ДОДАТОК ХХХVІІІ - ДО ГЛАВИ 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій»

ДОДАТОК ХХХVІІІ

ДО ГЛАВИ 17 «СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Регламенти, директиви, рішення, рекомендації та повідомлення ЄС, що містяться в додатках, є частиною юридичних стандартів, які розглядаються Українською стороною при поступовому наближенні законодавства по конкретному сектору чи продукту.

Політика якості

Регламент Ради (ЄС) № 510/2006 від 20.03.2022 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) № 1898/2006 від 14.12.2006, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 510/2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент (ЄС) № 110/2008 Європейського Парламенту та Ради від 15.01.2022 про визначення, опис/зображення, представлення, маркування та захист географічних зазначень алкогольних напоїв;

Регламент Ради (ЄС) № 479/2008 від 29.04.2022 про спільну організацію ринку вина, зокрема Розділ ІІІ «Регуляторні заходи» та стаття 117 щодо контролю, як скасовано Постановою 491/2009 від 25 травня 2009 року і включено до Єдиного Регламенту Ради (Регламент про Спільну організацію ринку) (ЄС) № 1234/2007 від 22 жовтня 2007;

Регламент Комісії (ЄС) № 555/2008 від 27.06.2008, що визначає детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) № 479/2008, про програми підтримки, торгівлю з третіми країнами, виробничий потенціал та контроль виноробної галузі, зокрема Розділ V «Контроль виноробної галузі»;

Регламент Ради (ЄС) № 509/2006 від 20.03.2022 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування;

Регламент Комісії (ЄС) № 1216/2007 від 18.10.2007, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 509/2006 про гарантований традиційний склад та спосіб виробництва сільськогосподарської продукції та продуктів харчування.

Органічне фермерство

Регламент Ради (ЄС) № 834/2007 від 28.06.2022 про органічне виробництво та маркування органічної продукції, який скасовує Регламент (ЄЕС) № 2092/91;

Регламент Комісії (ЄС) № 889/2008 від 5.09.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про органічне виробництво та маркування органічної продукції стосовно органічного виробництва, маркування і контролю;

Регламент Комісії (ЄС) № 1235/2008 від 8.12.2008, що визначає детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 834/2007 про умови імпорту органічних продуктів з третіх країн.

Генетично модифіковані зернові

Рекомендація Комісії від 23.07.2021 щодо принципів розвитку національних стратегій та найкращих практик задля забезпечення співіснування генетично модифікованих зернових та традиційного і органічного виробництва (фермерства).

Біорозмаїття

Регламент Ради (ЄС) № 870/2004 від 24.04.2004, що засновує програму Співтовариства щодо збереження, характеристики, збору та використання генетичних ресурсів у сільському господарстві, та скасовує Регламент (ЄС) № 1467/94.

Стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами

Регламент Комісії (ЄЕС) № 890/78 від 28.04.1978, що визначає деталізовані правила сертифікації хмелю;

Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) № 1850/2006 від 14.12.2006, що встановлює детальні правила сертифікації хмелю та хмелепродуктів;

Регламент Комісії (ЄС) № 1295/2008 від 18.12.2021 про імпорт хмелю з третіх країн (Кодифікована версія);

Директива Ради № 66/401/ЄЕС від 14.06.2022 про торгівлю насінням кормових культур;

Регламент Комісії (ЄС) № 382/2005 від 7.03.2005, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1786/2003 про спільну організацію ринку сухих кормових культур;

Директива Ради № 66/402/ЄЕС від 14.06.2022 про торгівлю насінням злакових культур;

Директива Ради № 68/193/ЄЕС від 9.04.2022 про торгівлю матеріалом для вегетативного розмноження винограду;

Директива Ради № 92/33/ЄЕС від 28.04.2022 про розповсюдження матеріалу для розмноження та посадки овочевих культур, крім насіння;

Директива Ради № 92/34/ЄЕС від 28.04.2022 про збут матеріалу для розмноження фруктових культур та фруктових рослин, призначених для виробництва фруктів;

Директива Ради № 98/56/ЄС від 20.07.2021 про продаж речовин для розмноження декоративних рослин;

Директива Ради № 1999/105/ЄС від 22.12.2021 про торгівлю лісним репродуктивним матеріалом;

Директива Ради № 2001/111/ЄС від 20.12.2021 про певні види цукру, призначені для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄЕС) № 2568/91 від 11.07.2021 про характеристики оливкової олії та олії оливкової вижимки і відповідні методи аналізу;

Директива Ради № 76/621/ЄЕС від 20.07.2021 про встановлення максимального рівня ерукової кислоти в рослинних маслах та жирах, призначених для споживання в їжу, та в харчових продуктах, які містять добавки масла та жирів;

Стаття 52 Регламенту Ради (ЄС) № 1782/2003 від 29.09.2003, що встановлює спільні правила для програм прямої підтримки в рамках спільної сільськогосподарської політики, започатковує певні програми підтримки фермерів і вносить зміни в Регламенти (ЄЕС) № 2019/93, (ЄС) № 1452/2001, (ЄС) № 1453/2001, (ЄС) № 1454/2001, (ЄС) № 1868/94, (ЄС) № 1251/1999, (ЄС) № 1254/1999, (ЄС) № 1673/2000, (ЄЕС) № 2358/71 і (ЄС) № 2529/2001;

Стаття 157 Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Директива Ради № 2002/53/ЄС від 13.06.2022 про спільний каталог сортів видів сільськогосподарських культур;

Директива Ради № 2002/54/ЄС від 13.06.2022 про торгівлю насінням буряка;

Директива Ради № 2002/55/ЄС від 13.06.2022 про торгівлю насінням овочів;

Директива Ради № 2002/56/ЄС від 13.06.2022 про торгівлю насіннєвою картоплею;

Регламент Комісії (ЄС) № 1345/2005 від 16.08.2005, що визначає детальні правила застосування системи імпортних ліцензій на оливкову олію;

Директива Ради № 2002/57/ЄС від 13.06.2022 про торгівлю насінням олійних та волокнистих культур;

Регламент Комісії (ЄС) № 1019/2002 від 13.06.2022 про стандарти торгівлі оливковою олією;

Статті 123, 126, 177, 178 Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків, та про спеціальні положення для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про спільну організацію ринку);

Ст. 171сg, ст. 171ch, і ст. 171сj Поправки до Регламенту Комісії (ЄС) № 1973/2004 від 29.10.2004, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) № 1782/2003 стосовно схем підтримки, що надаються згідно Розділів IV та IVa цього Регламенту та використання виведених з господарського використання земель для виробництва сировини;

Регламент Комісії (ЄС) № 507/2008 від 6.06.2008, який встановлює детальні правила впровадження Регламенту Ради (ЄС) № 1673/2000 щодо спільної організації ринків льону та коноплі, що вирощується для виробництва волокна;

Директива № 2000/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23.06.2022 стосовно продуктів з какао та шоколаду, призначених для споживання в їжу;

Директива Ради № 2001/113/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових джемів, желе та мармеладу і підсолодженого каштанового пюре, призначених для споживання в їжу;

Директива № 1999/4/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22.02.1999, що стосується екстрактів кави та екстрактів цикорію;

Регламент Комісії (ЄС) № 223/2008 від 12.03.2008, що встановлює умови та процедури для визнання організацій-виробників личинок шовкопрядів;

Директива Ради № 2001/112/ЄС від 20.12.2001, що стосується фруктових соків та певних подібних продуктів, призначених для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) № 1580/2007 від 21.12.2007, який встановлює правила впровадження регламентів Ради (ЄС) № 2200/96, (ЄС) № 2201/96 та (ЄС) № 1182/2007 у галузі виробництва фруктів та овочів.

Стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва

Регламент (ЄС) № 1760/2000 Європейського Парламенту та Ради від 17.07.2021 про встановлення системи ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, та маркування яловичини та продуктів із яловичини і скасування Регламенту Ради (ЄС) № 820/97;

Регламент Ради (ЄС) № 1234/2007 від 22.10.2007, що встановлює спільну організацію сільськогосподарських ринків та щодо спеціальних положень для певної сільськогосподарської продукції (Регламент про Спільну організацію ринку);

Регламент Комісії (ЄС) № 566/2008 від 18.06.2008, який встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо продажу м’яса великої рогатої худоби, вік якої не перевищує 12 місяців;

Регламент Комісії (ЄС) № 589/2008 від 23.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями;

Поправка до Регламенту Комісії (ЄС) № 543/2008 від 16.06.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м’ясом птиці;

Регламент Комісії (ЄС) № 1249/2008 від 10.12.2021 про впровадження шкали Співтовариства для класифікації туш великої рогатої худоби, свинячих і баранячих туш та повідомлення про ціни на них;

Регламент Комісії (ЄС) № 617/2008 від 27.06.2008, що встановлює детальні правила впровадження Регламенту (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі яйцями, призначеними для розведення, та курчатами/пташенятами свійської птиці, вирощеними на птахофермах;

Регламент Ради (ЄС) № 2991/94 від 5.12.1994, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів;

Регламент Комісії (ЄС) № 445/2007 від 23.04.2007, що встановлює певні детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2991/94, що встановлює вимоги до пастоподібних жирів, та Регламенту Ради (ЄЕС) № 1898/87 про захист позначень, що застосовуються при реалізації молока та молочних продуктів (кодифікована версія);

Директива Ради № 2001/114/ЄС від 20.12.2021 про часткове або повністю зневоднене консервоване молоко, призначене для споживання в їжу;

Регламент Комісії (ЄС) № 273/2008 від 5.03.2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1255/1999 стосовно методів аналізу та оцінки якості молока та молочних продуктів;

Регламент Ради (ЄЕС) № 3220/84 від 13.11.1984, що визначає шкалу Співтовариства для класифікації свинячих туш;

Регламент Комісії (ЄС) № 543/2008, що встановлює детальні правила застосування Регламенту (ЄС) № 1234/2007 щодо стандартів торгівлі м’ясом птиці;

Поправки до Директиви Ради № 2001/110/ЄС від 20.12.2021 щодо меду.