ДОДАТОК VIII - Попереднє схвалення потужностей

ДОДАТОК VIII

ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ПОТУЖНОСТЕЙ

Умови та положення для попереднього схвалення потужностей

1. Попереднє схвалення потужностей означає, що Сторона-імпортер для імпорту попередньо схвалює установи Сторони-експортера на підставі належних гарантій, наданих цією Стороною без попередньої перевірки Стороною-імпортером індивідуальних установ відповідно до умов пункту 4 цього додатку. Таким же чином і на таких самих умовах Сторони змінюють або доповнюють списки, що надаються відповідно до пункту 2 цього додатку для врахування нових доповнень та отриманих гарантій. Перевірка може становити частину процедури відповідно до підпункту «d» пункту 4 цього додатку тільки стосовно первинного списку установ.

2.1. Попереднє схвалення обмежується наступними категоріями потужностей:

2.1.1. Потужності для продуктів тваринного походження для споживання людей:

Бійні для свіжого м’яса копитних, птахів, зайців та промислових тварин з ферми (частина І Додаток IV-A до цієї Угоди)

Потужності з обробки дичини Потужності з нарізання м’яса Потужності для рубленого м’яса (фаршу), м’ясних напівфабрикатів, м’яса Механічного обвалювання (ММО), м’ясних продуктів Центри очистки та відправки живих двостулкових молюсків

Потужності для:

  • яєчних продуктів
  • молочних продуктів
  • рибних продуктів
  • очищених шлунків, міхурів та кишок
  • желатину та колагену
  • риб’ячого жиру
  • cудно-фабрики
  • cудно-холодильники

2.1.2. Схвалені та зареєстровані потужності, які виробляють субпродукти тваринного походження та основні категорії субпродуктів тваринного походження не призначених для споживання людьми (завантажити таблицю)

3. Сторона-імпортер складає списки попередньо схвалених потужностей відповідно до пункту 2.1.1 цього додатку та оприлюднює їх.

4. Умови та процедури для попереднього схвалення:

(a) Якщо імпорт продуктів тваринного походження Стороною-експортером дозволений Стороною-імпортером, та були встановлені відповідні умови імпорту та вимоги до сертифікації таких продуктів;

(b) Якщо компетентний орган Сторони-експортера надав Стороні-імпортеру задовільні гарантії, що потужності у списку відповідають відповідним санітарним вимогам Сторони-імпортера, та вона ухвалила потужність для установ переліку на експорт до Сторони-імпортера;

(c) Компетентний орган Сторони-експортера повинен мати реальні повноваження припинити експорт до Сторони-імпортера з потужності, щодо якої такий орган надав гарантії, у випадку не відповідності таким гарантіям;

(d) Перевірка згідно з умовами статті 71 цієї Угоди Стороною-імпортером може бути частиною процедури попереднього схвалення. Ця перевірка стосується структури та організації компетентного органу, відповідального за попереднє схвалення, також як і повноважень такого органу та гарантій, які він може надати щодо дотримання правил Сторони-імпортера. Ці перевірки можуть включати інспекцію на місці певної кількості потужностей у переліку від Сторони-експортера.

Беручи до уваги специфічну структуру та поділ компетенції у Європейському Союзі, така перевірка у Європейському Союзі може стосуватися окремих держав-членів (може здійснюватись окремими державами-членами).

(e) Виходячи з результатів перевірки, за умовами дотримання підпункту «d», цього пункту Сторона-імпортер може вносити поправки до існуючого переліку потужностей.