Платформа громадянського суспільства

Основне

Роль: інформування громадянського суспільства щодо прогресу виконання Угоди та врахування їхнього внеску для її виконання.​
Склад: складається з представників громадянського суспільства України, з однієї сторони, і членів Європейського економічного і соціального комітету, з іншої сторони.​
Головування: здійснюється по черзі представником громадянського суспільства від української сторони і представником Європейського економічного і соціального комітету.​
Створено: перше засідання відбулось 16 квітня 2015 року.​
Місце проведення: почергово засідання відбуваються двічі на рік в Україні та у ЄС (штаб-квартира ЄЕСК у Брюсселі).​
Вебсторінка: Українська сторона платформи громадянського суспільства Україна-ЄС; The EU-Ukraine Civil Society Platform

Що робить Платформа громадянського суспільства?

Платформа громадянського суспільства (ПГС) є спільним консультативним органом громадянського суспільства України та ЄС. ПГС відповідальний за представництво та інформування підписантів Угоди про асоціацію та спільних органів, створення яких передбачене Угодою, щодо об’єднаної позиції та інтересів організацій, представлених у ПГС, з усіх питань, що охоплюються Угодою.

  • ПГС, як консультативний орган, надає консультації у відповідь на запит Ради асоціації або Комітету асоціації. ПГС також може надавати рекомендації за власною ініціативою.
  • ПГС повинна бути поінформованою про рішення та рекомендації Ради асоціації.
  • Комітет асоціації та Парламентський комітет асоціації повинні здійснювати регулярні контакти з представниками Платформи громадянського суспільства з метою отримання їхньої думки щодо досягнення цілей Угоди.

Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції згідно з підпунктом 15 пункту 4 Положення про Урядовий офіс, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2017 р. №759,  забезпечує взаємодію членів двосторонніх органів асоціації з Української Сторони та організовує проведення щокварталу зустрічей за участю Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства Україна — ЄС.

24 березня 2016 р. у приміщенні Кабінету Міністрів відбулася перша зустріч заступників міністра з питань європейської інтеграції з представниками Української Сторони Платформи громадянського суспільства.

Склад

Кожна зі сторін Платформи громадянського суспільства формується у складі 15 осіб, які репрезентують три сектори: професійних спілок, роботодавців та інших організацій громадянського суспільства.

Відповідності до регламенту української сторони (УС) Платформи громадянського суспільства вона складається із 6 координаторів робочих груп (що відповідають структурі Угоди про асоціацію), які обираються Асамблеєю, 3 представників громадських об’єднань, 3 представників профспілок національного рівня, 3 представників організації роботодавців національного рівня. Головування в УС ПГС здійснюється на ротаційній основі.

Сторона ЄС складається з 15 осіб, до яких входять 9 членів Європейського економічного і соціального комітету (ЄЕСК), а також 6 представників провідних європейських організацій, які представляють громадянське суспільство, як постійні спостерігачі.

Склад членів ПГС та постійних спостерігачів оновлюється кожні 2,5 роки, що збігається з поновленням терміну повноважень членів ЄЕСК.

Як працює Платформа громадянського суспільства?

Кожну із сторін Платформи очолюють співголови, які готують, координують та організовують роботу ПГС як під час проведення зустрічей обох сторін, так і в процесі роботи між засіданнями. Співголови спільно головують під час засідань.

З української сторони ротація співголів здійснюється кожні 10 місяців для послідовного представництва кожного із 3 секторів протягом терміну дії повноважень Платформи.

Сторони ЄЕСК та України домовляються щодо тем, які потребують висвітлення, або за власною ініціативою або у відповідь на запит інших спільних органів, створених згідно з Угодою про асоціацію.

Співголови, після проведення консультацій із членами, приймають рішення щодо питань, які мають бути висвітлені під час наступного засідання, відповідно до спільно узгоджених пріоритетів.

Проекти порядків денних засідань складаються співголовами з урахуванням пропозицій членів та постійних спостерігачів ПГС. Пункти порядку денного є темами доповідей, які представляє кожна сторона. Кожна зі сторін доручає підготовку доповідей або доповідачеві, або робочій групі. В останньому випадку робоча група призначає доповідача, який представляє інформацію під час засідань.

Кворум вважається наявним, якщо присутні не менше ніж 8 членів та постійних спостерігачів від кожної сторони, за умови, що присутній принаймні один член від кожного з секторів з кожної сторони.

ПГС приймає рішення шляхом досягнення консенсусу серед членів кожної зі сторін з-поміж членів та постійних спостерігачів, які присутні на засіданні. Рішення має збалансовано відображати позиції всіх секторів громадянського суспільства, зокрема, роботодавців, професійних спілок та інших організацій громадянського суспільства. У випадку відсутності консенсусу та у разі згоди обох сторін співголови можуть запропонувати направити пункти, щодо яких виникають розбіжності, до Ради асоціації.

Робочі групи:

Під егідою УС ПГС діють 6 постійних робочих груп:

  • РГ 1 “Політичний діалог, зовнішня та безпекова політика”;
  • РГ 2 “Свобода, юстиція, права людини”;
  • РГ 3 “Економічна співпраця, зона вільної торгівлі, транскордонне співробітництво”;
  • РГ 4 “Зайнятість, соціальна політика, рівні можливості та здоров’я”;
  • РГ 5 “Енергетика, транспорт, довкілля та зміна клімату”;
  • РГ 6 “Наука та технології, інформаційне суспільство, освіта, навчання та молодь, культура і спорт”.

Діяльність робочих груп зосереджена на сприянні ефективній участі громадянського суспільства України у процесі реалізації та моніторингу виконання Угоди про асоціацію з питань, що відносяться до повноважень відповідної групи.

Проведені засідання:

З часу створення Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС відбулося сім засідань. Установче засідання ПГС як двостороннього органу відбулося 16 квітня 2015 р. у Києві. Тоді ж було затверджено Регламент ПГС.

Друге засідання відбулося 11 лютого 2016 р. (Брюссель);​
Третє засідання – 8-9 листопада 2016 р. (Київ);​
Четверте засідання – 18 травня 2017 р. (Брюссель);​
П’яте засідання – 15 листопада 2017 р. (Київ);​
Шосте засідання – 12 квітня 2018 р. (Брюссель);
Сьоме засідання – 3 квітня 2019 р. (Львів);

Восьме засідання - 3 грудня 2019 р. (Брюссель).