застібок-блискавок, хоча застібки-блискавки зазвичай містять текстильні матеріали.

6.3. Якщо застосовується правило процентного співвідношення, вартість матеріалів, не віднесених до Груп 50–63, має враховуватись у розрахунку вартості матеріалів іншого походження в складі товару.

Примітка 7:

7.1. Для окремих товарів позицій 2707, 2713-2715, 2901, 2902 і 3403, «спеціальні процеси» є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація.

7.2. Для позицій 2710, 2711 і 2712, «спеціальні процеси» є наступними:

(a) вакуумна дистиляція;

(b) вторинне переганяння за допомогою ретельної ректифікації;

(c) крекінг;

(d) риформінг;

(e) виведення за допомогою вибірних розчинників;

(f) процес, що складається з наступних операцій: обробка концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або триокисом сірки; нейтралізації лужними реагентами; знебарвлення та очищення природним ґрунтом, активованим ґрунтом, активованим деревним вугіллям чи бокситом;

(g) полімеризація;

(h) алкілування;

(i) ізомеризація;

(j) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції 2710 – знесірчення воднем, що призводить до витіснення щонайменше 85 % сірки з оброблених продуктів (метод ASTM D 1266-59 T);

(k) тільки для товарів позиції 2710, застосовується депарафінування не за допомогою фільтрації;

(l) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів позиції 2710 – обробка воднем під тиском вище 20 бар і за температури вище 250°C, з використанням каталізатора, іншого за каталізатори знесірчення, якщо водень є активним реагентом у хімічній реакції. Подальша обробка воднем мастил з винятку позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або знебарвлення), особливо з метою покращення кольору або стабільності, не може вважатися спеціальним процесом;

(m) стосовно окремих видів нафтових палив позиції 2710 – атмосферна дистиляція, за умови, що менше 30 об. % цих продуктів, включно зі втратами, дистилюються за температури 300 °C, за методом ASTM D 86;

(n) стосовно окремих видів важких нафтопродуктів, окрім газойлів і нафтових палив, позиції 2710 – обробка за допомогою високочастотного електричного китичного розряду;

(o) стосовно окремих видів необроблених продуктів (крім нафтового вазеліну, озокериту, воску буровугільного (лігнітного) або воску торф’яного, парафіну, які містять за вагою менше 0,75 % нафти) позиції 2712 – знемаслення методом фракційної кристалізації.

7.3. Стосовно окремих товарів позицій 2707, 2713–2715, 2901, 2902 і 3403 - прості операції, такі як очищення, декантування, знесолення, відділення води, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання певного вмісту сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки або будь-яке поєднання цих операцій чи інші подібні операції не надають статусу походження.