ДОДАТОК ХLІ - ДО ГЛАВИ 22 «Громадське здоров’я»

ДОДАТОК ХLІ

ДО ГЛАВИ 22 «ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Тютюн

Директива №2001/37/ЄС Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 червня 2001 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів щодо виробництва, презентації та реалізації тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива №2003/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 травня 2003 року про наближення законодавчих, нормативних та адміністративних актів держав-членів про рекламу та спонсорство тютюнових виробів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Рекомендація Ради від 2 грудня 2002 року про запобігання курінню та ініціативи з покращання контролю над тютюном;

  • Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Інфекційні захворювання

Рішення Європейського Парламенту та Ради від 24 вересня 1998 року про створення мережі епідеміологічного нагляду та контролю за поширенням інфекційних захворювань в Співтоваристві;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії №2000/96/ЄС від 22 грудня 1999 року про інфекційні захворювання, які мають поступово охоплюватися мережею Співтовариства відповідно до Рішення 2119/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Рішення Комісії №2002/253/ЄС від 19 березня 2002 року про терміни, що використовуються для передачі інформації про інфекційні хвороби до мережі Співтовариства, створеної відповідно до Рішення Європейського Парламенту та Ради 2119/98/ЄС;

Графік: ці положення мають бути впроваджені після набрання чинності цією Угодою.

Кров

Директива №2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 січня 2003 року, що встановлює стандарти якості та безпеки забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові людини та її компонентів, а також вносить зміни до Директиви № 2001/83/ЄС;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2004/33/ЄС від 22 березня 2004 року про виконання Директиви № 2002/98/(ЄС) Європейського Парламенту та Ради стосовно певних технічних вимог до крові та її компонентів;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2005/62/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно стандартів та специфікацій Співтовариства щодо системи якості для установ, що працюють з кров’ю;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2005/61/ЄС від 30 вересня 2005 року, що впроваджує Директиву № 2002/98/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог відстеження та повідомлення про серйозні побічні реакції та події;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Тканини, клітини та органи

Директива № 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про встановлення стандартів якості та безпеки для донорства, отримання, перевірки, обробки, консервації, зберігання та розповсюдження людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2006/17/ЄС від 8 лютого 2007 року, яка встановлює правила впровадження Директиви № 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради щодо деяких технічних вимог до донорства, отримання та тестування людських тканин і клітин;

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2006/86/ЄС від 24 жовтня 2006 року, що впроваджує Директиву № 2004/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради стосовно вимог до відстеження, повідомлення про серйозні негативні реакції та події, а також стосовно певних технічних вимог щодо кодування, обробки, зберігання, накопичення та розповсюдження людських тканин і клітин.

Графік: Положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Психічне здоров’я – Наркотична залежність

Рекомендації Ради № 2003/488/ЄС від 18 червня 2003 року про запобігання та зменшення шкоди здоров’ю, пов’язаної із наркотичною залежністю.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Алкоголь

Рекомендації Ради № 2001/458/ЄС від 5 червня 2001 року щодо вживання алкогольних напоїв молоддю, особливо дітьми та підлітками.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Ракові захворювання

Рекомендації Комісії № 2003/878/ЄС від 2 грудня 2003 року про обстеження на виявлення ракових захворювань.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.

Попередження травматизму та пропагування безпеки

Рекомендації Ради від 31 травня 2007 року щодо попередження травматизму та сприяння безпеці.

Графік: немає необхідності у законодавчій ініціативі.