ПРАВО ЄС

Основи правової системи ЄС

Європейський Союз спирається на власну правову систему. Основою правової системи ЄС є його установчі договори – Договір про ЄС 1992 р. та Договір про функціонування ЄС 1957 р., а також Хартія ЄС про основоположні права 2000 р., що діють у редакції Лісабонського Договору 2007 р. Положення вказаних актів деталізуються і уточнюються в численних актах вторинного права (регламентах, директивах, рішеннях тощо), що ухвалюються інституціями ЄС, а також прецедентній практиці Суду ЄС.

ЄС засновано на цінностях поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та поваги до прав людини, зокрема осіб, що належать до меншин. Ці цінності є спільними для держав-членів у суспільстві, де панує плюралізм, недискримінація, толерантність, справедливість, солідарність, рівність жінок та чоловіків.

Дотримання вказаних цінностей є обов’язковим як для самого ЄС, так і для його держав-членів. Стати членом ЄС може лише та держава, яка поважає вказані цінності. Крім того, за Угодою про асоціацію повага до цінностей ЄС є істотною умовою співпраці ЄС з Україною.

Метою ЄС є підтримання миру, своїх цінностей та добробуту своїх народів.

Стратегічними цілями Євросоюзу є забезпечення функціонування внутрішнього ринку без внутрішніх кордонів, де забезпечено вільний рух товарів, осіб, послуг та капіталу; розвиток простору свободи, безпеки та правосуддя без внутрішніх кордонів; підтримання економічної, соціальної та територіальної єдності держав-членів.

Усі нормативно-правові акти Європейського Союзу спрямовані на досягнення мети та цілей ЄС.

Характеристика права ЄС

Право ЄС є інтеграційним, оскільки запроваджує єдині правила для усіх держав-членів, фізичних та юридичних осіб, що перебувають під юрисдикцією Європейського Союзу. Право ЄС є частиною правової системи держав-членів та має вищу юридичну силу щодо їхнього національного права. Право ЄС має пряму дію в національному праві, наділяючи правами не лише його держав-членів, але й фізичних та юридичних осіб.

ЄС ухвалює нормативні акти лише в тих сферах та обсязі, у яких він має відповідні повноваження за установчими договорами, визначеними його державами-членами.

Переклади актів права ЄС сприяють ефективній співпраці України і ЄС та належній імплементації положень Угоди про асоціацію.

Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції разом із командою проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" (Association4U) щомісяця готують​ Огляд з питань права ЄС та наближення законодавства.

Практичний посібник із бази даних права ЄС (підготовлений Проектом ЄС Association4U)

У посібнику ви знайдете: 

  • як користуватися Офіційним журналом Європейського Союзу (Official Journal of the European Union)
  • як користуватися веб-сайтом EUR-Lex - основною базою даних права ЄС (eur-lex.europa.eu)
  • як користуватися та яку інформацію можна знайти на веб-сайті Суду Європейського Союзу (curia.europa.eu)

Завантажити практичний посібник із бази даних права ЄС (EU Legal Databases Manual у pdf)  ​