ДОДАТОК XXI - Державні закупівлі

ДОДАТОК XXI

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

Завантажити таблиці додатків (dodatok-XXI.doc)

ДОДАТОК XXI-A[1]

Індикативний ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, адаптації ЗАКОНОДАВСТВА та надання доступу до ринку

[1] Відповідно до Глави «Державні закупівлі» цієї Угоди цей Додаток базується на положеннях Директив №№ 2004/17/ЄС, 2004/18/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС та 2007/66/ЄС, які координують процедури контрактації та нагляду за законністю рішень в Європейському Союзі. Це може зумовити практичні питання  тлумачення певних положень Директив в процесі адаптації законодавства. У таких випадках адаптація законодавства має проводитись за принципом mutatis mutandis, зважаючи на відносини між Україною та ЄС, згідно із положеннями цієї Угоди. Україна повинна обрати необхідні правові інструменти для перенесення зобов’язань, які випливають із змісту цієї Глави, у відповідності із її власним конституційним порядком.

ДОДАТОК XXI-B

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/18/ЄС
(ЕТАП 2)

ДОДАТОК XXI

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ

ДОДАТОК XXI-A[1]

Індикативний ГРАФІК ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ, адаптації ЗАКОНОДАВСТВА та надання доступу до ринку

 

Етап

 

Індикативний проміжок часу

Доступ до ринку, що надається Європейському Союзу з боку України

Доступ до ринку, що надається Україні з боку Європейського Союзу

 

1

Імплементація статті 151

Впровадження інституційної реформи згідно статті 150(2)

Угода щодо стратегії реформ, передбачена статтею 152 («дорожня карта»)

6 місяців з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

Контракти на поставку товарів для центральних органів влади

 

2

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2004/18/ЄС та Директиви № 89/665/ЄЕС

3 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Контракти на поставку товарів для державних, регіональних та місцевих органів влади та організацій публічного права

Додатки XXI-B

та XXI-C

3

Наближення та імплементація базових елементів Директиви № 2004/17/ЄС і Директиви № 92 /13/ЄЕС

4 роки з дати набрання чинності Угодою

Контракти на поставку товарів для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на поставку товарів для всіх замовників

Додатки XXI-D

та XXI-E

4

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2004/18/ЄС

6 років з дати набрання чинності Угодою

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Контракти на надання послуг і виконання робіт та концесійні договори всіх замовників

Додатки  XXI-F, XXI-G,

та XXI-H

5

Наближення та імплементація інших елементів Директиви № 2004/17/ЄС

8 років з дати набрання чинності Угодою 

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Контракти на надання послуг і виконання робіт для всіх замовників комунального та інфраструктурного секторів

Додатки  XXI-I

та XXI-J

 

ДОДАТОК XXI-B

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/18/ЄС
(ЕТАП 2)

РОЗДІЛ I         
Визначення та загальні принципи

Стаття 1

Визначення (пункти: 1, 2, 8, 9[2], 11a, b та d, 12, 13, 14, 15) )15)

Стаття 2

Принципи присудження контрактів

Стаття 3

Надання спеціальних чи виключних прав: положення про недискримінацію

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА I      
Загальні положення

Стаття 4

Економічні оператори

Стаття 6

Конфіденційність

ГЛАВА II     
Сфера застосування

Частина 1 — Порогові значення вартості контрактів

Стаття 8

Контракти, що фінансуються замовниками більше ніж на 50% [3]

Стаття 9

Методи розрахунку очікуваної вартості державних контрактів, рамкових угод та динамічних систем закупівлі

Частина 2 — Особливі ситуації

Cтаття 10

Закупівлі у сфері оборони [4]

Частина 3 — Контракти, які підлягають виключенню

Стаття 12

Контракти у галузях водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг (лише якщо Базові елементи Директиви № 2004/17/ЄС перенесені у національне законодавство)

Стаття 13

Спеціальні виключення у сфері телекомунікацій

Стаття 14

Таємні контракти та контракти, що вимагають спеціальних

заходів безпеки

Стаття 15

Контракти, що укладаються у відповідності із міжнародними правилами

Стаття 18

Контракти на надання послуг, що укладаються на підставі

виключного права

Частина 4 — Пільгові умови

Стаття 19

Зарезервовані контракти
 

ГЛАВА III   
Умови укладення державних контрактів на надання послуг

Стаття 20

Контракти на надання послуг, зазначених в Додатку II A

Стаття 21

Контракти на надання послуг, зазначених в Додатку II B

Стаття 22

Змішані контракти, які включають послуги, зазначені в Додатку II A та послуги, зазначені в Додатку II B

ГЛАВА IV   
Особливості регулювання щодо специфікацій та контрактної документації

Стаття 23

Технічні специфікації

Стаття 24

Варіанти

Стаття 25

Субпідрядні контракти

Стаття 26

Умови виконання контрактів

Стаття 27

Зобов’язання щодо податків, захисту довкілля, зайнятості населення та безпечних умов праці.

ГЛАВА V     
Процедури

Стаття 28

Застосування відкритої, обмеженої та переговорної процедур, а також конкурентного діалогу

Стаття 30

Випадки, в яких може застосовуватися переговорна процедура з попередньою публікацією повідомлення про закупівлю

Стаття 31

Випадки, в яких може застосовуватися переговорна процедура без попереднього оприлюднення повідомлення про закупівлю

ГЛАВА VI   
Правила щодо оприлюднення та прозорості

Частина 1 — Оприлюднення повідомлень

Стаття 35

Повідомлення: пункт 1 mutatis mutandis[5]; пункт 2[6]; підпункти 1, 3, 4 пункту 4

Стаття 36

Форма та спосіб оприлюднення повідомлень: пункт 1 та пункт 7

Частина 2 — Строки

Стаття 38

Часові рамки отримання запитів на участь та отримання тендерних пропозицій

Стаття 39

Відкрита процедура: специфікації, додаткові документи та інформація

Частина 3 — Зміст інформації та засоби її передачі

Стаття 40

Запрошення подати тендерну пропозицію, взяти участь у процедурі діалогу або в переговорах

Стаття 41[7]

Інформування кандидатів та учасників тендерної процедури

Частина 4 — Комунікація

Стаття 42

Правила комунікації

ГЛАВА VII  
Проведення процедури

Частина 1 — Загальні положення

Стаття 44

Підтвердження відповідності та відбір учасників, а також

укладення контракту

Частина 2 — Критерії якісного відбору

Стаття 45[8]

Особистий стан кандидата або учасника процедури

Стаття 46[9]

Придатність для здійснення професійної діяльності

Стаття 47

Економічний та фінансовий стан

Стаття 48

Технічна та /або професійна спроможність

Стаття 49

Стандарти забезпечення якості

Стаття 50

Стандарти захисту довкілля

Стаття 51

Додаткові документи та інформація

Частина 3 — Присудження контракту

Стаття 53

Критерії присудження контракту

Стаття 55

Надмірно низькі ціни тендерних пропозицій

ДОДАТКИ

Додаток I

Перелік видів діяльності, на які посилається стаття 1(2)(«b»)

Додаток II

Послуги, на які посилається стаття 1(2)(«d»)

Додаток II A

 

Додаток II B

 

Додаток V

Перелік товарів, на які посилається стаття 7 щодо контрактів,

укладених замовниками у сфері оборони

Додаток VI

Визначення деяких технічних специфікацій

Додаток VII

Інформація, що повинна міститись у повідомленнях

Додаток VII A

Інформація, що повинна міститися в оголошеннях про

державний контракт

Додаток X

Вимоги до обладнання, яке використовується для електронного

отримання тендерних пропозицій, запитів на участь, планів та

авторських рішень у разі проведення конкурсу проектів

 

ДОДАТОК XXI-C

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС[10] від 21 грудня 1989 року

про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень про застосування процедур перевірки присудження контрактів на державні поставки та виконання державних робіт (далі – Директива № 89/665/ЄЕС)

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 11 грудня 2007 року, що вносить зміни до Директиви Ради № 89/665/ЄЕС та № 92/13/ЄЕС щодо підвищення ефективності процедури розгляду, що стосуються державних контрактів (далі – Директиви № 2007/66/ЄС)

(ЕТАП 2)

 

Стаття 1

Сфера та доступність процедур оскарження рішень

Стаття 2

Вимоги щодо процедур оскарження

Стаття 2a

Період мораторію на укладення контракту

Стаття 2b

Виключення із  періоду мораторію

Підпункт (b)

Стаття 2c

Часові рамки для застосування процедури оскарження

Стаття 2d

Нікчемність контракту [11]    
Пункт 1(b)    
Пункти 2 та 3

Стаття 2e

Порушення вимог Директиви та альтернативні санкції

Article 2f

Часові рамки

ДОДАТОК XXI-D

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/17/ЄС
(ЕТАП 3)

РОЗДІЛ I      
Загальні положення, що застосовуються до контрактів та конкурсів проектів

ГЛАВА I      
Основні поняття

Стаття 1

Визначення: пункти 2, 7, 9, 11, 12, 13

ГЛАВА II     
Визначення видів діяльності та суб’єктів, які охоплюються цією Директивою

Частина 1 – Суб’єкти

Стаття 2

Органи-замовники [12]

Частина 2 – Види діяльності

Стаття 3

Газ, тепло та електроенергія

Стаття 4

Вода

Стаття 5

Транспортні послуги [13]

Стаття 6

Поштові послуги [14]

Article 7

Розвідка та видобуток нафти, газу, вугілля чи іншого твердого палива, а також послуги портів та аеропортів

Стаття 9

Контракти, що охоплюють різні види діяльності [15]

ГЛАВА III   
Загальні принципи

Стаття 10

Принципи присудження контрактів

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА I      
Загальні положення

Стаття 11

Економічні оператори

Стаття 13

Конфіденційність

ГЛАВА II     
Положення про порогові значення вартості та виключення

Частина 1 - Порогові значення вартості контракту

Стаття 16

Порогові значення вартості контракту

Стаття 17

Методи розрахунку очікуваної вартості контрактів, рамкових угод та динамічних систем закупівель

Частина 2 - Контракти та концесійні договори, а також контракти, що підлягають спеціальному регулюванню

Підрозділ 2 - Виключення, що застосовуються до всіх  органів-замовників та всіх типів контрактів

Стаття 19

Контракти, укладені з метою перепродажу або оренди в інтересах  третьої сторони [16]

Стаття 20

Контракти, укладені в інших цілях, ніж здійснення діяльності, що охоплюєтеся цією Директивою, або для здійснення такої діяльності в третій країні: пункт 1

Стаття 21

Контракти, що є таємними або вимагають спеціальних заходів безпеки

Стаття 22

Контракти, укладені у відповідності із міжнародними правилами [17]

Стаття 23

Контракти, укладені із афілійованими суб’єктами господарювання[18], із спільним підприємством, або із органом-замовником, що є одним з засновників спільного підприємства

Підрозділ  3 – Виключення, що застосовуються для всіх органів-замовників, але лише відносно контрактів на надання послуг

Стаття 24

Контракти, пов’язані з наданням певних послуг, що виключені із сфери дії цієї Директиви

Стаття 25

Контракти на надання послуг, укладені на підставі виключного права [19]

Підрозділ  4 -  Виключення, що застосовуються тільки до окремих органів-замовників

Стаття 26

Контракти, укладені певними органами-замовниками, на закупівлю води чи енергії, або палива для виробництва енергії

ГЛАВА III   
Регулювання контрактів на надання послуг

Стаття 31

Контракти на надання послуг, перелічених в Додатку XVII A

Стаття 32

Контракти на надання послуг, перелічених в Додатку XVII B

Стаття 33

Змішані контракти на надання послуг включно із послугами,

переліченими в Додатку XVII A, та послугами, переліченими в

Додатку XVII B

 

ГЛАВА IV   
Особливості правового регулювання щодо специфікацій та контрактної документації

Стаття 34

Технічні специфікації [20]

Стаття 35

Комунікація щодо технічних специфікацій

Стаття 36

Варіанти

Стаття 37

Субпідрядні контракти

Стаття 39

Зобов’язання щодо податків, охорони довкілля, забезпечення зайнятості населення та безпечних умов праці.

ГЛАВА V     
Процедури

Стаття 40 (за винятком пункту 3(«i» і «l»).

Застосування відкритої, обмеженої та переговорної процедур

ГЛАВА VI   
Правила оприлюднення оголошень[21] та прозорість

Частина 1 – Публікація оголошень

Стаття 41

Періодичні індикативні оголошення та оголошення про існування системи кваліфікації[22]

Стаття 42

Оголошення, що використовуються як засіб запрошення до участі в конкурсній процедурі (пункти 1 та 3)

Стаття 43

Оголошення про присудження контракту (за винятком пункту 1(2 і 3))

Стаття 44

Форма та спосіб оприлюднення оголошень (за винятком пункту 2(1),  пункту 4; пункту 5; пункту 7)

Частина 2 – Часові рамки

Стаття 45

Строки для отримання заявки на участь у тендерній процедурі та  отримання тендерних пропозицій

Стаття 46

Відкриті процедури: специфікації, додаткові документи та інформація

Стаття 47

Запрошення подати тендерну пропозицію або взяти участь в переговорах

Частина 3 – Комунікація та інформація

Стаття 48

Правила, які застосовуються для комунікації [23]

Стаття 49

Інформування претендентів щодо кваліфікації, кандидатів та учасників

ГЛАВА VII  
Проведення процедури

Стаття 51

Загальні положення

Частина 1 – Кваліфікація і якісний відбір

Стаття 52

Взаємне визнання адміністративних, технічних або фінансових умов контракту, а також сертифікатів, результатів тестування та доказів

Стаття 54

Критерії якісного відбору

Частина 2 – Присудження контракту

Стаття 55

Критерії присудження контракту

Стаття 57

Надмірно низькі ціни тендерних пропозицій

 

Додаток XIII

Інформація, що повинна міститися в оголошенні про контракт:

 

A. Відкриті процедури

 

B. Обмежені процедури

 

C. Переговорні процедури

Додаток XIV

Інформація, що повинна міститися в оголошенні про систему кваліфікації

Додаток XV A

Інформація, що повинна міститися в періодичному індикативному оголошенні

Додаток XV B

Інформація, що повинна міститися в оголошеннях про публікацію періодичного оголошення щодо анкети покупця, що не використовується як запрошення до участі в конкурсній процедурі

Додаток XVI

Інформація, що повинна міститися в оголошенні про присудження контракту

Додаток XVII A

Послуги у контексті у статті 31

Додаток XVII B

Послуги у контексті статті 32

Додаток XX

Особливості оприлюднення

Додаток XXI

Визначення деяких технічних специфікацій

Додаток XXIII

Положення міжнародного трудового права у контексті статті 59(4)

Додаток XXIV

Вимоги до обладнання, що використовується для електронного отримання тендерних пропозицій, заявок на участь, заявок на кваліфікацію, а також планів та проектів

ДОДАТОК XXI-E

БАЗОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС[24]

від 25 лютого 1992 координації законів, правил та адміністративних положень, які стосуються застосування правил Співтовариства щодо процедур укладення контрактів осіб, які працюють у секторі  води, енергетики, транспорту та телекомунікацій (далі – Директива 92/13/ЕЕС)

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС (ЕТАП 3)

Стаття 1

Сфера застосування та доступність процедур оскарження рішень

Стаття 2

Вимоги до процедур оскарження[25]

Стаття 2a

Мораторій на укладення контракту

Стаття 2b

Виключення з положення про мораторій
Пункт (b)

Стаття 2c

Часові рамки для застосування процедури оскарження

Стаття 2d

Нікчемність контракту [26]
Пункт 1(b)    
Пункти 2 і 3

Стаття 2e

Порушення вимог Директиви та альтернативні санкції

Стаття 2f

Часові рамки

ДОДАТОК XXI-F

ІНШІ НЕОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/18/ЄС
(ЕТАП 4)

(Елементи Директиви № 2004/18/ЄС, викладені в Додатку XXI-F, не є обов’язковими. У зв’язку з цим, Україна самостійно вирішить, чи буде вона впроваджувати ці елементи, і чи схоче вона зробити це у строки, встановлені часовими графіками. ЄС з свого боку рекомендує впровадження цих елементів)

 

РОЗДІЛ I      
Визначення і загальні принципи

Стаття 1

Визначення (пункти: 5, 6, 7, 10 та 11c)

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА II     
Сфера застосування

Частина 2 — Окремі ситуації

Стаття 11

Державні контракти та рамкові угоди, укладені централізованими закупівельними органами

Частина 4 — Спеціальні умови

Стаття 19

Зарезервовані контракти

ГЛАВА V     
Процедури

Стаття 29

Конкурентний діалог

Стаття 32

Рамкові угоди

Стаття 33

Динамічні системи закупівель

Стаття 34

Державні контракти на виконання робіт: особливості регулювання програм забезпечення пільгового житла

ГЛАВА VI   

Правила щодо оприлюднення оголошень та прозорості

Частина 1 — Оприлюднення оголошень

Стаття 35

Оголошення: пункт 3; підпункти 2 і 3 пункту 4

 

ГЛАВА VII  
Проведення процедури

Частина 2 — Критерії якісного відбору

Стаття 52

Офіційний перелік затверджених економічних операторів і сертифікація органами, заснованими відповідно до норм публічного чи приватного права

Частина 3 — Присудження контракту

Стаття 54

Використання електронних аукціонів

ДОДАТОК XXI-G

ІНШІ ОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/18/ЄС
(ЕТАП 4)

 

РОЗДІЛ I      
Визначення і загальні принципи

Стаття 1

Визначення (пункти: 3, 4, і 11e)

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА II     
Сфера застосування

Частина 3 - Винятки

Стаття 17

Договори концесії на надання послуг

РОЗДІЛ III   
Правове регулювання державних концесій на виконання робіт

ГЛАВА I      
Регулювання державних концесій на виконання робіт

Стаття 56

Сфера застосування

Стаття 57

Винятки зі сфери застосування (окрім останнього пункту)

Стаття 58

Оприлюднення оголошень про концесії на виконання робіт

Стаття 59

Строки

Стаття 60

Субпідрядні контракти [27]

Стаття 61

Укладення контракту із концесіонером на виконання додаткових робіт

 

ГЛАВА II     
Регулювання контрактів, укладених концесіонерами, які є органами державної влади

Стаття 62

Правила, що застосовуються

ГЛАВА III   
Регулювання контрактів, укладених концесіонерами, які не є органами державної влади

Стаття 63

Правила оприлюднення оголошень: порогові значення вартості контракту та винятки

Стаття 64

Оприлюднення оголошення

Стаття 65

Часові рамки для отримання заявок на участь та отримання тендерних пропозицій

РОЗДІЛ IV   
Правове регулювання конкурсів проектів

Стаття 66

Загальні положення

Стаття 67

Сфера застосування [28]

Стаття 68

Винятки зі сфери застосування

Article 69

Оголошення

Стаття 70

Форма і порядок оприлюднення оголошень про конкурси

Стаття 71

Засоби комунікації

Стаття 72

Відбір конкурсантів

Стаття 73

Склад журі [29]

Стаття 74

Рішення журі

 

Додаток VII B

Інформація, яка повинна міститися в оголошеннях про державну концесію на виконання робіт

Додаток VII C

Інформація, яка повинна міститися в оголошеннях про контракти на

виконання робіт концесіонерів, які не є органами влади

Додаток VII D

Інформація, яка повинна міститися в оголошеннях про конкурс проектів

ДОДАТОК XXI-H

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС[30]
ІЗ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС
(ЕТАП 4)

Стаття 2b

Виключення з положення про мораторій

Пункт (c)

 

Стаття 2d

Нікчемність контракту[31]

Пункт 1(c)    
         Пункт 5

 

ДОДАТОК XXI-I

ІНШІ НЕОБОВ’ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 2004/17/ЄС
(ЕТАП 5)

(Елементи Директиви № 2004/18/ЄС, викладені в Додатку XXI-I , не є обов’язковими. У зв’язку з цим, Україна самостійно вирішить, чи буде вона впроваджувати ці елементи  і чи схоче вона зробити це у строки, встановлені часовими графіками. ЄС з свого боку рекомендує впровадження цих елементів)

 

РОЗДІЛ I      
Загальні положення, що застосовуються до контрактів і конкурсів проектів

ГЛАВА I      
Основні положення

Стаття 1

Визначення: пункти 4, 5, 6, 8

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання контрактів

ГЛАВА I      
Загальні положення

Стаття 14

Рамкові угоди

Стаття 15

Динамічні системи закупівель

Частина 2 – Контракти та концесії, а також контракти з особливими умовами

Підрозділ 5 – Контракти з особливими умовами, положення щодо централізованих  закупівельних органів та загальна процедура у випадках прямого впливу конкуренції

Стаття 28

Зарезервовані контракти

Стаття 29

Контракти та рамкові угоди, укладені централізованими закупівельними органами

ГЛАВА V     
Процедури

Стаття 40 (3) (i) і (l)

 

ГЛАВА VI   

Правила оприлюднення оголошень та прозорості

Частина 1 – Оприлюднення оголошень

Стаття 42

Оголошення, що використовуються як засіб запрошення до участі в конкурсній процедурі: пункт 2

Стаття 43

Оголошення про присудження контракту (тільки для пункту 1(2 і 3))

ГЛАВА VII  
Проведення процедури        

Частина 2 – Присудження контракту

Стаття 56

Використання електронних аукціонів

 

Додаток XIII

Інформація, яка повинна міститись в оголошенні про проведення конкурсної процедури:

D. Спрощена форма оголошення про конкурсну процедуру для використання в динамічній системі закупівель

ДОДАТОК XXI-J

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС[32] ІЗ ЗМІНАМИ,
ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС
(ЕТАП 5)

 

Стаття 2b

Виключення з положення про мораторій

Пункт (c)      

Стаття 2d

Нікчемність контракту [33]
Пункт 1 (c)   
Пункт 5

ДОДАТОК XXI-K

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 2004/18/ЄС
ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

(Елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, а отже не повинні переноситися до законодавства України)

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА I      
Загальні положення

Стаття 5

Умови, пов’язані з угодами, укладеними в рамках Світової

організації торгівлі

ГЛАВА VI   
Правила оприлюднення оголошень та прозорості

Частина 1 — Оприлюднення оголошень

Стаття 36

Форма та порядок оприлюднення оголошень: пункт 2, пункт 3,

пункт 4, пункт 5, пункт 6, пункт 8

Стаття 37

Необов’язкові оприлюднення

Частина 5 — Звітність

Стаття 43

Зміст звітності

РОЗДІЛ V    
Статистичні зобов’язання, повноваження виконавчих органів і заключні положення

Стаття 75

Статистичні зобов’язання

Стаття 76

Зміст статистичної звітності

Стаття 77

Дорадчий комітет

Стаття 78

Перегляд порогових значень вартості

Стаття 79

Внесення змін

Стаття 80

Виконання

Стаття 81

Механізми моніторингу

Стаття 82

Скасування

Стаття 83

Набуття чинності

Стаття 84

Адресати

 

ДОДАТКИ

Додаток III

Перелік суб’єктів та категорій суб’єктів публічного права,  

зазначених у підпункті 2 статті 1(9)

Додаток IV

Органи центральної влади

Додаток VIII

Особливості оприлюднення

Додаток IX

Реєстри

Додаток IX A

Державні контракти на виконання робіт

Додаток IX B

Державні контракти на поставку товарів

Додаток IX C

Державні контракти на надання послуги

Додаток XI

Часові рамки впровадження та застосування правових норм (стаття 80)                                         

Додаток XII

Кореляційна таблиця

ДОДАТОК XXI-L

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 2004/17/ЄС

ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА

(Елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, а отже не повинні переноситись до законодавства України)

РОЗДІЛ I      
Загальні положення, що застосовуються до контрактів та конкурсів проектів

ГЛАВА II     
Визначення відповідних видів діяльності та суб’єктів

Частина 2 – Види діяльності

Стаття 8

Переліки органів-замовників

РОЗДІЛ II    
Правове регулювання державних контрактів

ГЛАВА I      
Загальні положення

Стаття 12

Умови, пов’язані з угодами, укладеними в рамках Світової організації торгівлі

Частина 2 – Контракти та концесії, а також контракти з особливими умовами

Підрозділ 1

Стаття 18

Концесії на виконання робіт та надання послуг

Підрозділ 2 – Винятки, що застосовуються до всіх органів-замовників і всіх видів контрактів

Стаття 20

Контракти, укладені в інших цілях, ніж здійснення відповідної діяльності або з метою ведення відповідної діяльності в третій країні: пункт 2

Підрозділ 5 – Контракти з особливими умовами, положення щодо централізованих закупівельних органів та загальна процедура у випадку  прямого впливу конкуренції

Стаття 27

Контракти з особливими умовами

Стаття 30

Порядок визначення чи перебуває певна діяльність під прямим впливом конкуренції[34]

 

ГЛАВА IV   
Особливості регулювання щодо визначення специфікацій та контрактних документів

Стаття 38. Умови належного виконання контрактів

ГЛАВА VI   
Правила оприлюднення оголошень та прозорості

Частина 1 – Публікація оголошень

Стаття 44

Форма та порядок оприлюднення оголошень (тільки для підпункту 1 пункту 2; пункту 4; пункту 5; пункту 7)

Частина 3 – Комунікація та інформація

Стаття 50

Обов’язкова до зберігання інформація про укладення контрактів

ГЛАВА VII  
Проведення процедури

Частина 3 – Тендерні процедури щодо товарів, вироблених в третіх країнах, та відносини з цими країнами

Стаття 58

Тендерні процедури щодо товарів, вироблених в третіх країнах

Стаття 59

Відносини з третіми країнами щодо укладення контрактів на

надання послуг

РОЗДІЛ IV   
Статистичні зобов’язання, повноваження виконавчих органів і заключні положення

Стаття 67

Статистичні зобов’язання

Стаття 68

Дорадчий комітет

Стаття 69

Перегляд порогового значення вартості

Стаття 70

Внесення змін

Стаття 71

Виконання Директиви

Стаття 72

Механізми моніторингу

Стаття 73

Скасування

Стаття 74

Набуття чинності

Стаття 75

Адресати

 

ДОДАТКИ

Додаток I

Органи-замовники в сфері транспортування або розподілу газу чи тепла

Додаток II

Органи-замовники в сфері виробництва, транспортування або розподілу електроенергії

Додаток III

Органи-замовники в сфері виробництва, транспортування або розподілу питної води

Додаток IV

Органи-замовники в сфері послуг залізничного транспорту

Додаток V

Органи-замовники в сфері послуг міської залізниці, трамваїв, тролейбусів або автобусів

Додаток VI

Органи-замовники в сфері поштових послуг

Додаток VII

Органи-замовники в сфері розвідки та видобутку нафти та газу

Додаток VIII

Органи-замовники в сфері розвідки кам’яного вугілля та інших видів твердого палива

Додаток IX

Органи-замовники в сфері послуг морських та річкових портів або інших транспортних терміналів

Додаток X

Органи-замовники в сфері послуг інфраструктури аеропортів

Додаток XI

Перелік законодавчих актів, перелічених в статті 30(3)

Додаток XII

Перелік видів професійної діяльності,  викладених в статті 1(2)(«b»)

Додаток XXII

Підсумкова таблиця строків, визначених в статті 45

Додаток XXV

Часові рамки для перенесення та  імплементації правових норм

Додаток XXVI

Кореляційна таблиця

ДОДАТОК ХХІ-М

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 89/665/ЄЕС
ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС
(ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА)

(Оскільки елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації законодавства, вони не потребують перенесення до законодавства України)

Стаття 2b

Виключення з положення про мораторій
Пункт (c)

Стаття 2d

Нікчемність контракту
Пункт 1 (a)   
Пункт 4

Стаття 3

Механізм корегування

Стаття 3a

Зміст оголошення про добровільне попереднє розкриття інформації (прозорість)

Стаття 3b

Порядок роботи Комітету

Стаття 4

Виконання

Стаття 4a

Оскарження

ДОДАТОК XXI-N

ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ № 92/13/ЄЕС

ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ ДИРЕКТИВОЮ № 2007/66/ЄС

(ПОЗА МЕЖАМИ ПРОЦЕСУ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА)

(Оскільки елементи, перераховані в цьому Додатку, не підлягають процесу адаптації  законодавства, вони не потребують перенесення в законодавство України)

Стаття 2b

Виключення з положення про мораторій
Пункт (а)

Стаття 2d

Нікчемність контракту
Пункт 1 (a)   
Пункт 4

Стаття 3a

Зміст оголошення про добровільне (ex ante) попереднє розкриття інформації (прозорість)

Стаття 3b

Порядок роботи Комітету

Стаття 8

Механізм корегування

Стаття 12

Виконання

Стаття 12a

Оскарження

ДОДАТОК ХХІ-О

ІНДИКАТИВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

  • Навчання в Україні та державах-членах ЄС українських службовців органів державної влади, що займаються питаннями державних закупівель;
  • навчання постачальників, які зацікавлені в участі в державних закупівлях;
  • обмін інформацією та досвідом, пов’язаними з найкращою практикою і регуляторними правилами у сфері державних закупівель;
  • підвищення функціональності веб-сайту державних закупівель та створення системи моніторингу державних закупівель;
  • консультації та методична допомога з боку ЄС щодо застосування сучасних електронних технологій у сфері державних закупівель;
  • зміцнення органів, відповідальних за забезпечення узгодженої політики у всіх аспектах, пов’язаних з державними закупівлями, та органу з незалежного і неупередженого перегляду рішень державних замовників. (стаття 150(2) цієї Угоди)

ДОДАТОК ХХІ-Р

ПОРОГИ

(Стаття 149 (3))

Порогові значення, про які йдеться в статті 149 (3), повинні бути однаковими для обох сторін:[35]

(a) 133 000 EUR для державних контрактів на поставку товарів та надання послуг для центральних державних органів, за винятком державних контрактів на надання послуг, визначених у Директиві 2004/18/ЄС Стаття 7 b абзац 3;

(b) 206 000 EUR для державних контрактів на поставку товарів та надання послуг, на які не поширюється пункт а;

(c) 5 150 000 EUR для державних контрактів на виконання робіт та державних концесій;

(d) 5 150 000 EUR для державних контрактів на виконання робіт в комунальному та інфраструктурному секторах;

(e) 412 000 EUR для державних контрактів на поставку товарів та надання послуг в комунальному та інфраструктурному секторах.

 

[1] Відповідно до Глави «Державні закупівлі» цієї Угоди цей Додаток базується на положеннях Директив №№ 2004/17/ЄС, 2004/18/ЄС, 89/665/ЄЕС, 92/13/ЄЕС та 2007/66/ЄС, які координують процедури контрактації та нагляду за законністю рішень в Європейському Союзі. Це може зумовити практичні питання  тлумачення певних положень Директив в процесі адаптації законодавства. У таких випадках адаптація законодавства має проводитись за принципом mutatis mutandis, зважаючи на відносини між Україною та ЄС, згідно із положеннями цієї Угоди. Україна повинна обрати необхідні правові інструменти для перенесення зобов’язань, які випливають із змісту цієї Глави, у відповідності із її власним конституційним порядком.

[2]  Це означає, що організаціями публічного права є організації, які відповідають всім трьом умовам, зазначеним у статті 1(9) Директиви № 2004/18/ЄС.

[3] Слід зазначити, що стаття 9 (8) (б) (II) Директиви 2004/18/EC не зобов'язує Сторону використовувати контракти без фіксованого терміну дії. Це залишається в компетенції  національного законодавчого органу визначати як і де такі контракти можуть бути використані.

[4] Ця Угода поширюється тільки на оборонні закупівлі, викладених у Додатку V до Директиви 2004/18/EC. Сторони можуть видаляти елементи з цього списку у будь-який час за рішенням Комітету з торгівлі.

[5] Три підпункти після абзацу («с»)  не потрібно переносити в національне законодавство.

[6] Посилання на "конкурентні діалоги», «рамкові угоди» і «динамічні системи закупівель", у статті 35 пункт 2, 3 і 4 повинні бути реалізовані в рамках Етапу 4.

[7] Посилання на «рамкові угоди» і  «динамічну систему закупівлі» у статті 41 повинні бути реалізовані на Етапі 4.

[8]           Україна не зобов’язана приєднуватись до будь-якої з конвенцій, згаданих у цій статті. Замість   цього, у разі необхідності, Україна може перенести визначення, що містяться в зазначених конвенціях, у своє внутрішнє законодавство.

[9] При перенесенні статті 46 Директиви № 2004/18/ЄС Україна повинна включити перелік професійних або торгівельних реєстрів, які за змістом відповідають тим, що визначені у Додатках IX A, IX B та IX C до цієї Директиви.

[10]         Для цілей цієї Угоди встановлено, що метою адаптації законодавства до Директиви № 89/665/ЄЕС є забезпечення доступу до необхідних процедур оскарження рішень  стосовно  укладення контрактів у сфері дії  цієї Угоди. Таким чином, посилання у Директиві № 89/665/ЄЕС на «контракти, зазначені і в Директиві № 2004/18/ЄС» або «контракти, віднесені до сфери дії Директиви № 2004/18/ЄС» слід розуміти як посилання на контракти, що охоплюються цією Угодою, а посилання на «порушення європейського законодавства» слід розуміти як порушення цієї Угоди. Коли Директива № 89/665/ЄЕС посилається на оприлюднення повідомлення про процедуру закупівлі або повідомлення про присудження контракту в офіційному журналі ЄС, таке посилання щодо України означатиме оприлюднення у відповідних українських ЗМІ. Також зрозуміло, що Україна може використовувати всі можливості гнучкого підходу, зазначені  в Директиві 89/665/ЄЕС.

[11]         Щодо визнання договору нікчемним у відповідності із статтею 2(«d») Директиви 89/665/ЄЕС, зазначено, що згідно із статтею 2(2) цієї ж Директиви, Україна може покласти повноваження на різні органи,  відповідальні за різні аспекти процедури, включаючи судову гілку влади. Однак, для того, щоб відповідати вимогам ефективності, відповідальні органи повинні мати можливість приймати свої рішення швидко, наприклад через застосування прискореної процедури.

 

[12]         Слід зазначити, що «суб’єкти публічного права» - це суб’єкти, які відповідають всім трьом ознакам, викладеним у статті 2(1)(«a») Директиви № 2004/17. Щодо «державних підприємств», правова презумпція в статті 2(1)(«b») Директиви № 2004/17 слугує для уточнення сфери дії цієї Директиви, і не може становити перешкод для застосування комерційного права держав-членів ЄС або України. Для цілей статті 2(3) Директиви № 2004/17, «законодавчими, регулятивними та адміністративними положеннями» вважаються юридичні акти державних, регіональних або місцевих органів влади та їх адміністрацій, прийняті в межах відповідної компетенції.

[13]         У відповідності із статтею 5(2) Директиви № 2004/17 вона не поширюється на суб’єктів господарювання, які надають послуги з автобусних перевезень загального користування, якщо при цьому інші суб’єкти теж вільно можуть надавати такі ж послуги на всій території, чи в конкретній географічній області на тих же умовах, що і установи-замовники.

[14]         Посилання на Директиву № 97/67/ЄС в статті 6 Директиви № 2004/17 має за мету уточнити, що остання не буде поширюватись на діяльність, пов’язану із наданням поштових послуг після лібералізації цієї галузі (тобто повного відкриття ринку для конкуренції). Те ж саме стосуватиметься України, якщо і коли Україна прийме рішення про лібералізацію ринку поштових послуг. Слід також зазначити, що українська поштова адміністрація на сьогодні не пропонує всі послуги, перераховані в статті 6(2)(«c») Директиви № 2004/17, але якщо такі послуги будуть запропоновані пізніше, вони будуть охоплюватись положеннями цього Розділу.

[15]         Роз’яснення щодо правильного застосування статті 9 Директиви № 2004/17 викладені у Пояснювальній записці «Директива про комунальні та інфраструктурні сектори – контракти, що охоплюють низку видів діяльності»,  яка була опублікована Європейською комісією. Україна, при прийнятті спеціального законодавства щодо впровадження положень статті 9, візьме до уваги цей документ.

[16]         Стаття 19(2) Директиви № 2004/17 не застосовується до органів-замовників з України. Замість цього Комітет з торгівлі може звернутися  до українських органів-замовників із запитом про надання відповідної інформації.

[17]         У тих випадках, якщо Україна зробить виключення із сфери застосування цього Розділу для контрактів у відповідності із статтею 22(«a») Директиви № 2004/17, повідомлення про це має бути надіслане до Комітету з торгівлі.

[18]         Директива № 83/349/ЄЕС не застосовується по відношенню до України. Так, «афілійований суб’єкт господарювання» тлумачиться як будь-який суб’єкт господарювання, щорічна фінансова звітність якого є консолідованою  із фінансовою звітністю замовника, або будь-який суб’єкт господарювання, щодо якого замовник може, прямо або опосередковано, чинити домінуючий вплив у розумінні статті 2(1)(«b») Директиви № 2004/17, або якщо такий суб’єкт господарювання може чинити домінуючий вплив на замовника, або якщо суб’єкт господарювання спільно із замовником перебувають під домінуючим впливом іншого суб’єкта господарювання  на підставі відносин власності, участі у фінансуванні або завдяки правилам, якими  регулюється управління відповідним суб’єктом господарювання. У тих випадках, якщо Україна робить виключення із сфери застосування цього Розділу для контрактів у відповідності із статтею 23 Директиви № 2004/17, повідомлення про це має бути надіслане до Комітету з торгівлі.

[19]         Посилання на Договір про заснування ЄС у статті 25 Директиви № 2004/17 безпосередньо не стосується українських органів-замовників. Натомість,  це посилання слід розуміти як посилання на принципи недискримінації, рівного ставлення, прозорості, взаємного визнання та пропорційності.

[20]         Специфікації, які використовуються органами-замовниками з обох Сторін, повинні відповідати умовам, погодженим у відповідній Главі (усунення технічних бар’єрів у торгівлі) цієї Угоди.

[21]         Там, де в контексті цієї Глави Директиви № 2004/17 та у відповідних додатках до неї, є посилання на повідомлення чи публікацію інформації Комісією, слід зрозуміти, що українські органи-замовники подаватимуть таку інформацію для оприлюднення компетентному органу, який забезпечить оприлюднення відповідної інформації згідно з вимогами українського законодавства. В Україні буде визначено єдине джерело оприлюднення, яке буде відповідати за публікацію всіх повідомлень про контракти у відповідності з цією главою. Крім того, українські органи-замовники можуть публікувати ту ж інформацію також за допомогою інших засобів.

[22]         Відповідно до статті 41(1) Директиви № 2004/17, передбачена публікація інформації може здійснюватись  шляхом періодичного індикативного оголошення (як це передбачено в Додатку XV A) або через «анкету покупця» (як описано в Додатку XX).

[23]         Стаття 48(6)(«a») Директиви № 2004/17: в Україні заяви на участь мають бути зроблені в письмовій формі.

[24]            Для цілей цієї Угоди визначено, що метою адаптації законодавства до Директиви № 92/13/ЄЕС є забезпечення наявності відповідних процедур захисту прав, пов’язаних із укладанням контрактів, які підпадають у сферу дії цієї Угоди. Таким чином посилання в Директиві № 92/13/ЄЕС на «контракти у сфері дії  Директиви № 2004/17/ЄС»  або «контракти, віднесені до сфери дії Директиви № 2004/17/ЄС» слід розуміти як посилання на контракти, що охоплюються цією Угодою, а посилання на «порушення законодавства Співтовариства» слід розуміти у значенні порушення положень цієї Угоди. Коли Директива № 92/13/ЄЕС посилається на оприлюднення оголошення про проведення тендерної процедури або повідомлення про присудження контракту в офіційному виданні ЄС,  таке посилання по відношенню до України означатиме оприлюднення у відповідних українських засобах масової інформації. Треба розуміти, що Україна може використовувати всі можливості для гнучкого підходу, викладені у Директиві № 92/13/ЄEС.

[25]         Стаття 2(1) Директиви № 92/13 ЄЕС пропонує на вибір або реалізацію заходів, передбачених підпунктами «a», «b» і «d», або  – альтернативно – заходи, передбачені в підпунктах «c» і «d» цього положення. Україна заявила про намір використовувати перший варіант,  враховуючи, що нинішній стан законодавства не дозволяє використовувати другий. Тим не менше, Україна залишає за собою право використати другий варіант на будь-якому наступному етапі.

[26]         Що стосується визнання контракту нікчемним у відповідності із статтею 2d Директиви № 92/13/ЄЕС, слід зазначити, що відповідно до статті 2(2) цієї ж Директиви, Україна може покласти повноваження на різні органи,  відповідальні за різні аспекти процедури оскарження, включаючи судову владу. Однак для того, щоб відповідати вимогам ефективності, уповноважені органи повинні мати можливість приймати такі рішення швидко, наприклад через застосування прискореної процедури. Слід також зауважити, що зобов’язання передбачити процедури оскарження по відношенню до закупівель на основі рамкових угод та/або динамічних систем закупівель, будуть дійсними за умови, якщо Україна вирішить застосовувати такі процедури; в той же час слід зазначити, що ця Угода не зобов’язує Україну використовувати рамкові угоди та/або динамічні системи закупівель.

[27]         Для цілей цієї Угоди, Сторони вважають, що статтю 60 Директиви № 2004/18/ЄС слід розуміти таким чином, що коли орган-замовник вирішить висунути умову, пов’язану з субпідрядом, він має обрати один з двох варіантів («a») і («b»), викладених в цій статті.

[28]         У випадку, зазначеному в статті 67(2)(«b») Директиви № 2004/18/ЄС, правила, що регулюють відкритість конкурсів проектів (Розділ IV), не застосовуються якщо вартість призів та грошової виплати є нижче порогових значень вартості, встановлених статтею 149(3) цієї Глави про Державні закупівлі цієї Угоди, а оголошення про конкурс не передбачає укладення публічного контракту на надання послуг після проведення конкурсу. Однак, ці правила застосовуються у випадку, коли приз присуджується переможцю конкурсу, а оголошення про конкурс не виключає можливості укладення публічного  контракту на надання послуг  після конкурсу, якщо сукупна вартість призу та контракту перевищує встановлене порогове значення вартості. Правила також застосовуються у разі, коли приз не присуджується, але очікувана вартість контракту, що укладається за результатами конкурсу, перевищує порогове значення, встановлене у статті 149(3) цієї Глави про Державні закупівлі цієї Угоди.

[29]         Встановлено, що органу державної влади - замовнику не забороняється формувати журі, до складу якого включаються його власні співробітники за умови, що такі співробітники відповідають критеріям, викладеним у статті 73 Директиви № 2004/18/ЄС (тобто вони є незалежними по відношенню до учасників конкурсу і мають необхідну кваліфікацію).

 

 

[30]             Дивись примітку 10.

[31]             Дивись примітку 11.

[32]         Дивись примітку 24.

[33]         Дивись примітку 11

 

[34]             Якщо Україна прийме рішення про застосування процедури  для встановлення чи перебуває певна діяльність під прямим впливом конкуренції подібної до тієї, що встановлена  у статті 30 Директиви № 2004/17, ЄС буде надавати підтримку та технічну допомогу. Правила, що застосовуються в ЄС, викладені в Рішенні Комісії № 2005/15/ЄС від 7 січня 2005 року про детальні правила застосування процедури, передбаченої в статті 30 Директиви № 2004/17/ЄС Європейського Парламенту та Ради Міністрів щодо процедур закупівель суб’єктів господарювання, що діють у сферах водопостачання, енергетики, транспорту та поштових послуг.

[35]         EUR порогові значення, наведені в цьому додатку, повинні бути адаптовані на момент набрання чинності даної Угоди, з урахуванням порогових значень у відповідності з Директивами ЄС.