ДОДАТОК XII - Сертифікація

ДОДАТОК XII

СЕРТИФІКАЦІЯ

A. Принципи сертифікації.

Рослини, продукти рослинного походження та інші об’єкти:

Стосовно сертифікації рослин та продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання компетентні органи застосовують принципи, викладені у відповідних Міжнародних стандартах з фітосанітарних заходів.

Тварини та продукти тваринного походження:

1. Компетентні органи Сторін забезпечують наявність необхідних знань з ветеринарного законодавства у перевіряючих стосовно тварин та продуктів тваринного походження, що проходять сертифікацію, та загальну інформованість щодо правил складання та видачі сертифікатів та – якщо необхідно – природи та складу запитів, тестів та перевірок, які проводяться перед сертифікацією.

2. Перевіряючі особи не повинні перевіряти дані, щодо яких вони не мають відповідних знань, чи які не можуть бути засвідчені ними.

3. Перевіряючі особи не повинні підписувати чисті або неповні сертифікати, або сертифікати щодо тварин та продуктів тваринного походження, які вони не перевіряли, чи які вийшли з-під їхнього контролю. Якщо сертифікат підписано на основі іншого сертифіката чи свідоцтва, перевіряючий повинен перевірити той документ перед підписанням.

4. Перевіряючий може засвідчити дані, які були:

(a) підтверджені на основі пунктів 1 – 3 Частини «А» цього додатку іншою особою, уповноваженою на те компетентним органом, та яка діє під наглядом такого органу, якщо уповноважений орган може перевірити достовірність даних; або

(b) отримані під час моніторингових програм перевірки, з посиланням на офіційно визнані схеми забезпечення якості чи з допомогою системи епідеміологічного нагляду, якщо це допускається ветеринарним законодавством.

5. Компетентні органи Сторін мають вжити всі необхідні заходи для забезпечення цілісності сертифікації. Зокрема, вони мають простежити, щоб призначені ними перевіряючі:

(a) мали статус, що дозволяє їм бути неупередженими та не мати прямої комерційної зацікавленості у тваринах чи продуктах, що проходять сертифікацію чи у потужностях, до яких вони направляються; та

(b) повністю усвідомлюють значення змісту кожного сертифікату, який вони підписують.

6. Сертифікати складаються таким чином, щоб забезпечити зв’язок між сертифікатом та товаром, принаймні на зрозумілій для перевіряючого мові та принаймні на одній із офіційних мов Сторони-імпортера, визначеній у Частині «C» цього Додатку.

7. Кожний компетентний орган має закріпити сертифікати за відповідним перевіряючим та забезпечити наявність копій усіх виданих сертифікатів на визначений ним період.

8. Кожна Сторона запроваджує такі перевірки та такі заходи контролю, які необхідні, щоб запобігти виданню фальшивих чи хибних сертифікатів та шахрайському виготовленню або використанню сертифікатів, що мають видаватися згідно з ветеринарним законодавством.

9. Без шкоди для розгляду в суді чи штрафів, компетентні органи проводять розслідування чи перевірки та вживають відповідні заходи для стягнення штрафу з будь-якого випадку шахрайської чи невірної сертифікації, які вони виявили. Такі заходи можуть включати тимчасове усунення перевіряючих від їх обов’язків до закінчення розслідування. Зокрема:

(a) якщо в ході перевірок виявлено, що перевіряючий свідомо видав підроблений сертифікат, компетентний орган має вжити всі необхідні заходи, наскільки це можливо, щоб така особа не змогла повторно вчинити зазначене правопорушення;

(b) якщо в ході перевірок виявлено, що особа або підприємство вчинили шахрайські дії або видозмінили офіційний сертифікат, компетентний орган має вжити всі заходи, наскільки це можливо, щоб така особа або підприємство не змогли повторно вчинити зазначене правопорушення. Такі заходи можуть включати відмову у подальшій видачі сертифікату такій особі або підприємству.

B. Сертифікат, згаданий у статті 69(2) (а) цієї Угоди.

Засвідчення здоров’я в сертифікаті показує стан відповідності певного товару. Сторони-імпортера. Засвідчення стану здоров’я згідно з стандартами виробництва Сторони-експортера, що визнані еквівалентними Стороною-імпортером.

C. Офіційні мови для сертифікації.

1. Імпорт до Європейського Союзу.

Для рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання:

Сертифікати повинні бути складені принаймні на мові, зрозумілій для перевіряючого, та принаймні на одній із офіційних мов країни призначення.

Для тварин та продуктів тваринного походження:

Сертифікат здоров’я повинен бути складений принаймні на одній із офіційних мов держав-членів призначення, та на одній з тих мов держав-членів, в яких здійснюються перевірки імпорту, передбачених у статті 73 цієї Угоди.

2. Імпорт до України.

Сертифікат здоров’я має бути складений українською чи іншою мовою, в цьому випадку додається український переклад.