ДОДАТОК 44 - ДО ЧАСТИНИ VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»

ДОДАТОК ХLІV

ДО ЧАСТИНИ VI «ФІНАНСОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Конвенція ЄС від 26 липня 1995 року щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств:

 • Стаття 1 – Загальні положення, визначення;
 • Стаття 2 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилається стаття 1, та участь у діях, чи стимулювання або намагання здійснити дії, на які посилається стаття 1, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;
 • Стаття 3 – Кримінальна відповідальність голів суб’єктів підприємницької діяльності.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 313, від 23.10.1996, ст. 1):

 • Стаття 1 (1) с та стаття 1 (2) – Відповідні визначення;
 • Стаття 2 – Пасивна корупція;
 • Стаття 3 – Активна корупція;
 • Стаття 5 (1) шляхом вжиття необхідних заходів для забезпечення того, що дії, на які посилаються статті 2 і 3, та участь у діях, чи стимулювання дій, щодо правомірності яких є сумніви, караються шляхом застосування ефективних, пропорційних та стримуючих кримінальних покарань;
 • Стаття 7 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Другий протокол щодо захисту фінансових інтересів Європейських Співтовариств (OJ C 221, від 19.07.1997, ст.11).

 • Стаття 1 – Визначення;
 • Стаття 2 – Відмивання коштів;
 • Стаття 3 – Відповідальність юридичних осіб;
 • Стаття 4 – Санкції щодо юридичних осіб;
 • Стаття 12 у тій мірі, наскільки вона співвідноситься зі статтею 3 Конвенції.

Графік: ці положення мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.