ДОДАТОК ХХХІV - ДО ГЛАВИ 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

ДОДАТОК ХХХІV

ДО ГЛАВИ 13 «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ЗАСНУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОМПАНІЙ, КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА АУДИТ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Перша Директива Ради № 68/151/ЄЕС від 09.03.1968 року із змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2003/58, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, з метою забезпечення еквівалентності таких захисних заходів на території всього Співтовариства.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Друга Директива Ради № 77/91/ЄЕС від 13.12.1976 року, із змінами та доповненнями, внесеними директивами № 92/101/ЄЕС та № 2006/68/ЄС, про координацію захисних заходів, які задля захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній з рамках трактування пункту 2 статті 58 Договору про заснування ЄС, щодо формування відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю та щодо управління та змін (перерозподілу) їхнього капіталу, з метою забезпечення еквівалентності цих захисних заходів.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Третя Директива Ради № 78/855/ЄЕС від 09.10.1978 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо злиття відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Шоста Директива Ради № 82/891/ЄЕС від 17.12.1982 року, що базується на статті 54(3)(g) Договору про заснування ЄС щодо поділу відкритих акціонерних товариств з обмеженою відповідальністю, із змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 2007/63/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Одинадцята Директива Ради № 89/666/ЄЕС від 21.12.1989 року про розкриття вимог стосовно відкритих в державі-члені філій стосовно окремих типів компаній, які керуються законодавством іншої держави.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Дванадцята законодавча Директива Ради № 89/667/ЄЕС від 21.12.1989 стосовно одноосібних приватних компаній з обмеженою відповідальністю.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2004/25/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21.04.2004 про заявки та пропозиції ціни поглинання.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2004/109/ЄС Європейського парламенту та Ради від 15.12.2004 року про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках, що вносить зміни та доповнення до Директиви № 2001/34/ЄС.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива Комісії № 2007/14/ЄС від 08.03.2007 року, яка визначає детальні правила впровадження окремих положень Директиви № 2004/109/ЄС про гармонізацію вимог щодо прозорості по відношенню до інформації про емітентів, чиї цінні папери допускаються до торгів на регульованих ринках.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2007/36/ЄС Європейського парламенту та Ради від 11.07.2007 року про реалізацію окремих прав акціонерів компаній, внесених у реєстр.

Графік: положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.