ДОДАТОК XXIV - Правила процедури вирішення спорів

ДОДАТОК XXIV

ДО ГЛАВИ 14

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У Главі 14 («Вирішення спорів») Розділу IV цієї Угоди та відповідно до цих правил:

«adviser» (консультант) означає особу, найняту Стороною для консультування або допомоги у зв’язку з арбітражним провадженням;

«arbitration panel» (арбітражна група) означає групу, створену згідно зі статтею 307 цієї Угоди;

«arbitrator» (арбітр) означає члена арбітражної групи, створеної згідно зі статтею 307 цієї Угоди;

«assistant» (помічник) означає особу, яка згідно з умовами призначення арбітра проводить дослідження або допомагає арбітру;

«complaining Party» (Сторона-скаржник) означає Сторону, що подає запит на створення арбітражної групи згідно зі статтею 306 цієї Угоди;

«Party complained against» (Сторона-відповідач) означає Сторону, яку обвинувачують у порушенні цієї Угоди;

«representative of a Party» (представник Сторони) означає службовця або будь-яку особу, призначену державною установою, агентством чи іншою юридичною особою публічного права Сторони, яка представляє Сторону в спорі згідно із цією Угодою;

«day» (день) означає календарний день.

2. Сторона-відповідач повинна відповідати за матеріально-технічне забезпечення процесу вирішення спорів, зокрема організацію слухання, якщо не домовлено про інше. Проте обидві Сторони повинні розділити витрати стосовно організаційних заходів, у тому числі витрати арбітрів.

3. Сторони і арбітражна група повинні надсилати будь-який запит, повідомлення, письмове подання або інший документ з врученням під розпис, рекомендованим листом, кур’єром, за допомогою факсимільного зв’язку, телекса, телеграфу або іншими засобами телекомунікації, що передбачають здійснення запису про відправлення.

4. Будь-яка Сторона повинна забезпечити копією своїх письмових подань іншу Сторону та кожного арбітра. Також потрібно надати копію документа в електронному форматі.

5. Усі повідомлення, у тому числі запити стосовно консультацій, необхідно надсилати Міністерству закордонних справ України і Генеральному директорату Європейської Комісії «Торгівля» відповідно.

6. Незначні помилки редакційного характеру в будь-якому запиті, повідомленні, письмовому поданні або іншому документі, що стосується арбітражного провадження, мають бути виправлені шляхом надання нового документа із чітко позначеними змінами.

7. Якщо останній день надання документа припадає на офіційний вихідний день України або інститутів Європейського Союзу, цей документ має бути надано наступного робочого дня.

ПОРУШЕННЯ АРБІТРАЖНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

8. Якщо Сторони не домовились про інше, вони мають зустрітися з арбітражною групою протягом семи днів після дати її створення з метою визначення таких питань, які Сторони або арбітражна група вважають за потрібне, у тому числі стосовно винагороди та компенсації витрат, що мають бути сплачені арбітрам і які повинні визначатись відповідно до стандартів СОТ.

ПЕРШІ ПИСЬМОВІ ПОДАННЯ

9. Сторона-скаржник повинна надати свої перші подання у письмовій формі не пізніше 20 днів після дати створення арбітражної групи. Сторона-відповідач повинна надати свої зустрічні подання у письмовій формі не пізніше 20 днів після дати надіслання перших письмових подань.

РОБОТА АРБІТРАЖНОЇ ГРУПИ

10. Голова арбітражної групи повинен вести всі засідання. Арбітражна група може делегувати голові повноваження для прийняття адміністративних та процедурних рішень.

11. Якщо Угода не передбачає іншого та без шкоди для пункту 24, арбітражна група може здійснювати свою діяльність у будь-який спосіб, у тому числі за допомогою телефону, факсимільного або комп’ютерного зв’язку.

12. Тільки арбітри можуть брати участь у засіданнях арбітражної групи, але арбітражна група може дозволяти помічникам арбітрів бути присутніми на засіданнях.

13. Ухвалення будь-яких постанов повинно лишатися функцією виключно арбітражної групи і не може делегуватися.

14. Коли виникає процедурне питання, на яке не поширюється положення цієї Угоди та її Додатків, арбітражна група може застосувати будь-яку належну процедуру за умови, що зазначена процедура забезпечує рівне ставлення до Сторін та є сумісною із цією Угодою та її Додатками.

15. Коли арбітражна група вважає, що існує необхідність у внесенні змін до строків арбітражного провадження або у внесенні будь-яких процедурних або адміністративних уточнень, вона повинна письмово інформувати Сторони щодо причин таких змін чи уточнень, а також стосовно необхідного для цього часу. Строки, зазначені у статті 310(2) цієї Угоди, не повинні бути змінені без згоди Сторін.

ЗАМІНА

16. Якщо арбітр не може брати участі в арбітражному провадженні, вийшов зі складу групи або має бути замінений, заміна повинна проводитись відповідно до статей 307(3) та (4) цієї Угоди.

17. Якщо Сторона вважає, що арбітр не відповідає вимогам Кодексу поведінки і тому вимагає заміни, ця Сторона повинна інформувати іншу Сторону протягом 15 днів після дати, коли стало відомо про обставини порушення арбітром Кодексу поведінки.

18.

а) Якщо Сторона вважає, що будь-який арбітр (крім голови) не відповідає вимогам Кодексу поведінки, Сторони мають провести консультації і, якщо вони дійшли згоди, замінити арбітра шляхом процедур, визначених у статті 307(3) і (4) цієї Угоди.

b) Якщо Сторони не можуть дійти згоди щодо необхідності заміни арбітра, будь-яка зі Сторін може подати запит стосовно вирішення цього питання до голови арбітражної групи, чиє рішення буде остаточним.

c) Якщо відповідно до такого запиту голова групи вирішує, що арбітр не відповідає вимогам Кодексу поведінки, він/вона повинен/повинна обрати нового арбітра шляхом жеребкування серед осіб, з яких згідно зі статтею 323(1) цієї Угоди обирали арбітра, що тепер вимагає заміни. Якщо зазначеного арбітра було обрано Сторонами згідно зі статтею 307(2) цієї Угоди, заміну мають обрати шляхом жеребкування серед осіб, запропонованих Стороною-скаржником та Стороною-відповідачем згідно зі статтею 323(1) цієї Угоди. Обрання нового арбітру повинно здійснюватися за присутності Сторін та протягом п’яти днів після дати надання запиту голові арбітражної групи.

19. 

a) Якщо Сторона вважає, що голова арбітражної групи не відповідає вимогам Кодексу поведінки, Сторони мають провести консультації і, якщо вони дійшли згоди, замінити арбітра шляхом процедур, визначених у статті 307(3) і (4) цієї Угоди.

b) Якщо Сторони не дійшли згоди щодо необхідності заміни голови арбітражної групи, будь-яка зі Сторін може подати запит стосовно зайняття цієї посади одним із членів групи, що залишилися, згідно зі статтею 323(1) цієї Угоди. Його чи її ім’я повинно бути обране шляхом жеребкування в присутності Сторін головою Комітету з питань торгівлі або його заступником. Рішення цієї особи щодо необхідності заміни голови групи буде остаточним.

c) Якщо ця особа вирішує, що цей голова групи не відповідає вимогам Кодексу поведінки, він/вона повинен/повинна обрати нового голову групи шляхом жеребкування серед осіб, які згідно зі статтею 323(1) цієї Угоди можуть виконувати обов’язки голови групи. Це обрання нового голови повинно бути здійснено за присутності Сторін та протягом п’яти днів після дати подання запиту, зазначеного в цьому пункті.

20. Арбітражне провадження має бути призупинено на строк, необхідний для виконання процедур, передбачених у пунктах 16, 17, 18 та 19.

СЛУХАННЯ

21. Голова групи повинен затвердити дату і час слухання за результатами консультацій зі Сторонами та іншими членами арбітражної групи і підтвердити це письмово для обох Сторін. Загальнодоступність цієї інформації є обов’язком Сторони, яка відповідає за матеріально-технічне забезпечення арбітражного провадження, за винятком тих випадків, коли засідання є закритим для громадськості. Якщо Сторони не заперечують, арбітражна група може вирішити не проводити слухання.

22. Якщо Сторони не домовились про інше, слухання має відбутись у м. Брюссель, якщо Стороною-скаржником є Україна, та у м. Київ, якщо Стороною-скаржником є Європейський Союз.

23. Арбітражна група може скликати додаткові слухання за згодою Сторін.

24. Усі арбітри мають бути присутні протягом усього слухання.

25. Наступні особи можуть бути присутні на слуханні незалежно від того, чи є воно публічним, чи ні:

(a) представники Cторін;

(b) радники Сторін;

(c) адміністративний персонал, усні перекладачі, письмові перекладачі і стенографи; а також

(d) помічники арбітрів.

Тільки представники і радники Сторін можуть звертатися до арбітражної групи.

26. Не пізніше ніж за п’ять днів до дати слухання кожна Сторона повинна надати арбітражній групі список з іменами осіб, які будуть виступати на слуханні від імені Сторони, та імена інших представників або радників, які будуть присутні на засіданні.

27. Слухання арбітражної групи повинні бути відкритими для громадськості, за винятком тих випадків, коли Сторони вирішують, що слухання має бути повністю або частково закритим. Однак арбітражна група повинна збиратись у форматі закритого засідання, якщо подання та аргументи Сторін містять конфіденційну інформацію.

28. Арбітражна група має проводити всі слухання в однаковий спосіб та переконатись, що Стороні-скаржнику і Стороні-відповідачу надано однаковий час для виступу:

Аргумент

(a) аргумент Сторони-скаржника

(b) аргумент Сторони-відповідача

Спростування

(a) аргумент Сторони-скаржника

(b) заперечення Сторони-відповідача

29. Арбітражна група може скерувати запитання іншій Стороні у будь-який час протягом слухання.

30. Арбітражна група має забезпечити можливість підготування стенограми кожного слухання і надати записи Сторонам якомога швидше.

31. Будь-яка зі Сторін може подати додаткове письмове подання стосовно будь- якого питання, що виникло під час слухання протягом 10 днів після нього.

ПИСЬМОВІ ЗАПИТАННЯ

32. Арбітражна група може надсилати письмове запитання одній чи обом Сторонам у будь-який час протягом арбітражного провадження. Кожна Сторона повинна отримати копію будь-якого із запитань арбітражної групи.

33. Сторона повинна надати іншій Стороні копію своїх письмових відповідей на запитання арбітражної групи. Кожна Сторона повинна мати здатність здійснити письмове коментування відповіді іншої Сторони протягом п’яти днів після дати надіслання.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

34. Сторони та їхні радники повинні підтримувати конфіденційність слухань арбітражної групи в разі, якщо слухання були закритими відповідно до пункту 27. Кожна Сторона та її консультанти повинні вважати конфіденційною будь-яку інформацію, що надана іншою Стороною арбітражній групі і яку ця Сторона визначає як конфіденційну. У випадках, коли Сторона надає арбітражній групі конфіденційну версію своїх письмових подань, вона також повинна у разі запиту іншої Сторони забезпечити неконфіденційне резюме інформації, яка міститься у поданнях і не може розголошуватися, не пізніше 15 днів після дати подання запиту або подання, залежно від того, що відбулося пізніше. Ніщо в цих правилах не повинно перешкоджати Стороні під час оприлюднення власної позиції, за винятком тих випадків, коли така інформація є конфіденційною.

КОНТАКТИ ЗА ВІДСУТНОСТІ ОДНІЄЇ ЗІ СТОРІН

35. Арбітражна група не повинна проводити засідання або зустрічатись з однією зі Сторін за відсутності іншої.

36. Жодний із членів арбітражної групи не має права обговорювати будь-які аспекти предмету арбітражного провадження з однією Стороною або двома Сторонами зі Сторін за відсутності інших арбітрів.

ПОДАННЯ ВІД AMICUS CURIAE

37. Якщо Сторони не домовились про інше протягом трьох днів після дати створення арбітражної групи, арбітражна група може отримувати добровільні письмові подання від заінтересованої фізичної або юридичної особи, що знаходиться на території Сторін, за умови, що ці подання зроблені протягом 30 днів з дати створення арбітражної групи, а також є стислими з урахуванням усіх додатків і безпосередньо стосуються фактичних або правових питань, які розглядаються арбітражною групою. Арбітражна група може прийняти рішення щодо введення обмеження кількості сторінок для таких подань.

38. Письмове подання має містити опис фізичної або юридичної особи, яка надіслала це подання, включаючи її адресу, вид її діяльності та джерело її фінансування, а також вказувати на характер інтересів, який ця особа має у поточному арбітражному провадженні.

39. Арбітражна група має перелічити у своїх постановах усі подання, які було отримано нею та які відповідають вищезазначеним правилам. Арбітражна група не зобов’язана у своїх постановах звертатися до фактичних або правових аргументів, зроблених у подібних документах. Будь-яку документацію, отриману арбітражною групою згідно із цим правилом, необхідно подати на розгляд Сторін.

ВИПАДКИ КРАЙНЬОЇ НЕОБХІДНОСТІ

40. У випадках крайньої необхідності, що згадані у статті 310(2) цієї Угоди, арбітражна група повинна відповідним чином скорегувати строки, зазначені у цих правилах.

ПИСЬМОВИЙ ТА УСНИЙ ПЕРЕКЛАД

41. Під час консультацій, згаданих у статті 305 цієї Угоди, і не пізніше самого засідання, зазначеного у пункті 8(b) цих Правил процедури, Сторони повинні намагатися домовитися про робочу мову арбітражного провадження.

42. Якщо Сторони не можуть домовитися про спільну робочу мову, кожна Сторона повинна негайно забезпечити можливість і понести витрати на переклад своїх письмових подань мовою, обраною іншою Стороною, і Сторона-відповідач має забезпечити усний переклад усних подань мовою, обраною Сторонами.

43. Постанови арбітражної групи мають бути запротокольовані мовою або мовами, обраними Сторонами.

44. Витрати на переклад будь-якої з постанов арбітражної групи необхідно розділити на рівні частини між Сторонами.

45. Будь-яка Сторона може надавати коментарі щодо будь-якої з версій перекладу документа, оформленого відповідно до цих правил.

ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

46. У випадку, коли завдяки застосуванню пункту 7 цих Правил процедури Сторони отримують документ у різні дні, будь-який строк, що обчислено на підставі дати отримання цього документа, необхідно обчислити з урахуванням дати пізнішого отримання.

ІНШІ ПРОЦЕДУРИ

47. Ці Правила процедури також застосовуються до процедур, що встановлені згідно зі статтями 312(2), 313(2), 315(3) і 316(2) цієї Угоди. Тим не менш, строки, зазначені у цих Правилах процедури, повинні бути скореговані відповідно до спеціальних строків, що передбачаються для прийняття постанови арбітражною групою у таких інших процедурах.