ДОДАТОК XVI - Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців

ДОДАТОК XVI

ДО ГЛАВИ 6

ПЕРЕЛІК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ;

ПЕРЕЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННОГО ПОСТАЧАННЯ ПОСЛУГ;

ПЕРЕЛІК ЗАСТЕРЕЖЕНЬ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОГОВІРНИХ ПОСЛУГ І НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХІВЦІВ

Сторона ЄС

1. Застереження відповідно до статті 88 (2) (Заснування): Додаток XVI-A

2. Перелік зобов’язань відповідно до статті 95(1) (Транскордонне постачання): Додаток XVI-B

3.  Застереження відповідно до статей 101 (Постачальники договірних послуг) та 102 (Незалежні фахівці): Додаток XVI-C

Україна

4. Застереження відповідно до статті 88(3) (Заснування) Додаток XVI- D

5. Застереження відповідно до статті 95(1) (Транскордонне постачання) Додаток XVI – E

6. Застереження відповідно до статей 101 (Постачальники договірних послуг) b  

та 102 (Незалежні фахівці) Додаток XVI-F

7. Для цілей Додатків XVI-A XVI-B XVI-C використовуються наступні абревіатури:

AT                      

Австрія

BE

Бельгія

BG

Болгарія

CY

Кіпр

CZ

Чеська Республіка

DE

Німеччина

DK

Данія

EU

Європейський Союз, включаючи усіх його країн-членів

ES

Іспанія

EE

Естонія

FI

Фінляндія

FR

Франція

EL

Греція

HR

Хорватія

HU

Угорщина

IE

Ірландія

IT

Італія

LV

Латвія

LT

Литва

LU

Люксембург

MT

Мальта

NL

Нідерланди

PL

Польща

PT

Португалія

RO

Румунія

SK

Словацька Республіка

SI

Словенія

SE

Швеція

UK

Сполучене Королівство

8. Для цілей Додатків XVI-D XVI-E XVI-F використовуються наступні абревіатури:

UA

Україна

 

ДОДАТОК XVI-A

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЄС ЩОДО ЗАСНУВАННЯ

(Посилання містяться у статті 88(2))

1. У нижченаведеному переліку зазначені види економічної діяльності, у яких до установ та інвесторів України застосовуються застереження ЄС відповідно до статті 88(2) щодо національного режиму або режиму найбільшого сприяння стосовно установ та інвесторів України. 

Перелік складається з таких елементів:

(a) Перелік горизонтальних застережень, які застосовуються до всіх секторів або підсекторів.

(b) Перелік конкретних застережень щодо сектору або підсектору, в яких зазначається відповідний сектор або підсектор та застереження, що застосовується.

Застереження, яке відповідає діяльності, що нелібералізована (незв’язана) висловлюється наступним чином: «Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння».

У разі, коли застереження відповідно до («a») чи («b») включає лише застереження конкретної країни-члена, незазначені у ньому країни-члени беруть на себе зобов’язання, визначені у статті 88(2) у відповідному секторі без застережень (відсутність застереження конкретної країни-члена щодо конкретного сектору не впливає на горизонтальні застереження або секторальні застереження з боку ЄС в цілому, які можуть застосовуватися).

2. Відповідно до статті 85(3) цієї Угоди, наведений нижче перелік не включає заходи, що стосуються субсидій, які надаються Сторонами.

3. Для секторів, на які поширюється регуляторна гармонізація, визначена у Додатку XVIІ, наведені нижче обмеження будуть зняті відповідно до статті 4(3) Додатку XVII.

4. Права та обов’язки, що випливають з наведеного переліку, не мають виконавчої сили і таким чином не надають безпосередньо прав фізичним або юридичним особам.

Горизонтальні застереження

Комунальні послуги

ЄС: Економічна діяльність, яка вважається комунальними послугами на національному чи місцевому рівні, може знаходитися у сфері державних монополій чи виключних прав, які надаються приватним операторам.

Інвестиції та типи заснування

ЄС: Режим щодо дочірніх компаній (які належать компаніям України), заснованих відповідно до законодавства Держави-члена, що мають свій зареєстрований офіс, центральну адміністрацію або основне місце бізнесу в межах Співтовариства, не поширюється на філії або агентства, засновані у Державі-члені компанією з України.

ЄС: У деяких Державах-членах вимагається реєстрація в ЄС для цілей заснування в деяких секторах послуг[1].

EE: У разі, якщо принаймні половина членів правління приватної або державної компанії з обмеженою відповідальністю не є резидентами Естонії, іншої Держави-члена Європейської економічної зони або Швейцарії, компанія надає реєстратору інформацію (в т.ч. адресу) про особу, яка є резидентом Естонії, і яка має право від імені компанії отримувати процедурні документи компанії та приймати заяви про наміри, адресовані компанії.

AT: Керуючі директори філій юридичних осіб повинні бути резидентами Австрії; фізичні особи, які відповідають у юридичній особі або філії за дотримання Закону Австрії про торгівлю, повинні мати місце постійного проживання в Австрії.

FI: Іноземна юридична особа, яка здійснює торгівлю як партнер у фінському товаристві з обмеженою чи необмеженою відповідальністю, повинна мати дозвіл на торгівлю, виданий Національним бюро патентів і реєстрації, якщо тільки ця юридична особа не є вже заснованою в ЄЕЗ. Якщо іноземна організація має намір здійснювати підприємницьку діяльність або торгівлю шляхом заснування філії у Фінляндії, вимагається дозвіл на торгівлю. Для всіх секторів принаймні один з членів та заступників членів Правління повинні бути резидентами ЄЕЗ; проте, певним компаніям можуть надаватися дозволи не дотримуватися цього правила.

FI: Придбання акцій іноземними власниками, внаслідок якого отримується більш ніж третина прав голосу в значній фінській компанії або значному фінському підприємстві (що має понад 1000 співробітників або дохід якої перевищує 168 мільйонів євро або загальний баланс якої перевищує 168 мільйонів євро) підлягає затвердженню фінською владою; у затвердженні можна відмовити лише у разі, якщо під загрозу ставиться важливий національний інтерес. Ці обмеження не стосуються телекомунікаційних послуг, за винятком вимоги щодо резидентства членів Правління.

SK: Від іноземної фізичної особи, ім’я якої буде внесено до Комерційного реєстру, як ім’я особи, яка має повноваження діяти від імені підприємця (компанії), вимагається надати дозвіл на тимчасове проживання у Словацькій Республіці.

HU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно придбання власності держави.

PL: Всі сектори, за винятком юридичних послуг і послуг, які надаються медичними установами. Заснування іноземними постачальниками послуг може мати форму лише партнерства з обмеженою відповідальністю, компанії з обмеженою відповідальністю або акціонерної компанії.

Придбання нерухомості

Придбання нерухомості в наступних Державах-членах підлягає обмеженням.

AT: Придбання, купівля, а також найм чи оренда нерухомості іноземними фізичними та юридичними особами вимагає дозволу компетентних регіональних органів (Länder), які розглянуть питання про те, чи зачіпалися важливі економічні, соціальні або культурні інтереси.

BG: Іноземні фізичні та юридичні особи (у т.ч. через філії) не можуть набувати права власності на землю. Болгарські юридичні особи з іноземною участю не можуть набувати права власності на сільськогосподарську землю. Іноземні юридичні особи та іноземні громадяни, які постійно проживають за кордоном, можуть набувати право власності на будинки і обмежені права власності (право використання, право забудови, право надбудови і сервітуту) на нерухомість.

CZ: Сільськогосподарську землю і землю для лісництва можуть придбавати лише іноземні юридичні особи – постійні резиденти Чеської Республіки. До сільськогосподарської землі та землі для лісництва, які знаходяться у власності держави, застосовуються особливі правила. Ці обмеження чинні протягом 7 років після вступу Чехії до ЄС.

DK: Обмеження на придбання нерухомості фізичними і юридичними особами – нерезидентами. Обмеження на придбання сільськогосподарської землі іноземними фізичними і юридичними особами.

HU: З урахуванням винятків, передбачених законодавством про орну землю, іноземним фізичним і юридичним особам не дозволяється придбавати орну землю. Придбання нерухомості іноземцями здійснюється на підставі дозволу агентства державного управління країни, яке має компетенцію відповідно до місцезнаходження нерухомості.

EE: Обмеження на придбання сільськогосподарської землі, землі для лісництва і прикордонної землі.

EL: Відповідно до Закону № 1892/90, для придбання землі у прикордонних районах необхідний дозвіл Міністерства оборони. Як показує адміністративна практика, дозвіл легко отримати для прямих інвестицій.

HR: Не зв’язані щодо придбання нерухомості постачальниками, які не засновані та не зареєстровані в Хорватії. Дозволяється придбання нерухомості, необхідної для постачання послуг компаніями, заснованими та зареєстрованими в Хорватії у якості юридичних осіб. Придбання нерухомості, необхідної для постачання послуг філіями, потребує погодження з Міністерством юстиції. Земля сільськогосподарського призначення не може бути придбана іноземними юридичними або фізичними особами.

MT: Продовжуватимуть застосовуватися вимоги мальтійського законодавства і правила, які стосуються придбання нерухомості.

LT: Набуття права власності на землю, внутрішні водойми і ліси дозволятиметься іноземним суб’єктам, які задовольняють критерії європейської і трансатлантичної інтеграції. Процедура і умови придбання земельної ділянки, а також обмеження, встановлюються конституційним законодавством.

LV: Обмеження на придбання землі у сільських районах і землі у містах або районах міської забудови.

PL: Придбання нерухомості, пряме і непряме, вимагає дозволу. Дозвіл видається шляхом адміністративного дозволу міністра, до компетенції якого відносяться внутрішні справи, за згоди Міністра національної оборони, а у випадку сільськогосподарської нерухомості – також за згоди Міністра сільського господарства і сільського розвитку.

RO: Фізичні особи, які не є громадянами і резидентами Румунії, а також юридичні особи, які не мають румунської належності, і штаб-квартири яких не розташовані в Румунії, не можуть набувати прав власності на будь-які земельні ділянки за допомогою актів inter vivos.

SI: Філії, засновані у Республіці Словенія іноземними особами, можуть придбавати лише нерухомість, необхідну для здійснення їхньої статутної економічної діяльності, за винятком землі.

SK: Іноземні юридичні або фізичні особи не можуть придбавати сільськогосподарську землю і землю для лісництва. До певних інших категорій нерухомості застосовуються особливі правила.

Секторальні застереження

Сільське господарство, Мисливство

FR: Заснування сільськогосподарських підприємств компаніями не з ЄС і придбання виноградників інвесторами не з ЄС здійснюється на підставі дозволу.

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно сільськогосподарської діяльності.

Рибальство і риборозведення

ЄС: Доступ до біологічних ресурсів і районів рибного промислу, розташованих у морських водах, що знаходяться під суверенітетом або юрисдикцією Держав-членів Співтовариства, та їхнє використання можуть бути обмежені риболовними суднами під прапором території Європейського Союзу, якщо не передбачене інше.

Гірнича справа та кар’єрна робота

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно юридичних осіб України, які контролюються[2]  фізичними або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС[3] , якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з такою країною.

Виробництво

Видавничі,друкарські та послуги тиражування записаних носіїв[4]

IT: Умова громадянства для власників видавничих і друкарських підприємств.

HR: Вимога проживання для ведення видавничої, друкарської та діяльності з тиражування записаних носіїв.

Виробництво продуктів нафтопереробки[5]

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно юридичних осіб України, які контролюються  фізичними[6] або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС[7] , якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з такою країною.

Виробництво, передача та розподіл за власний рахунок електроенергії, газу, пару та гарячої води[8] (за винятком вироблення електроенергії на ядерній основі)

Виробництво електроенергії, передача та розподіл електроенергії за власний рахунок

Виробництво газу; розподілення газового палива лініями енергопостачання за власний рахунок

EU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно виробництва електроенергії, передачі та розподілу електроенергії за власний рахунок та виробництва газу, розподілу газового палива.

Виробництво, передача і розподіл пари і гарячої води

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно юридичних осіб, які контролюються[9] фізичними або юридичними особами держави, що не членом ЄС, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС. Не зв’язані з розміщенням прямих філіалів (необхідна реєстрація).

Ділові послуги

Професійні послуги

ЄС[10]: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно юридичних дорадчих послуг і послуг з юридичного документування та сертифікації, наданих професійними юристами з публічними функціями, такими, як нотаріуси.

AT: Стосовно юридичних послуг, доля іноземних юристів (які повинні бути повністю кваліфікованими у своїй країні) у акціонерному капіталі та результатах діяльності будь-якої юридичної фірми не може перевищувати 25 відсотків. Вони не можуть мати вирішальний вплив у прийнятті рішень. Для іноземних міноритарних інвесторів або їхнього кваліфікованого персоналу надання юридичних послуг дозволяється лише відносно міжнародного публічного права і права юрисдикції, в якій вони відповідають критеріям для заняття юридичною практикою; надання юридичних послуг відносно національного права (ЄС і Держави-члена), у т.ч. представлення в судах, вимагає повного членства у адвокатській колегії, яке здійснюється на основі громадянства.

Стосовно звітних, бухгалтерських, аудиторських і податкових дорадчих послуг, доля у акціонерному капіталі і право голосу осіб, які мають право займатися такою професійною діяльністю згідно з іноземним законодавством, не можуть перевищувати 25 відсотків. Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно медичних (за винятком стоматологічних послуг та психологів і психотерапевтів) і ветеринарних послуг.

BG: Стосовно юридичних послуг, деякі типи юридичної форми («advokatsko sadrujie» і «advokatsko drujestvo») обмежені юристами, які є повними членами адвокатської колегії Болгарії. Стосовно архітектурних послуг, послуг з міського планування і ландшафтного дизайну, інженерних та інтегрованих інженерних послуг, іноземні фізичні та юридичні особи, які мають визнану ліцензовану компетентність відповідно до їхнього національного законодавства, можуть незалежно здійснювати роботи з розвідки і проектування у Болгарії лише після перемоги в процесі конкурсного відбору, якщо їх було обрано підрядниками відповідно до умов і процедур, встановлених Законом про державні закупівлі.

FR: Стосовно юридичних послуг, деякі типи юридичної форми («association d’avocats» і «société en participation d’avocat») обмежені юристами, які є повними членами адвокатської колегії Франції. Стосовно архітектурних послуг, медичних (у т.ч. психологи) і стоматологічних послуг, акушерських послуг і послуг медсестер, фізіотерапевтів та молодшого медперсоналу, іноземні інвестори мають доступ лише до юридичних форм  «société d’exercice libéral» і «société civile professionnelle».

HR: Не зв’язані за винятком консультацій з національного, іноземного та міжнародного законодавства. Представництво сторін у судах може бути здійснено тільки членами Ради адвокатів Хорватії (хорватська назва "odvjetnici»). Умова громадянства для членства в Раді адвокатів. При розгляді справи за участю міжнародних елементів сторони можуть бути представлені в арбітражних судах - спеціальних судах адвокатами, які є членами асоціацій адвокатів інших країн.

Необхідна ліцензія для надання аудиторських послуг. Фізичні та юридичні особи можуть надавати архітектурні та інженерні послуги за погодженням з Хорватською Палатою архітекторів і Хорватською палатою інженерів відповідно.

Для всіх осіб, які надають послуги безпосередньо пацієнтами/послуги з лікування пацієнтів, необхідна ліцензія професійного палати.

HU: Заснування повинно мати форму партнерства з угорським судовим адвокатом  (ügyvéd) або офісом судового адвоката (ügyvédi iroda), або представницького офісу.

PL: Хоча для юристів ЄС доступні інші юридичні форми, іноземні юристи мають доступ лише до юридичних форм зареєстрованого товариства, товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю.

FI: Стосовно аудиторських послуг, принаймні один аудитор фінської компанії з обмеженою відповідальністю повинен відповідати вимогам проживання.

LT: Стосовно аудиторських послуг, принаймні ¾ акцій аудиторської компанії повинні належати аудиторам чи аудиторським компаніям ЄС або ЄЕЗ. Повне членство у адвокатській колегії вимагається для практики у національному праві (ЄС і Держави-члена), яка також підпадає під умову громадянства.

LV: У комерційній компанії присяжних аудиторів більш ніж 50 відсотків капіталу, який дає право голосу, належатимуть присяжним аудиторам або комерційним компаніям присяжних аудиторів ЄС чи ЄЕЗ.

Послуги з наукових досліджень і розробок

EU: Для послуг з наукових досліджень і розробок, які фінансуються державою, виключні права та/або дозволи можуть надаватися лише громадянам ЄС і юридичним особам ЄС, які мають свої штаб-квартири в ЄС.

Оренда/лізинг без експлуатантів

EU: Стосовно оренди і лізингу, пов’язаних з літаками, хоча можуть робитися виключення для короткотермінових лізингових контрактів, літаки повинні належати фізичним особам, які задовольняють конкретним критеріям громадянства, або юридичним особам, які відповідають конкретним критеріям щодо права власності на капітал і управління (у т.ч. громадянства директорів).

Інші ділові послуги

AT: Стосовно послуг з працевлаштування і агентств з найму, дозвіл може надаватися лише юридичним особам, які мають свої штаб-квартири у ЄЕЗ, і члени правління або керуючі партнери/акціонери, які мають право представляти таку юридичну особу повинні бути громадянами ЄЕЗ, які проживають в ЄЕЗ.

BE: Стосовно послуг безпеки, від керівників вимагається громадянство і проживання в ЄС.

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно відповідних послуг (напр. медичних, у т.ч. психологів, і стоматологічних послуг; акушерських послуг; фізіотерапевтів та молодшого медперсоналу).

EL: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно зубних техніків.

LV: Стосовно послуг з розслідування, лише детективні компанії, у яких керівник і кожна особа, яка обіймає адміністративну посаду, є громадянами ЄС чи ЄЕЗ, мають право отримати ліцензію. Стосовно служб безпеки, принаймні половина акціонерного капіталу повинна належати фізичним і юридичним особам ЄС або ЄЕЗ для отримання ліцензії.

LT: Діяльність служб безпеки може виконуватися лише особами, які мають громадянство Європейської економічної зони або країни НАТО.

EE: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно служб безпеки.

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг з працевлаштування, послуг з розслідування і служб безпеки.

PL: Стосовно послуг з розслідування, ліцензія може надаватися підприємцю, який є фізичною особою або повноважному представнику, який відповідає професійним вимогам (має ліцензію детектива). У разі, якщо підприємець не є фізичною особою – професійним вимогам повинен відповідати принаймні один з членів, який уповноважений на представлення. Професійну ліцензію може отримати особа, яка має польське громадянство, або громадянин іншої Держави-члена ЄС, ЄЕС або Швейцарії. Стосовно служб безпеки, ліцензія може надаватися підприємцю, який є фізичною особою, що має професійну ліцензію другого класу; підприємцю, який не є фізичною особою, якщо ліцензію має принаймні один член, який є акціонером товариства з необмеженою або обмеженою відповідальністю; члену правління; посереднику або уповноваженій особі, яка задіяна підприємцем для управління діяльністю, зазначеною в ліцензії. Професійна ліцензія може надаватися лише особі, яка має польське громадянство, або громадянину іншої Держави-члена ЄС, ЄЕС або Швейцарії.

PL: Головний редактор газет та журналів повинен мати польське громадянство.

DK: Стосовно служб безпеки, керівники і більшість членів правління повинні проживати в Данії.

SK: Стосовно послуг з розслідування і служб безпеки, ліцензії можуть надаватися лише у разі відсутності ризику для безпеки, і якщо всі керівники є громадянами ЄС, ЄЕС або Швейцарії.

ES: Стосовно служб безпеки, для доступу необхідний попередній дозвіл.

FR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно надання права займатися послугами з працевлаштування.

PT: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг з розслідування.

Послуги з розповсюдження

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг з розповсюдження озброєнь, боєприпасів та вибухівки.

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно розповсюдження тютюнових виробів.

FR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно надання виключних прав у сфері роздрібної торгівлі тютюном.

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно розповсюдження алкоголю і фармацевтики.

AT: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно розповсюдження фармацевтики.

Фінансові послуги[11]

ЄС: Лише фірми, юридична адреса яких знаходиться в Європейському Союзі, можуть виступати в ролі депозитаріїв активів інвестиційних фондів. Для здійснення діяльності з управління пайовими фондами та інвестиційними компаніями вимагається створення спеціалізованої управлінської компанії, головний офіс та юридична адреса якої знаходяться у одній і тій самій країні-члені.

BG: Пенсійне страхування здійснюватиметься шляхом участі у зареєстрованих компаніях пенсійного страхування. Постійним місцем проживання голови правління і голови ради директорів повинна бути Болгарія. Перед створенням філії або агентства для надання послуг страхування певного класу, іноземний страховик повинен отримати дозвіл на операції з такими ж класами страхування у своїй країні походження.

HR: Ніяких, за винятком розрахункових і клірингових послуг, єдиним постачальником яких в Хорватії є Центральне депозитарне агентство (ЦДА). Доступ до послуг ЦДА надаватиметься нерезидентам на недискримінаційній основі.

HU: Послуги з управління активами внутрішньодержавних приватних фондів обов’язкового пенсійного страхування та добровільних фондів взаємного страхування можуть надавати лише компанії, головний офіс яких знаходиться в країні-члені ЄС, або їхні філії.

PT: Управління пенсійними фондами може здійснюватися лише спеціалізованими компаніями, заснованими у Португалії з цією метою, і страховими компаніями, заснованими у Португалії, які отримали дозвіл займатися діяльністю зі страхування життя, чи установами, які отримали дозвіл на управління пенсійними фондами у інших країнах-членах ЄС.

Для заснування філії у Португалії іноземні страхові компанії повинні продемонструвати попередній досвід роботи строком не менше п’яти років.

FI: Для страхових компаній, які забезпечують передбачене законом пенсійне страхування принаймні половина засновників та членів ради директорів і наглядової ради повинні постійно проживати в ЄС, якщо тільки компетентні органи не дозволили виняток.

Для інших страхових компаній, які не забезпечують передбачене законом пенсійне страхування, вимагається, щоб принаймні один член ради директорів і наглядової ради був резидентом.

IT: Лише банки, страхові компанії, інвестиційні фірми і компанії, що здійснюють управління фондами колективного інвестування у перевідні цінні папери, гармонізовані відповідно до законодавства Європейського Союзу, юридична адреса штаб-квартири яких знаходиться в Європейському Союзі, а також організації колективного інвестування у перевідні цінні папери, засновані в Італії, можуть займатися діяльністю з управління ресурсами пенсійних фондів. У ході діяльності з торгівлі через агентів, що пропонують товари/послуги покупцям вдома, посередники повинні використовувати уповноваженого фінансового продавця, включеного до італійського реєстру. Представництва іноземних посередників не можуть займатися діяльністю, спрямованою на надання інвестиційних послуг.

LT: Тільки фірми, які мають юридичну адресу або філію в Литві, можуть виступати у ролі депозитарія пенсійних фондів.

Послуги охорони здоров’я, соціальні та освітні послуги

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг охорони здоров’я, соціальних та освітніх послуг, які фінансуються державою. Стосовно приватних освітніх послуг, до більшості членів правління можуть застосовуватися вимоги щодо громадянства.

FI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно приватних соціальних послуг, послуг охорони здоров’я і пов’язаних послуг.

BG: Іноземні вищі навчальні заклади не можуть відкривати свої підрозділи на території Республіки Болгарія. Іноземні вищі навчальні заклади можуть відкривати факультети, кафедри, інститути і коледжі в Болгарії лише в рамках структури болгарських вищих навчальних закладів й у співробітництві з ними.   

EL: Стосовно послуг вищої освіти, без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно заснування освітніх інституцій, які видають дипломи, що визнаються Державою..

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно початкової освіти.

Туризм і послуги, пов’язані з подорожами

PT: Вимога для агентств подорожей та послуг туроператорів щодо нормативно-правової основи заснування компанії, яка має свою корпоративну базу в Португалії.

HR: Розміщення на територіях, що оберігаються та становлять особливий історичний та художній інтерес, а також у національних або ландшафтних парках підлягає затвердженню Урядом Республіки Хорватія, в якому може бути відмовлено.

Розважальні, культурні та спортивні заходи

Послуги агентств новин і преси

FR: Стосовно агентств преси, національний режим щодо заснування юридичних осіб застосовується на основі взаємності.

Послуги бібліотек, архівів, музеїв та інші культурні послуги

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг публічних бібліотек, архівів, музеїв та інших культурно-масових послуг.

Спортивні та інші розважальні послуги

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно гральних послуг та парі. Для юридичної певності пояснюється, що доступ до ринку не надається.

AT: Стосовно лижних шкіл та послуг гірських гідів, керуючими директорами юридичних осіб повинні бути громадян ЄЕЗ.

Транспортні послуги

Морський транспорт

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно національних морських каботажних перевезень.

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно заснування зареєстрованої компанії для цілей експлуатації флоту під національним прапором Держави заснування.

FI: Стосовно допоміжних послуг для морського транспорту, послуги можуть надаватися лише суднами, які експлуатуються під фінським прапором.

HR: Для послуг, що є допоміжними для морських перевезень, іноземна юридична особа має створити компанію в Хорватії, яка має отримати концесію від керівництва порту після публічної тендерної процедури. Кількість постачальників послуг може бути обмежена у відповідності до обмежень пропускної здатності порту.

Внутрішній водний транспорт[12]

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно національних каботажних перевезень. Заходи, які ґрунтуються на існуючих або майбутніх угодах про доступ до внутрішніх водних шляхів (у т.ч. угоди стосовно маршруту Рейн-Майн-Дунай) передбачають збереження певних прав на перевезення для експлуатантів, які базуються у відповідних країнах та відповідають критеріям державної належності відносно власності. Підлягає правилам, згідно з якими здійснюється імплементація Маннгеймської конвенції про судноплавство по Рейну 1868 року.

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно внутрішнього водного транспорту.

AT, HU: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно заснування зареєстрованої компанії для цілей експлуатації флоту під національним прапором Держави заснування.

AT: Стосовно внутрішніх водних шляхів, дозвіл надається лише юридичним особам ЄЕЗ, й більш ніж 50% акціонерного капіталу, прав голосу та більшість у керівних органах резервуються для громадян ЄЕЗ.

Послуги повітряного транспорту

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно внутрішньодержавних і міжнародних послуг повітряного транспорту і послуг, регулярних чи нерегулярних, і послуг, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням права на перевезення, за винятком послуг ремонту і техобслуговування літаків, продажу і маркетингу послуг повітряного транспорту, послуг комп’ютерного бронювання та інших допоміжних послуг для послуг повітряного транспорту, таких, як послуги наземного обслуговування, послуги оренди літаків з екіпажами і послуги експлуатації аеропортів. Умови взаємного доступу на ринки повітряного транспорту будуть врегульовані Угодою між Європейським Союзом та його Державами-членами і Україною про створення спільного авіаційного простору.

Оренда літаків з екіпажами

ЄС: Літаки, які використовуються авіаперевізником Європейського Союзу, повинні бути зареєстрованими у Державі-члені Європейського Союзу, яка видала ліцензію перевізнику, або в іншому місці Європейського Союзу. Стосовно оренди літаків з екіпажами, літаки повинні належати або фізичним особам, які відповідають спеціальним критеріям громадянства, або юридичним особам, які відповідають спеціальним умовам щодо належності капіталу і управління. Літаки повинні експлуатуватися авіаперевізниками, які належать або фізичним особам, які відповідають спеціальним критеріям громадянства, або юридичним особам, які відповідають спеціальним умовам щодо належності капіталу і управління.

Система комп’ютерного бронювання

ЄС: Стосовно послуг комп’ютерного бронювання, у разі, якщо до авіаперевізників Європейського Союзу не застосовується режим[13], еквівалентний режиму, що застосовується в Європейському Союзі постачальниками послуг комп’ютерного бронювання не з Європейського Союзу, або у разі, якщо до постачальників послуг комп’ютерного бронювання Європейського Союзу не застосовується режим, еквівалентний режиму, що застосовується в Європейському Союзі авіаперевізниками не з ЄС, можуть вживатися заходи для забезпечення еквівалентного ставлення, відповідно, до авіаперевізників не з ЄС – з боку постачальників послуг комп’ютерного бронювання Європейського Союзу, або до постачальників послуг комп’ютерного бронювання не з ЄС – з боку авіаперевізників Європейського Союзу.

Залізничний транспорт

HR: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно пасажирських і вантажних перевезень, послуг буксировки та проводки, які є іншими від тих, що встановлені згідно зі статтею 136 Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.

Автомобільний транспорт

ЄС: Стосовно пасажирських перевезень (CPC 7121 і CPC 7122), іноземні інвестори не можуть надавати транспортні послуги в межах Держави-члена (каботаж), за винятком оренди нерегулярних перевезень автобусами з водіями.

Енергетичний сектор

ЄС: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно юридичних осіб України, які контролюються[14] фізичними або юридичними особами країни, на яку приходиться понад 5% імпорту нафти або природного газу ЄС[15], якщо тільки ЄС не забезпечить повноцінний доступ до цього сектору фізичним або юридичним особам цієї країни в контексті угоди про економічну інтеграцію, укладену з такою країною.

ЄС: У сертифікації оператора системи електропередач, який контролюється фізичною або юридичною особою чи особами з третьої країни або третіх країн може бути відмовлено у разі, якщо оператор не продемонстрував, що надання сертифікації не створить ризику для безпеки енергопостачання у Державі-члені та/або ЄС, згідно зі статтею 11 Директиви № 2009/72/ЄС і статтею 11 Директиви № 2009/73/ЄС.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE,  LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг з трубопровідного перевезення палив, за винятком консультативних послуг.

LV: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно трубопровідного перевезення природного газу, за винятком консультативних послуг.

BE, BG, CY, CZ,  DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU,  LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг, пов’язаних з енергопостачанням, за винятком консультативних послуг.

SI: Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно послуг, пов’язаних з енергопостачанням, за винятком послуг, пов’язаних з газопостачанням.

CY: Зберігає за собою право вимагати взаємності у ліцензуванні діяльності з розвідки, розробки і видобутку вуглеводнів.

ДОДАТОК XVI-B

ПЕРЕЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЩОДО ТРАНСКОРДОННИХ ПОСЛУГ

(на який є посилання у статті 95)

Сторона ЄС

1. Перелік нижченаведених зобов’язань визначає сектори, лібералізовані Стороною ЄС відповідно до статті 95 і, за допомогою застережень, види обмежень доступу на ринок і національного режиму, які застосовуються до послуг і постачальників послуг України в ході такої діяльності. Переліки складаються з таких елементів:

(a) Перша колонка, в якій зазначається сектор чи підсектор, в якому Сторона бере на себе зобов’язання, і обсяг лібералізації, до якого застосовуються застереження.           

(b) Друга колонка, що описує застереження, які застосовуються.

У разі, якщо колонка «b» містить лише застереження окремих країн-членів, країни-члени, не згадані в ній, беруть на себе зобов’язання у відповідному секторі без застережень (відсутність конкретних застережень країни-члена в окремому секторі не впливає на горизонтальні застереження або на секторальні застереження ЄС в цілому, які можуть застосовуватися).

Щодо секторів або підсекторів, незазначених у нижченаведеному переліку, зобов’язань нема.

2. Під час визначення окремих секторів та підсекторів:

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним управлінням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991.

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним управлінням ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і процедурами щодо кваліфікації, технічних стандартів, ліцензування, якщо вони не складають собою обмеження доступу до ринку чи обмеження національного режиму в значенні статей 93 і 94 цієї Угоди. Ці заходи (наприклад, необхідність отримання ліцензії, зобов’язання щодо універсального обслуговування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, недискримінаційні вимоги щодо того, що певні види діяльності не можуть виконуватися у природоохоронних зонах чи зонах, які становлять особливий історичний та художній інтерес), навіть якщо вони не перелічені, застосовуються у будь-якому разі до інвесторів іншої Сторони.

4. Нижченаведений перелік не впливає на можливість застосування Режиму 1 у певних секторах і підсекторах послуг, та не впливає на існування державних монополій і виключних прав, як це описано у переліку зобов’язань щодо заснування.

5. Відповідно до статті 85(3) цієї Угоди, наведений нижче перелік не включає заходи, які стосуються субсидій, що надаються Сторонами.

6. Права та обов’язки, що випливають з наведеного переліку, не мають виконавчої сили і таким чином не надають безпосередньо прав фізичним або юридичним особам.

7. Стосовно сфер, на які поширюється процес регулятивного наближення, як зазначено у Додатку XVII, нижченаведені обмеження повинні бути зняті відповідно до статті 4 (3) Додатку XVII.

Завантажити таблицю ("Сектор або підсектор - Опис застереження" - dodatok-XVI-b.doc)

ДОДАТОК XVI-C

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОГОВІРНИХ ПОСЛУГ І НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХІВЦІВ

СТОРОНА ЄС

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, лібералізовані Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP), стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (CSS та IP), і зазначає такі обмеження.

2. Перелік складається з наступних елементів:

(a) перша колонка зазначає сектор чи підсектор, до якого застосовуються обмеження; та

(b) друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються.

Сторона ЄС не бере на себе жодних зобов’язань стосовно постачальників договірних послуг і незалежних фахівців відносно будь-якого сектора економічної діяльності, за винятком тих, що явно перелічені нижче.

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів:

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991; та

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено  Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0,  1998.

4. Зобов’язання щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців не застосовуються у випадках, коли намір чи результат їхньої  тимчасової присутності полягає у втручанні або іншому впливі на результат  будь-якого спору чи переговорів між працівниками і менеджментом.

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і процедурами щодо кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними вимогами і процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. вимога ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності легального місця проживання на території, на якій здійснюється економічна діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, застосовуються у будь-якому разі до постачальників договірних послуг і незалежних фахівців України.

6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи щодо субсидій, які надаються Стороною.

7. Нижченаведений перелік не заподіює шкоду існуванню державних монополій і виключних прав у відповідних секторах, як це визначено ЄС у його Переліку (Додаток XVI-A або Додаток XVI-B до Глави 6 «Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.

8. У секторах, в яких застосовуються тести економічних потреб, їхнім головним критерієм буде оцінка відповідної ринкової ситуації у Державі-члені Європейського Союзу або регіоні, в якому буде надаватися послуга, у т.ч. відносно кількості існуючих постачальників послуг та впливу на них.

9. Права і обов’язки, які виникають у зв’язку з нижченаведеним переліком, не  набувають чинності самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо окремим фізичним особам чи юридичним особам.

Завантажити таблицю ("Сектор або підсектор - Опис застереження" - dodatok-XVI-c.doc)

ДОДАТОК XVI-D

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ

(посилання на які міститься у статті 88(1))

Право власності на землю

Іноземні громадяни і особи без громадянства не мають право набувати прав власності на землю сільськогосподарського призначення. Іноземні громадяни і особи без громадянства не мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, які знаходяться у державній та муніципальній власності, або приватизацію земельних ділянок, які попередньо надавалися їм для використання.

Іноземні юридичні особи можуть набувати права власності лише на земельні ділянки несільськогосподарського призначення на території населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна, пов’язаних з підприємницькою діяльністю в Україні, та поза межами території населених пунктів – у разі придбання об’єктів нерухомого майна.

Нема обмежень на оренду землі іноземцями та іноземними юридичними особами.

Набуття, придбання, а також оренда чи лізинг нерухомого майна іноземними фізичними особами і юридичними особами можуть вимагати дозволу.

Лісництво:

Ліси можуть належати лише громадянам і юридичним особам України.

Набуття державної власності

Підприємствам і урядовим органам, в яких доля державної власності перевищує 25%, не дозволяється брати участь у приватизації українських підприємств.

Розвідка, розробка і видобуток вуглеводнів

Заснування повинно відповідати статті 279 (щодо розвідки, розробка та виробництва вуглеводнів Глави 11 «Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями») Розділу IV цієї Угоди.

Нотаріальні послуги

Лише громадянам України дозволяється надавати нотаріальні послуги.

Медичні й стоматологічні послуги

Вимоги професійної кваліфікації відповідно до законодавства України. Іноземні постачальники послуг повинні говорити українською мовою.

Приватні послуги, які надаються акушерами, медсестрами, фізіотерапевтами і молодшим медперсоналом

Вимоги професійної кваліфікації відповідно до законодавства України. Іноземні постачальники послуг повинні говорити українською мовою.

Поштові і кур’єрські послуги (у т.ч. послуги експрес-доставки)[1]

Без зобов’язань щодо національного режиму стосовно звичайних листів[2] вагою до 50 грам і листівок.

Ліцензії можуть вимагатися для:

(і)  Обробки адресованих письмових повідомлень на будь-яких фізичних носіях[3], у т.ч.:

  • Гібридні поштові послуги
  • Пряма пошта

(іі) Обробки адресованих бандеролей і посилок[4]

(ііі) Обробки адресованої прес-продукції[5]

(iv) Обробки предметів, зазначених у пунктах «і»-«ііі» вище, як зареєстрованої або застрахованої пошти, щодо яких існують зобов’язання щодо універсального обслуговування.

Ці ліцензії можуть підлягати особливим зобов’язанням щодо універсального обслуговування та/або фінансового внеску до компенсаційного фонду.

Освітні послуги

Початкові освітні послуги, послуги середньої освіти, послуги вищої освіти.

Відповідно до законодавства України, лише громадянин України може бути керівником освітньої установи, незалежно від форми власності.

Фінансові послуги

Участь у випуску всіх видів цінних паперів, у т.ч. гарантування і розміщення в якості агента (публічне або приватне) і надання послуг, пов’язаних з такими питаннями, може здійснюватися лише юридичними особами, які займаються виключно випуском цінних паперів, і банками.

Послуги охорони здоров’я і соціальні послуги

Вимоги професійної кваліфікації згідно з законодавства України для лікарняних послуг, у т.ч. послуг з управління лікарнями та інші послуги у сфері охорони здоров’я людини.

Рекреаційні, культурні та спортивні послуги

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно доступу до субсидій для діяльності кінотеатрів.

Іноземні інвестиції у постачальників послуг агентств новин обмежені на рівні 35%.

Внутрішній водний транспорт[6]

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно національних каботажних перевезень. Заходи, які ґрунтуються на існуючих або майбутніх угодах про доступ до внутрішніх водних шляхів (у т.ч. угоди стосовно маршруту Рейн-Майн-Дунай) передбачають збереження певних прав на перевезення для експлуатантів, які базуються у відповідних країнах та відповідають критеріям державної належності відносно власності. Підлягає правилам, згідно з якими здійснюється імплементація Конвенції про судноплавство по Рейну (Маннгеймська конвенція 1868 року).

Послуги повітряного транспорту

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно внутрішньодержавних і міжнародних послуг повітряного транспорту і послуг, регулярних чи нерегулярних, і послуг, безпосередньо пов’язаних зі здійсненням права на перевезення, за винятком послуг ремонту і техобслуговування літаків, продажу і маркетингу послуг повітряного транспорту, послуг комп’ютерного бронювання та інших допоміжних послуг для послуг повітряного транспорту, таких, як послуги наземного обслуговування, послуги оренди літаків з екіпажами і послуги експлуатації аеропортів. Умови взаємного доступу на ринки повітряного транспорту будуть врегульовані Угодою між Європейським Союзом та його Державами-членами і Україною про створення спільного авіаційного простору.

Послуги залізничного транспорту

Без зобов’язань щодо національного режиму та режиму найбільшого сприяння стосовно пасажирських і вантажних перевезень, за винятком режиму, встановленого відповідно до статті 136 Глави 6 «Заснування, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.

Послуги автомобільного транспорту

Особи, які здійснюють пасажирські й вантажні перевезення, повинні бути зареєстровані, як юридичні особи.

Завантажити таблицю "Перелік зобов'язань України щодо транскордонних послуг" (dodatok-XVI-e.doc)

ДОДАТОК XVI-F

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ДОГОВІРНИХ ПОСЛУГ І НЕЗАЛЕЖНИХ ФАХІВЦІВ

УКРАЇНА

1. Перелік нижченаведених застережень визначає види економічної діяльності, лібералізовані Стороною ЄС відповідно до статей 101(2) і 102(2) цієї Угоди (CSS та IP), стосовно яких застосовуються обмеження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (CSS та IP), і зазначає такі обмеження.

2. Перелік складається з наступних елементів:

(a) Перша колонка зазначається сектор чи підсектор, до якого застосовуються  обмеження; та

(b) Друга колонка, що описує обмеження, що застосовуються.

Україна не бере на себе жодних зобов’язань стосовно постачальників договірних послуг і незалежних фахівців відносно будь-якого сектора економічної діяльності, за винятком тих, що явно перелічені нижче.

3. Під час визначення окремих секторів та підсекторів:

(a) CPC означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC prov, 1991;та

(b) CPC ver. 1.0 означає «Класифікація основних продуктів», як це визначено Статистичним офісом ООН, Statistical Papers, Series M, N° 77, CPC ver 1.0, 1998.

4. Зобов’язання щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців не застосовуються у випадках, коли намір чи результат їхньої тимчасової присутності полягає у втручанні або іншому впливі на результат будь-якого спору чи  переговорів між працівниками і менеджментом.

5. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, пов’язані з вимогами і процедурами щодо кваліфікації, технічними стандартами, ліцензійними вимогами і процедурами, якщо вони не представляють собою обмеження в значенні статей 101(2) і 102(2) (CSS та IP). Ці заходи (напр. вимога ліцензування, необхідність визнання кваліфікації у регульованих секторах, необхідність здати спеціальні іспити, у т.ч. мовні, та вимога щодо наявності легального місця проживання на території, на якій здійснюється економічна діяльність), навіть якщо вони не перелічені нижче, застосовуються у будь-якому разі до постачальників договірних послуг і незалежних фахівців ЄС та його Держав-членів.

6. Нижченаведений перелік не включає в себе заходи, які стосуються субсидій, що надаються Стороною.

7. Нижченаведений перелік не впливає на існування державних монополій і виключних прав у відповідних секторах, як це визначено Україною у її Переліку (Додаток XVI-D або Додаток XVI-E) до Глави 6 «Заснування, торгівля послугами та електронна торгівля» Розділу IV цієї Угоди.

8. Права і обов’язки, які виникають у зв’язку з нижченаведеним переліком, не набувають чинності самі по собі, й тому не надають прав безпосередньо окремим фізичним особам чи юридичним особам.

 

Сектор або підсектор

Опис застереження

Юридичні консультаційні послуги  щодо  міжнародного публічного права та іноземного права

(СРС 861)

Немає

Послуги в сферах складання актів ревізії та бухгалтерського обліку

(СРС 86212, крім «аудиторських послуг», СРС 86213, СРС 86219 та СРС 86220)

Немає

Послуги у сфері оподаткування

(СРС 863)[1]

Немає

Послуги у сфері архітектури та послуги з планування міст та в сфері ландшафтної архітектури  

(СРС 8671 та СРС 8674)

Немає

Інженерні послуги та

Комплексні інженерні послуги

(СРС 8672 та СРС 8673)

Немає

Комп’ютерні та пов’язані з ними послуги

(СРС 84)

Немає

Послуги у сфері досліджень та розробок

(СРС 851, 852 крім послуг психологів[2], 853)

Потрібна угода щодо надання послуг хостингу із затвердженими дослідницькими організаціями.

Послуги у сфері реклами

(СРС 871)

Немає

Консультативні послуги з питань управління

(CPC 865)

Немає

Послуги, пов’язані з консультаціями з питань управління

(CРС 866)

Немає

Послуги з технічних випробувань та проведення аналізів

(СРС 8676)

Немає

Супутні науково-технічні консультаційні послуги

(СРС 8675)

Немає

Послуги з технічного обслуговування та ремонту суден

(частина СРС 8868)

Немає

Послуги з технічного обслуговування та ремонту залізничного обладнання

(частина СРС 8868)

Немає

Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобілів, мотоциклів, снігомобілів та дорожнього транспортного обладнання

(СРС 6112, СРС 6122, частина СРС 8867 та частина СРС 8868)

Немає

Послуги з технічного обслуговування та ремонту літаків та їх частин

(СРС частина СРС 8868)

Немає

Послуги з технічного обслуговування та ремонту металопродукції, (неофісного) устаткування, (нетранспортного та неофісного) обладнання та особистих речей та побутових товарів[3]

(СРС 633, СРС 7545, СРС 8861, СРС 8852, СРС 8864, СРС 8865 та 8866)

Немає

Послуги з перекладу

(СРС 87905, крім офіційної та сертифікованої діяльності)

Немає

Робота з дослідження будівельної ділянки

(СРС 5111)

Немає

Послуги з охорони довкілля

(СРС 9401[4], СРС 9402, СРС 9403, СРС 9404[5], частина СРС 94060[6], СРС 9405, частина СРС 9406, СРС 9409)

Немає

Послуги бюро подорожей та туристичних агентів (включаючи тур менеджерів[7])

(СРС 7471)

Немає

Послуги з організації розваг, крім аудіовізуальних послуг (включаючи театр, концерти, цирк і дискотеки)

(СРС 9619)

Може бути потрібно підвищення кваліфікації[8].

 

 

[1] Не включає до себе юридичні консультаційні та представницькі послуги з питань оподаткування, які повинні міститься у Юридичних консультаційних послугах  щодо  публічного міжнародного права та іноземного права.

[2] Частина СРС 85201, яка міститься у Послугах у сфері медицини та стоматології.

[3] Технічне обслуговування та ремонт офісних пристроїв та обладнання, включаючи комп’ютери (СРС 845), містяться у Комп’ютерних послугах.

[4] Відповідає комунально-побутовим стічним водам.

[5] Відповідає послугам з очищення вихлопних газів.

[6] Відповідає частинам Послуг із захисту природи та ландшафтів.

[7] Постачальники послуг, чиєю функцією є супроводження туристичних груп кількістю мінімум 10 осіб, без виконання функцій гідів в окремих місцях.

[8] Якщо кваліфікацію не було отримано в Україні, Україна може оцінювати, чи є ця кваліфікація еквівалентною кваліфікації, що потрібна.

 


[1] Зобов’язання щодо поштових і кур’єрських послуг і послуг експрес-доставки застосовуються до комерційних операторів всіх форм власності, як приватних, так і державних.

[2] Звичайна доставка, надіслана через поштову скриньку чи поштове відділення і доставлене до поштової скриньки за зазначеною адресою без квитанції.

[3] Напр. листи, листівки.

[4] До цього підсектору включені книги і каталоги.

[5] Журнали, газети і періодичні видання.

[6] У т.ч. допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

 

[1]           Для цілей розуміння, реєстрація повинна розумітися як заснування юридичної особи.

[2] Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- і) має (-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається контролем.

[3] На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності.

[4] Сектор обмежений виробничою діяльністю. Не включає в себе аудіовізуальні послуги або такі, що мають культурний зміст.

[5] Застосовуються горизонтальні застереження щодо комунальних послуг.

[6] Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (-і) має (-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається контролем.

[7] На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності.

[8] Застосовуються горизонтальні застереження щодо комунальних послуг.

[9] Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (- і) має (-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи  вважається контролем.

[10] Надання юридичних послуг дозволяється лише по відношенню до публічного міжнародного права, права ЄС і права будь-якої юрисдикції, в якій інвестор або його персонал відповідають критеріям для заняття юридичною практикою, і, як і надання інших послуг, підлягає ліцензійним вимогам і процедурам, які застосовуються у Державах-членах Європейського Союзу. Для юристів, які надають юридичні послуги по відношенню до публічного міжнародного права та іноземного права, вони inter alia можуть мати форму відповідності місцевим етичним кодексам, правилам використання звання, отриманого у своїй країні (якщо тільки не було отримане визнання звання приймаючою країною), страховим вимогам, простої реєстрації у адвокатській колегії приймаючої країни або спрощеного прийняття до адвокатської колегії приймаючої країни за результатами перевірки професійної придатності, та юридичної чи професійної адреси у приймаючій країні. Юридичні послуги по відношенню до права ЄС, у принципі, надаються повністю кваліфікованим адвокатом – членом адвокатської колегії ЄС, який виступає особисто, або через такого адвоката, а юридичні послуги по відношенню до права Держави-члена Європейського Союзу, у принципі, надаються повністю кваліфікованим адвокатом – членом адвокатської колегії відповідної Держави-члена, який виступає особисто, або через такого адвоката. Тому для представлення в судах та інших компетентних органах ЄС може бути необхідне повне членство у адвокатській колегії відповідної Держави-члена Європейського Союзу, оскільки воно передбачає практику в національному процесуальному праві й процесуальному праві ЄС. Проте, у деяких Державах-членах іноземним адвокатам, які не є повними членами адвокатської колегії, дозволяється представляти у цивільному процесі сторону, яка є громадянином або належить до Держави, в якій адвокат має право займатися практикою.

[11] Застосовується горизонтальне обмеження різниці у режимі, який застосовується до філій і дочірніх компаній. Іноземні філії можуть отримати дозвіл на роботу на території Держави-члена лише за умов, передбачених у відповідному законодавстві такої Держави-члена, і тому від них може вимагатися виконати ряд конкретних пруденційних вимог.

[12] У т.ч. допоміжні послуги для внутрішнього водного транспорту.

[13] Еквівалентний режим означає недискримінаційне ставлення до авіаперевізників Європейського Союзу і постачальників послуг комп’ютерного бронювання Європейського Союзу.

[14] Юридична особа контролюється іншою фізичною або юридичною особою (-ами), якщо остання (-і) має (-ють) повноваження призначати більшість її директорів або іншим чином юридично керувати її діями. Зокрема, володіння більш, ніж 50% акціонерного капіталу юридичної особи вважається контролем.

[15] На основі даних, наданих Департаментом, якій відповідає за енергетику, в останньому статистичному довіднику ЄС: імпорт сирої нафти виражений у вазі, імпорт газу – у калорійній цінності.