ПИТАННЯ ТОРГІВЛІ

У цьому розділі представлена інформація, пов’язана з відносинами між Україною та ЄС у сфері торгівлі.

Розділ Євроінтеграційного порталу, присвячений цьому напряму, за змістом є найбільшим зі всіх у контексті виконання Угоди про асоціацію.

Нижче наведена інформація про прогрес виконання зобов'язань у рамках УА щодо функціонування зони вільної торгівлі та виконання Розділу IV Угоди про асоціацію.

Важливою частиною розділу є Інформаційний гід з торгівлі.

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗОНИ ВІЛЬНОЇ ТОРГІВЛІ

Зона вільної торгівлі

 • сторони домовилися про створення зони вільної торгівлі протягом перехідного періоду, що не перевищує 10 років починаючи з дати набрання чинності Угодою відповідно до положень цієї Угоди та Статті XXIV Генеральної угоди про тарифи та торгівлю 1994 року (далі - ГАТТ-1994);

Безмитні тарифні квоти та їхнє використання

 • Україна та ЄС домовилися про зменшення або скасування ввізного мита на товари, що походять з іншої Сторони

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ГІД ПО ТОРГІВЛІ

EU Trade Hepldesk

 • он-лайн сервіс, створений Європейською Комісією для допомоги підприємцям

Сертифікат EUR.1 

 • необхідний для отримання преференційного доступу на ринок ЄС у рамках зони вільної торгівлі між Україною та ЄС

Практичні поради

 • дорадча інформація для вітчизняних виробників щодо того, яким чином краще виходити на ринки країн ЄС

Путівники для експортерів-початківців 

 • збірки практичних порад для експортерів до ЄС у окремих галузях

Пошук партнерів в ЄС-Мережа підприємств EEN 

 • поради, як використовувати Мережу підприємств EEN для пошуку партнерів у ЄС

Корисні посилання

Агентства ЄС, що працюють з експортерами
 

ВИКОНАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ

Технічні бар’єри у торгівлі 

 • зменшення технічних бар’єрів у торгівлі та наближення українських виробників промислової продукції до ринку ЄС

Санітарні та фітосанітарні заходи 

 • запровадження еквівалентної європейській системи контролю за якістю та безпечністю харчової продукції

Митні питання та сприяння торгівлі 

 • спрощення митних процедур та сприянню торгівлі

Підприємництво, послуги та електронна торгівля 

 • покращення умов для ведення бізнесу

Поточні платежі та рух капіталу 

 • лібералізація руху капіталу до рівня рівноцінного законодавству ЄС

Державні закупівлі 

 • створення конкуренції в процесі закупівель у державному секторі

Захист прав інтелектуальної власності 

 • спрощення процедури створення і комерційного використання інноваційних продуктів

Конкуренція та державна допомога 

 • наближення українського законодавства про конкуренцію та практику застосування до права ЄС

Питання, пов’язані з торгівлею енергоносіями 

 • гармонізація українського законодавства у цій сфері з вимогам ЄС

Торгівля та сталий розвиток 

 • сприяння та заохочення торгівлі, залучення прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті товари