ДОДАТОК XXV - Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників

ДОДАТОК XXV

ДО ГЛАВИ 15

КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ЧЛЕНІВ АРБІТРАЖНОЇ ГРУПИ І ПОСЕРЕДНИКІВ

Визначення

1. У цьому Кодексі поведінки:

(a) «arbitrator» (арбітр) означає члена арбітражної групи, створеної згідно зі статтею 307 цієї Угоди;

(b) «mediator» (посередник) означає особу, що проводить процедуру посередництва згідно з Главою 15 («Механізм посередництва») Розділу IV;

(c) «candidate» (кандидат) означає фізичну особу, чиє ім’я є у списку арбітрів згідно зі статтею 323 цієї Угоди і яка розглядається для обрання на посаду члена арбітражної групи згідно зі статтею 307 цієї Угоди;

(d) «assistant» (помічник) означає особу, яка за умовами призначення арбітром чи посередником проводить дослідження або допомагає арбітру чи посереднику;

(e) «proceeding» (провадження), якщо не зазначено інше, означає арбітражне провадження або процедуру посередництва;

(f) «staff» (персонал), стосовно арбітра чи посередника, означає осіб, якими вони керують, але не помічників.

Відповідальність у процесі

2. Кожний кандидат і арбітр чи посередник має уникати зловживань повноваженнями, повинен бути незалежним та неупередженим, повинен уникати прямого або непрямого конфлікту інтересів і має дотримуватись вищих стандартів поведінки таким чином, щоб це сприяло незалежності, неупередженості механізму вирішення спорів. Колишні кандидати, арбітри чи посередники повинні дотримуватись зобов’язань, зазначених у пунктах 15, 16, 17 і 18 цього Кодексу поведінки.

Зобов’язання щодо розголошення інформації

3. Перед підтвердженням обрання на посаду арбітра або посередника кандидат має розголосити будь-який інтерес, відносини або обставини, які ймовірно впливатимуть на його незалежність та неупередженість чи можуть створити враження зловживання або упередженості під час провадження. У зв’язку із цим кандидат має докласти всіх обґрунтованих зусиль, щоб дізнатися про будь-які такі інтереси, відносини та обставини.

4. Кандидат і арбітр чи посередник повинні передати інформацію щодо фактичного або можливого порушення цього Кодексу поведінки виключно Комітету з питань торгівлі для розгляду Сторонами.

5. У разі обрання на цю посаду арбітр чи посередник повинен, як і раніше, докладати всіх обґрунтованих зусиль, щоб дізнатися про будь-які інтереси, відносини та обставини згідно з пунктом 3 цього Кодексу поведінки, і повинен розголосити їх у разі наявності. Зобов’язання щодо розголошення є постійним обов’язком, який вимагає від арбітра чи посередника не приховувати подібні інтереси, відносини або обставини, що можуть виникнути на будь-якому етапі провадження. Член групи повинен розголосити такі інтереси, відносини або обставини шляхом письмового інформування Комітету з питань торгівлі для розгляду Сторонами.

Обов’язки арбітрів чи посередників

6. У разі обрання арбітр чи посередник повинен обережно, оперативно, старанно та справедливо виконувати свої обов’язки протягом усього провадження.

7. Арбітр чи посередник повинен розглядати лише ті питання, що виникають під час провадження і є необхідними для прийняття постанов; він не може передавати ці обов’язки будь-якій іншій особі.

8. Арбітр чи посередник повинні здійснити відповідні заходи, щоб переконатися, що його помічники та персонал ознайомлені з пунктами 2, 3, 4, 5, 16, 17 і 18 Кодексу поведінки та виконують їх.

9. Без шкоди для статті 330 цієї Угоди арбітр або посередник не повинен вступати в контакт з однією Стороною за відсутності іншої під час провадження.

Незалежність та неупередженість арбітрів чи посередників

10. Арбітр чи посередник повинен бути незалежним і неупередженим та уникати дій, що можуть створити враження зловживання або упередженості, і не повинен керуватися власними інтересами, зовнішнім тиском, політичними поглядами, протестами громадськості і лояльністю до Сторони або страхом критики.

11. Арбітр чи посередник не повинен прямо або опосередковано виконувати будь-які зобов’язання або приймати заохочення, що можуть будь-яким чином впливати (або створювати враження впливу) на сумлінне виконання його обов’язків.

12. Арбітр чи посередник не може використовувати своє положення в арбітражній групі на власну користь або у приватних інтересах і має уникати дій, які можуть справити враження, ніби інші особи займають особливе положення і тому можуть впливати на його дії.

13. Арбітру чи посереднику не дозволено мати фінансові, ділові, професійні, сімейні або соціальні відносини чи обов’язки, що можуть впливати на його дії або твердження.

14. Арбітр чи посередник повинен уникати будь-яких відносин або утворення фінансових інтересів, які ймовірно впливатимуть на його неупередженість чи можуть створити враження зловживання або упередженості.

Обов’язки колишнього арбітра або посередника

15. Усі колишні арбітри чи посередники повинні уникати дій, що можуть створити враження, ніби ці особи діють упереджено під час виконання своїх обов’язків або отримують переваги від будь-якого рішення чи постанови арбітражної групи або від консультативного висновку.

Конфіденційність

16. Ніхто з діючих або колишніх арбітрів чи посередників не повинен будь-коли розголошувати або використовувати непублічну інформацію стосовно провадження або інформацію, що отримано під час провадження, крім тих випадків, коли це здійснюється в інтересах провадження, і в жодному разі не повинен розголошувати чи використовувати будь-яку таку інформацію на власну або чиюсь користь чи з метою заподіяння шкоди інтересам інших осіб.

17. Арбітр не повинен розголошувати постанови або частин постанов арбітражної групи раніше, ніж їх буде опубліковано згідно із цією Угодою.

18. Арбітр чи колишній арбітр не повинен будь-коли розголошувати інформацію щодо засідань арбітражної групи або точок зору арбітрів.