ДОДАТОК ХХХІ - ДО ГЛАВИ 6 «Навколишнє природне середовище»

ДОДАТОК ХХХІ

ДО ГЛАВИ 6 «НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

  • імплементація Україною Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату 1997 року, включаючи всі критерії відповідності для повного запровадження кіотських механізмів;
  • розроблення плану дій на довготермінову перспективу (а саме: після 2012 року) стосовно пом’якшення змін клімату та адаптації до них;
  • розроблення та запровадження довгострокових заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів.