ДОДАТОК ХLІІ - ДО ГЛАВИ 23 «Освіта, навчання та молодь»

ДОДАТОК ХLІІ

ДО ГЛАВИ 23 «ОСВІТА, НАВЧАННЯ ТА МОЛОДЬ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

  • Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про подальше європейське співробітництво в галузі забезпечення якості вищої освіти (№2006/143/ЄС)
  • Рекомендації Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2008 року щодо створення європейської кваліфікаційної системи для можливості отримувати освіту протягом усього життя (№2008/C 111/01)