ДОДАТОК XV - Наближення митного законодавства

ДОДАТОК XV

Наближення митного законодавства

Митний кодекс (ЄС)

Регламент (ЄС) № 450/2008 Європейського парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 року, який запроваджує Митний кодекс Співтовариства (Модернізований Митний Кодекс)

Графік:

положення згаданого вище Регламенту, за винятком статей 1-3,10, 13 п. 3, 17, 25, 26, 28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146,-147, 183-187, будуть впроваджені до законодавства України протягом трьох років з дати набрання чинності цією Угодою згідно з Кореляційними таблицями, наведеними в додатку до Регламенту (ЄС) № 450/2008 та відповідно до роз’яснень, доданих до цього додатку.

Спільний Транзит та ЄАД

  • Конвенція про спрощення формальностей у торгівлі товарами від 20 травня 1987 року
  • Конвенція про єдиний режим транзиту від 20 травня 1987 року зі змінами

Графік: положення цих Конвенцій будуть впроваджені до законодавства України протягом 1 року з дати набрання чинності цією Угодою.

Звільнення від мит

Регламент Ради (ЄС) № 1186/2009 від 16 листопада 2009 року про заснування режиму Співтовариства щодо звільнення від сплати мита

Графік: Розділи I і II цього Регламенту як узгоджено між Сторонами будуть впроваджені до законодавства України не пізніше трьох років з дати набрання чинності цією Угодою.

Захист ПІВ

Регламент Ради (ЄС) № 1383/2003 від липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних в порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності

Регламент Комісії (ЄС) № 1891/2004 від 21 жовтня 2004 року, який встановлює положення для імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 1383/2003 від липня 2003 року щодо митних дій проти товарів, підозрюваних в порушенні окремих прав інтелектуальної власності та необхідних заходів проти товарів, що порушують такі права, без шкоди результатам поточного перегляду права ЄС стосовно митного дотримання прав інтелектуальної власності.

Графік: положення зазначених вище Регламентів будуть впроваджені до законодавства України протягом трьох років з дати набрання чинності цією Угодою.

Пояснювальна записка

щодо наближення законодавства України до Регламенту (ЄС) № 450/2008 Європейського парламенту і Ради від 23 квітня 2008 року, який встановлює Модернізований Митний кодекс Співтовариства (MМК)[1].

Ця записка містить три категорії положень ММК:

1. ті, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС і не мають відношення до гармонізації,

2. положення щодо гармонізації на основі принципу найкращих зусиль (principle of best endeavour),

3. положення, які повинні бути впроваджені.

З урахуванням можливих додаткових поправок до MМК, наближення здійснюється відповідно до Кореляційних таблиць між відповідними статтями Регламенту (ЄЕС) № 2913/92 (чинний Митний кодекс ЄС) і Регламенту (ЄС) № 450/2008 (MМК), як зазначено в додатку до MКК, і, як вказано у списках 2 і 3 цієї записки.

[1] Однією з ключових умов для ефективного і правильного функціонування зони вільної торгівлі є надання однакового або ж аналогічного операційного середовища для торгових операторів. Це тягне за собою необхідність максимально можливого наближення в ряді важливих, спільних узгоджених областях митного Acquis, з яких фундаментальним є Митний кодекс.

Завантажити таблиці (dodatok-XV.doc):

1. Положення ММК, що застосовуються виключно до країн-членів ЄС та виключаються з процесу гармонізації[1].

[1] Застосовуються також до статей і пунктів всього MМК (не перерахованих), які відносяться до процедури прийняття заходів для імплементації конкретних статей. 

2. Положення ММК, наближення до яких буде відбуватися на основі принципу найкращих зусиль