СПИСОК ДОДАТКІВ

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ IV

 

Додаток I-A до Глави 1

Скасування мит

 

Доповнення A

Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Європейський Союз

 

Доповнення B

Індикативна сукупність тарифних квот для імпорту в Україну

 

Додаток I-B до Глави 1

Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався

 

Додаток I-C до Глави 1

Графік скасування вивізного (експортного) мита

 

Додаток I-D до Глави 1

Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита

 

Додаток II до Глави 2

Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів

 

Додаток III до Глави 3

Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його здійснення

 

Додаток IV до Глави 4

Сфера дії

 

Додаток IV-A до Глави 4

Заходи СФЗ

 

Додаток IV-B до Глави 4

Стандарти утримання та поводження з тваринами

 

Додаток IV-C до Глави 4

Інші заходи, які охоплюються цією Главою

 

Додаток IV-D до Глави 4

Заходи, які мають бути включені після наближення законодавства

 

Додаток V до Глави 4

Всеохоплююча стратегія імплементації Глави IV (санітарні та фітосанітарні заходи)

 

Додаток VI до Глави 4

Cписок хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними

 

Додаток VI-A до Глави 4

Хвороби тварин та аквакультур, що підлягають повідомленню, щодо яких визнається статус Сторін і щодо яких можуть застосовуватися рішення про регіоналізацію

 

Додаток VI-B до Глави 4

Визнання статусу шкідників, зон, вільних від шкідників, та захищених зон

 

Додаток VII до Глави 4

Регіоналізація/зонування, території, вільні від шкідників, та захищені зони

 

Додаток VIII до Глави 4

Попереднє схвалення потужностей

 

Додаток IX до Глави 4

Процес визначення еквівалентності

 

Додаток X до Глави 4

Керівні принципи для проведення перевірок

 

Додаток XI до Глави 4

Перевірки імпорту та оплата перевірок

 

Додаток XII до Глави 4

Сертифікація

 

Додаток XIII до Глави 4

Невирішені питання

 

Додаток XIV до Глави 4

Компартменталізація

 

Додаток XV до Глави 5

Наближення митного законодавства

 

Додаток XVI до Глави 6

Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг та незалежних фахівців

 

Додаток XVI-A до Глави 6

Застереження ЄС щодо заснування

 

Додаток XVI-B до Глави 6

Перелік зобов’язань щодо транскордонних послуг

 

Додаток XVI-C до Глави 6

Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (Сторона ЄС)

 

Додаток XVI-D до Глави 6

Застереження України щодо заснування

 

Додаток XVI-E до Глави 6

Зобов’язання України щодо транскордонних послуг

 

Додаток XVI-F до Глави 6

Застереження щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців (Україна)

 

Додаток XVIІ

Нормативно-правове наближення

 

Доповнення XVII-1

Горизонтальні адаптації та правила процедури

 

Доповнення XVII-2

Правила, що застосовуються до фінансових послуг

 

Доповнення XVII-3

Правила, що застосовуються до телекомунікаційних послуг

 

Доповнення XVII-4

Правила, що застосовуються до поштових та кур’єрських послуг

 

Доповнення XVII-5

Правила, що застосовуються до міжнародного морського транспорту

 

Доповнення XVII-6

Положення щодо моніторингу

 

Додаток XVIII до Глави 6

Інформаційні центри

 

Додаток XIX до Глави 6

Індикативний перелік Сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї Угоди

 

Додаток XX до Глави 6

Індикативний перелік України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї Угоди

 

Додаток XXI до Глави 8

Державні закупівлі

 

Додаток XXI-A до Глави 8

Графік інституційних реформ, адаптації законодавства та надання доступу до ринку

 

Додаток XXI-B до Глави 8

Базові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 2)

 

Додаток XXI-C до Глави 8

Базові елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 2)

 

Додаток XXI-D до Глави 8

Базові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 3)

 

Додаток XXI-E до Глави 8

Базові елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 3)

 

Додаток XXI- F до Глави 8

Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)

 

Додаток XXI-G до Глави 8

Інші обов’язкові елементи Директиви 2004/18/ЄС (етап 4)

 

Додаток XXI-H до Глави 8

Інші елементи Директиви 89/665/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою № 2007/66/ЄС (етап 4)

 

Додаток XXI-I до Глави 8

Інші необов’язкові елементи Директиви 2004/17/ЄС (етап 5)

 

Додаток XXI-J до Глави 8

Інші елементи Директиви 92/13/ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС (етап 5)

 

Додаток XXI-K до Глави 8

Положення Директиви 2004/18/ЄС поза межами процесу адаптації законодавства

 

Додаток XXI-L до Глави 8

Положення Директиви 2004/17/ЄС поза межами процесу адаптації законодавства

 

Додаток XXI-M до Глави 8

Положення Директиви 89/665/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, поза межами процесу адаптації законодавства

 

Додаток XXI-N до Глави 8

Положення Директиви 92/13/ ЄEC зі змінами, внесеними Директивою 2007/66/ЄС, поза межами процесу адаптації законодавства

 

Додаток XXI-O до Глави 8

Індикативний перелік питань для співробітництва

 

Додаток ХХІ-Р до Глави 8

Пороги

 

Додаток XXII-A до Глави 9

Географічні зазначення - Законодавство Сторін та елементи реєстрації і контролю

 

Додаток XXII-B до Глави 9

Географічні зазначення - Критерії, що повинні бути включені до процедури заперечення

 

Додаток XXII-C до Глави 9

Географічні зазначення сільськогосподарської продукції і продуктів харчування, згадані у статті 202(3) цієї Угоди

 

Додаток XXII-D до Глави 9

Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані у статтях 202(3) і 202(4) цієї Угоди

 

 

 

 

Додаток XXIII до Глави 10

Глосарій термінів

 

Додаток XXIV до Глави 14

Правила процедури вирішення спорів

 

Додаток XXV до Глави 15

Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ V

 

Додаток XXVI до Глави 1

Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

 

Додаток XXVII до Глави 1

Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику

 

Додаток XXVIII до Глави 4

Оподаткування

 

Додаток XXIX до Глави 5

Статистика

 

Додаток XXX до Глави 6

Навколишнє середовище

 

Додаток XXXI до Глави 6

Навколишнє середовище

 

Додаток XXXII до Глави 7

Транспорт

 

Додаток XXXIIІ до Глави 7

Транспорт

 

Додаток ХХХІV до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

 

Додаток XXXV до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

 

Додаток XXXVІ до Глави 13

Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит

 

Додаток XXXVIІ до Глави 15

Політика з питань аудіовізуальної галузі

 

Додаток XXXVIІІ до Глави 17

Сільське господарство та розвиток сільських територій

 

Додаток XXXIХ до Глави 20

Захист прав споживачів

 

Додаток XL до Глави 21

Співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей

 

Додаток  XLІ до Глави 22

Громадське здоров’я

 

Додаток XLІІ до Глави 23

Освіта, навчання та молодь

 

ДОДАТКИ ДО РОЗДІЛУ VI

 

Додаток XLIIІ до Глави VI

Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством

 

Додаток XLIV до Глави VI

Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством

 

ПРОТОКОЛИ

 

Протокол I

Протокол щодо визначення концепції "походження товарів" і методів адміністративного співробітництва

 

Протокол II

Протокол про взаємну адміністративну допомогу в митних справах

 

Протокол III

Протокол про Рамкову угоду між Україною та Європейським Союзом про загальні принципи участі України в програмах Союзу

 

СПІЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ

Учинено в м. Брюссель двадцять першого березня дві тисячі чотирнадцятого року.

Підписано стосовно Преамбули, Статті 1 та Розділів I, II і VII Угоди.

 

За Україну
(підпис)

 

За Європейський Союз
(підпис)

 

За Європейське Співтовариство з атомної енергії
(підпис)

 

За Королівство Бельгія
(підпис)

 

За Республіку Болгарія
(підпис)

 

За Чеську Республіку
(підпис)

 

За Королівство Данія
(підпис)

 

За Федеративну Республіку Німеччина
(підпис)

 

За Естонську Республіку
(підпис)

 

За Ірландію
(підпис)

 

За Грецьку Республіку
(підпис)

 

За Королівство Іспанія
(підпис)

 

За Французьку Республіку
(підпис)

 

За Республіку Хорватія
(підпис)

 

За Італійську Республіку
(підпис)

 

За Республіку Кіпр
(підпис)

 

За Латвійську Республіку
(підпис)

 

За Литовську Республіку
(підпис)

 

За Велике Герцогство Люксембург
(підпис)

 

За Угорщину
(підпис)

 

За Республіку Мальта
(підпис)

 

За Королівство Нідерланди
(підпис)

 

За Республіку Австрія
(підпис)

 

За Республіку Польща
(підпис)

 

За Португальську Республіку
(підпис)

 

За Румунію
(підпис)

 

За Республіку Словенія
(підпис)

 

За Словацьку Республіку
(підпис)

 

За Фінляндську Республіку
(підпис)

 

За Королівство Швеція
(підпис)

 

За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
(підпис)

Учинено в м. Брюссель двадцять сьомого червня дві тисячі чотирнадцятого року.

Підписано стосовно Розділів III, IV, V та VI Угоди, а також відповідних додатків та протоколів.

 

За Україну
(підпис)

 

За Європейський Союз
(підпис)

 

За Європейське Співтовариство з атомної енергії
(підпис)

 

За Королівство Бельгія
(підпис)

 

За Республіку Болгарія
(підпис)

 

За Чеську Республіку
(підпис)

 

За Королівство Данія
(підпис)

 

За Федеративну Республіку Німеччина
(підпис)

 

За Естонську Республіку
(підпис)

 

За Ірландію
(підпис)

 

За Грецьку Республіку
(підпис)

 

За Королівство Іспанія
(підпис)

 

За Французьку Республіку
(підпис)

 

За Республіку Хорватія
(підпис)

 

За Італійську Республіку
(підпис)

 

За Республіку Кіпр
(підпис)

 

За Латвійську Республіку
(підпис)

 

За Литовську Республіку
(підпис)

 

За Велике Герцогство Люксембург
(підпис)

 

За Угорщину
(підпис)

 

За Республіку Мальта
(підпис)

 

За Королівство Нідерланди
(підпис)

 

За Республіку Австрія
(підпис)

 

За Республіку Польща
(підпис)

 

За Португальську Республіку
(підпис)

 

За Румунію
(підпис)

 

За Республіку Словенія
(підпис)

 

За Словацьку Республіку
(підпис)

 

За Фінляндську Республіку
(підпис)

 

За Королівство Швеція
(підпис)

 

За Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
(підпис)