ДОДАТОК ХХХVІ - ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

ДОДАТОК ХХХVІ

ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

  • Принципи ОЕСР щодо корпоративного управління.
  • Рекомендація Комісії від 14.12.2004, що сприяє встановленню належного режиму оплати праці директорів компаній, внесених у реєстр (№ 2004/913/ЄС).
  • Рекомендація Комісії від 15.02.2005 щодо ролі невиконавчих чи наглядових директорів компаній, внесених у реєстр, та щодо комітетів (наглядової) ради (№ 2005/162/ЄС).