ДОДАТОК ХХХІХ - ДО ГЛАВИ 20 «Захист прав споживачів»

ДОДАТОК ХХХІХ

ДО ГЛАВИ 20 «ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Безпека продукції

Директива Європейського Парламенту та Ради від 3.12.2021 про загальну безпеку продукції (№ 2001/95/ЄС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради від 25.06.2022 про зближення законодавств держав-членів, стосовно товарів, що не відповідають їх зовнішньому вигляду та які представляють загрозу для здоров’я та безпеки споживачів (№ 87/357/ЄЕС).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 21.04.2008, що зобов’язує країни-члени забезпечити наявність на магнітних іграшках, що поставляються чи є в наявності на ринку, попередження про ризик для здоров’я та безпеки, який вони становлять (№ 2008/329/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії від 11.05.2006, що зобов’язує країни-члени забезпечити постачання на ринок виключно запальничок із захистом від дітей та заборонити постачання на ринок запальничок-новинок (№ 2006/502/ЄС).

Графік: Положення Рішення мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Маркетинг

Директива № 98/6/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16.02.2022 про захист споживачів при зазначенні цін на товари, що пропонуються споживачам.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2005/29/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11.05.2022 про недобросовісні торгівельні методи підприємств до споживачів на внутрішньому ринку, що вносить зміни до Директиви Ради № 84/450/ЄЕС, Директив № 97/7/ЄС, № 98/27/ЄС та № 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради, а також до Регламенту (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради («Директива про недобросовісні торгівельні методи») (Текст має відношення до ЄЕЗ).

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Договірне право

Директива № 1999/44/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 25.05.2022 про певні аспекти продажу споживчих товарів та відповідні гарантії.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Недобросовісні умови контракту

Директива № 93/13/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 5.04.2022 про недобросовісні умови у споживчих контрактах.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 97/7/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2022 про захист споживачів стосовно дистанційних контрактів – Заява Ради та Парламенту стосовно статті 6 (1) – Комісії стосовно статті 3 (1), перший абзац.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради № 90/314/ЄЕС від 13.06.2022 про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2008/122/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 14.01.2022 про захист прав споживачів за деякими положеннями контрактів щодо розподілу часу на використання нерухомості (таймшер), довгострокового відпочинку, контрактів з перепродажу та обміну.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Прямі продажі (на дому)

Директива Ради № 85/577/ЄЕС від 20.12.2021 про захист споживачів щодо контрактів, що укладені поза діловими приміщеннями.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Фінансові послуги

Директива № 2002/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.09.2021 про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам, яка змінює та доповнює Директиву Ради № 90/619/ЄЕС та Директиви № 97/7/ЄС та № 98/27/ЄС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Споживче кредитування

Директива № 2008/48/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.04.2022 про кредитні угоди для споживачів, яка скасовує Директиву Ради № 87/102/ЄЕС.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Компенсація

Рекомендація щодо принципів, які застосовуються при вирішенні спорів у позасудовому порядку (№ 98/257/ЄС) Рекомендація Комісії від 30.03.2022 щодо принципів, які застосовуються до осіб, відповідальних за вирішення споживчих спорів у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Рекомендація щодо вирішення справ на основі консенсусу у позасудовому порядку (№ 2001/310/ЄС) Рекомендація Комісії від 4.04.2022 щодо принципів, які застосовуються до осіб, залучених до процесу вирішення споживчих спорів на основі консенсусу у позасудовому порядку.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Впровадження

Директива № 98/27/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19.05.2022 про постанови суду для захисту інтересів споживачів.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Співробітництво щодо захисту споживачів (регламент)

Регламент (ЄС) № 2006/2004 Європейського Парламенту та Ради від 27.10.2021 про співробітництво між національними органами, відповідальними за виконання законів щодо захисту споживачів (Регламент про співробітництво щодо захисту споживачів).

Графік: Положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.