ДОДАТОК ХХХV - ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

ДОДАТОК  ХХХV

ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Четверта Директива Ради від 25.07.1978, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про заснування ЄС щодо річних рахунків окремих типів компаній (№ 78/660/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Сьома Директива Ради від 13.06.1983, що базується на статті 54(3)(«g») Договору про заснування ЄС щодо консолідованих рахунків (№ 83/349/ЄЕС).

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 1606/2002 Європейського парламенту та Ради від 19.07.2002 про застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Графік: положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2006/43/ЄС Європейського парламенту та Ради від 17.05.2006 про обов’язковий аудит річних рахунків та консолідованих рахунків, що вносить зміни до директив Ради № 78/660/ЄЕС та № 83/349/ЄЕС та яка скасовує Директиву Ради № 84/253/ЄЕС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.