ДОДАТОК VII - Регіоналізація / зонування, території, вільні від шкідників, та захищених зон

ДОДАТОК VII

РЕГІОНАЛІЗАЦІЯ / ЗОНУВАННЯ, ТЕРИТОРІЇ, ВІЛЬНІ ВІД ШКІДНИКІВ, ТА ЗАХИЩЕНИХ ЗОН

A. Хвороби тварин та аквакультур

1. Хвороби тварин

Підставою для визнання статусу хвороб тварин Сторони чи регіону є Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ. Підставою рішення про регіоналізацію для хвороб тварин є Кодекс здоров’я наземних тварин МЕБ.

2. Хвороби аквакультур

Підставою для рішення про регіоналізацію для хвороб аквакультур є Кодекс здоров’я водних тварин МЕБ.

B. Шкідники

Критерій, за яким встановлюється регіон, вільний від певних шкідників, має відповідати одному з нижченаведених:

  • Міжнародному стандарту з фітосанітарних заходів ФАО № 4 щодо вимоги  встановлення зон, вільних від шкідникіів;
  • Статті 2(1) (h) Директиви № 2000/29/ЄC.

C. Критерій, за яким встановлюється спеціальний статус хвороб тварин території чи регіону Сторони.

1. Якщо Сторона-імпортер вважає, що її територія чи частина цієї території вільна від хвороб тварин, окрім зазначених у Додатку III.A до цієї Угоди, вона має подати Стороні-експортеру належну документацію, що це підтверджує та встановлює зокрема наступні критерії:

- природу хвороби та історію її виникнення на її території;

-  результати спостережень та тестувань, що включають серологічний, мікробіологічний, патологічний чи епідеміологічний аналіз та факт повідомлення компетентного органа про хворобу;

-  період, впродовж якого проводилися тестування;

-  якщо таке виникало, період, впродовж якого була заборонена вакцинація проти хвороби, та географічна зона заборони;

- заходи, що підтверджують відсутність хвороби.

2. Додаткові гарантії, загальні чи конкретні, які може вимагати Сторона-імпортер, не можуть бути більшими за ті, які вона сама забезпечує.

3. Сторони мають повідомити одна одну про будь-які зміни у критеріях, визначених у пункті 1 частини С цього додатку, стосовно цієї хвороби. Додаткові гарантії, визначені згідно з пунктом 2 частини С цього додатку, можуть, зважаючи на таке повідомлення, бути змінені або відкликані Підкомітетом з управління СФЗ, згаданим у статті 74 цієї Угоди.