ДОДАТОК XXVII - ДО ГЛАВИ 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»

ДОДАТОК XXVII

ДО ГЛАВИ 1 «СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЯДЕРНУ ЕНЕРГЕТИКУ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

 

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Електроенергія

Директива № 2003/54/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку електроенергії.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Регламент (ЄС) № 1228/2003 про умови доступу до мережі міжнародного обміну електроенергією, зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням Комісії 2006/770/ЄС.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Директива № 2005/89/ЄС щодо заходів з забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Газ

Директива № 2003/55/ЄС стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Регламент (ЄС) № 1775/2005 про умови доступу до мереж газопостачання.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Директива № 2004/67/ЄС стосовно заходів щодо забезпечення безперервного постачання природного газу.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколi про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Нафта

Директива № 2006/67/ЄС щодо підтримання мінімальних запасів сирої нафти і/або нафтопродуктів.

Графік: положення Директиви будуть відображені у законодавстві України протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою та впроваджені протягом 11 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Розвідування та розробка вуглеводнів

Директива № 94/22/ЄС про умови надання і використання дозволу на розвідування, розробку і виробництво вуглеводнів.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою, беручи до уваги статті (12) та (13) положень про енергетику, пов’язану з торгівлею Глави 11 «Енергетика, пов’язана з торгівлею» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею».

Енергетична ефективність

Директива № 2004/8/ЄС про заохочення когенерації.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2002/91/ЄС щодо енергетичного функціонування будівель.

Графік: положення Директиви мають бути відображені у законодавстві України протягом 3 років та впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги.

Графік: положення Директиви мають бути відображені у законодавстві України протягом 5 років та впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2005/32/ЄC, що встановлює вимоги до екологічного проектування енергопоглинаючих продуктів.

Імплементаційні Директиви/Регламенти:

 • Регламент Комісії (ЄС) № 278/2009 щодо вимог екодизайну для режиму холостого стану споживання електроенергії та середньої енергетичної ефективності;
 • Регламент Комісії (ЄС) № 245/2009 щодо вимог екодизайну для флуоресцентних ламп (ламп денного світла) без інтегрованого баластного опору, для високо-інтенсивних розрядних ламп та для баластного опору і освітлювальних пристроїв, які розраховані для функціонування цих ламп;
 • Регламент Комісії (ЄС) № 244/2009 щодо вимог екодизайну для ненаправлених побутових ламп;
 • Регламент Комісії (ЄС) № 107/2009 щодо вимог екодизайну для простих декодерів каналів кабельного телебачення;
 • Регламент Комісії (ЄС) № 1275/2008 щодо вимог екодизайну для режимів очікування і відключення споживання електроенергії електричним та електронним побутовим та офісним обладнанням;
 • Директива Ради № 92/42/ЄЕС щодо вимог ефективності для нових водонагрівальних котлів на рідкому чи газоподібному паливі;
 • Директива № 96/57/ЄС про вимоги щодо ефективності споживання енергії побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбінаціями;
 • Директива № 2000/55/ЄС про вимоги щодо енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення.

Графік: положення в рамках Директиви, а також відповідні існуючі заходи реалізації («дочірні директиви та регламенти») мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою. Нові дочірні директиви/регламенти мають бути впроваджені відповідно до графіків, встановлених у цих директивах/регламентах, після внесення змін до цього Додатка згідно з інституційними положеннями, викладених у розділі VII цієї Угоди, і доведених до відома України.

Директива № 92/75/ЄЕС про вказування за допомогою маркування та зазначення стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів побутовими електроприладами.

Імплементаційні Директиви/Регламенти:

 • Директива Комісії № 2003/66/ЄС про маркування споживання електричної енергії побутовими електричними холодильниками, морозильними камерами та їх комбінаціями;
 • Директива Комісії № 2002/40/ЄС про маркування побутових електричних плит залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії № 2002/31/ЄС про маркування побутових кондиціонерів залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії № 98/11/ЄС про маркування побутових ламп залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії № 97/17/ЄС про маркування посудомийних машин залежно від типу енергоспоживання зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою Комісії № 1999/9/ЄС щодо маркування посудомийних машин залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії 96/60/ЄС про маркування побутових пральних машин, комбінованих із сушильнями залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії № 95/13/ЄС про маркування побутових електричних барабанних сушильних машин залежно від типу енергоспоживання;
 • Директива Комісії № 95/12/ЄС про маркування побутових пральних машин залежно від типу енергоспоживання.

Графік: положення в рамках Директиви а також відповідні існуючі заходи реалізації («дочірні директиви та регламенти») мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою Нові дочірні директиви/регламенти мають бути впроваджені відповідно до графіків, встановлених у цих директивах/регламентах, після внесення змін до цього Додатка згідно з інституційними положеннями,, викладених у розділі VII цієї Угоди, і доведених до відома української сторони.

Ядерна енергетика

Директива № 96/29/Євратом, що встановлює основні стандарти безпеки для захисту здоров’я працівників та населення від небезпеки, що виникає від іонізуючої радіації.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради № 2006/117/Євратом про нагляд та контроль за перевезенням радіоактивних відходів та відпрацьованого ядерного палива.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Ради № 2003/122/Євратом про контроль за високоактивними законсервованими та покинутими радіоактивними джерелами.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.