ДОДАТОК І-D - Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита

ДОДАТОК I-D
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ВИВІЗНОГО (ЕКСПОРТНОГО) МИТА

1. Впродовж п'ятнадцяти (15) років з дати набрання чинності (НЧ) цією Угодою Україна може застосовувати спеціальні заходи у формі додаткового збору до вивізного (експортного) мита щодо товарів, визначених у Додатку I-D до цієї Угоди, у відповідно до пунктів 1 - 11 цього додатку у разі, якщо впродовж будь-якого однорічного періоду, який слідує після НЧ, сумарний обсяг експорту з України до ЄС по кожному визначеному коду УКТЗЕД перевищує граничний обсяг, встановлений у Графіку згідно з Додатком I-D до глави 1 розділу IV "Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею" Угоди про асоціацію.

2. Додатковий збір, який Україна може застосовувати відповідно до пункту 1 цього додатку, встановлюється згідно з Графіком, включеним до Додатку I-D до глави 1 розділу IV до цієї Угоди, та може застосовуватися лише протягом строку, визначеного у пункті 1 цього додатку.

3. Україна застосовуватиме спеціальні заходи на засадах прозорості. З цією метою Україна якомога скоріше повідомляє ЄС у письмовій формі стосовно наміру застосувати такі заходи та надає всю інформацію, що стосується справи, включаючи обсяги національного виробництва (у тоннах) або збору продукції, а також загальні обсяги експорту до Європейського Союзу, і по світу в цілому. Україна має запросити Європейський Союз на консультації якомога більш завчасно до застосування таких заходів для обговорення наданої інформації. Ніякі заходи не застосовуються впродовж 30 днів з дати запрошення на консультації.

4. Україна має надати гарантії того, що статистична інформація, яка використовується як доказ для запровадження спеціальних заходів, є достовірною, адекватною та загальнодоступною. Україна має без затримки надавати щоквартальну статистичну інформацію щодо загальних обсягів (у тоннах) експорту та в тому числі до Європейського Союзу і по світу в цілому.

5. Імплементація та реалізація положень статті 31 цієї Угоди та пов'язаних з нею Додатків можуть бути предметом обговорення та вивчення на засіданні Комітету з питань торгівлі, як зазначено у статті 465 цієї Угоди.

6. Будь-які поставки товарів, що є об'єктом розгляду, які знаходились у дорозі відповідно до контракту, укладеного до дати запровадження додаткового збору згідно із пунктами 1, 2 та 3 цього додатку, повинні звільнятися від сплати.

7. Цей Додаток встановлює: перелік тих товарів, які можуть бути предметом для застосування захисних заходів згідно з положеннями статті 31 цієї Угоди, граничні обсяги для запровадження таких заходів визначені для кожного окремого коду УКТЗЕД, та максимальні розміри додаткових зборів до вивізного (експортного) мита, які можуть бути застосовані щорічно для кожного такого товару додатково до вивізного (експортного) мита. Всі мита встановлено у %, якщо інше не зазначено; НЧ визначається як 12-тимісячний період який слідує після набрання чинності Угодою; НЧ +1 визначається як 12-тимісячний період який починається після першої річниці набрання чинності цією Угодою; і т. д. до НЧ +15.

8. Для шкіряної сировини (товарів у формі необробленої сировини), зазначеної нижче:

Застосування: шкіряна сировина, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 4101, 4102, 4103 90.

Рік (СОТ)

2016 1

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

22,0

21,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

11,00

9,84

8,70

7,95

7,14

6,25

Граничний обсяг (тонн)

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,00

0,66

1,30

2,05

2,86

3,75

____________
1 Тут і далі 2016 рік наведено інформативно і виключно з метою зазначення моменту набуття чинності Угоди та відповідності даних в таблиці узгодженим рівням експортних мит

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

5,0

3,75

2,50

1,25

0,0

Граничний обсяг (тонн)

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

Максимальний розмір додаткового збору

5,0

6,25

7,5

8,75

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

9. Для насіння соняшнику, цілого або подрібненого, зазначеної нижче:

Застосування: насіння соняшнику, ціле або подрібнене, що класифікується за кодом згідно з УКТЗЕД: 120600.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

11,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,9

1,8

2,7

3,6

4,5

5,5

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,4

7,3

8,2

9,1

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

10. Для брухту легованих чорних металів, брухт(у) кольорових металів та напівфабрикати(ів) з їх використанням, зазначеної (як зазначено) нижче:

Застосування: брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

5000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

5200,0

5400,0

5600,0

5800,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

Застосування: сталь нержавіюча у формі зливків та в інших первинних формах, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7218 10 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

2400,0

2500,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

2600,0

2700,0

2800,0

2900,0

3000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

3000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

Застосування: мідь, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

Застосування: мідь, що класифікується за кодами згідно з УКТЗЕД: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

4000,0

4200,0

4400,0

4600,0

4800,0

5000,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

6000,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

Застосування: брухт легованих чорних металів, брухт кольорових металів та напівфабрикати з їх використанням, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Рік (СОТ)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ

НЧ+1

НЧ+2

НЧ+3

НЧ+4

НЧ+5

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

Граничний обсяг (тонн)

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

Максимальний розмір додаткового збору

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

 

Рік (СОТ)

2022

2023

2024

2025

2026

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+6

НЧ+7

НЧ+8

НЧ+9

НЧ+10

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

 

Рік (СОТ)

2027

2028

2029

2030

2031

Зобов'язання України в рамках СОТ

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Рік (Угода)

НЧ+11

НЧ+12

НЧ+13

НЧ+14

НЧ+15

Рівень вивізного (експортного) мита для ЄС

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Граничний обсяг (тонн)

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Максимальний розмір додаткового збору

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

 

11. Впродовж п'яти років після закінчення перехідного періоду, а саме між НЧ +10 та НЧ +15, захисний механізм продовжуватиме діяти. Максимальний розмір додаткового збору буде поступово знижуватись від рівня зазначеного у таблицях для року НЧ +10 до 0 у НЧ +15.