Глава 6. Заснування підприємницької діяльності, торгівля послугами та електронна торгівля

Офіційний переклад українською мовою:

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 447/2013 від 15 травня 2013 року про встановлення для КАІФ, які обирають прилучення до рамок Директиви Європейського Парламенту і Ради 2011/61/ЄС, відповідної процедури (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського парламенту і Ради 2011/61/ЄС від 8 червня 2011 року про керуючих альтернативними інвестиційними фондами та про внесення змін і доповнень до директив 2003/41/ЄС і 2009/65/ЄС та регламентів (ЄС) № 1060/2009 і (ЄС) №1095/2010 (Текст стосується ЄЕП)​ (затверджений переклад українською мовою)

Рекомендації Комісії від 15 жовтня 2008 року про нотифікації, часові рамки і консультації, передбачені у статті 7 Директиви Європейського Парламенту і Ради 2002/21/ЄС про спільні регулятивні рамки для мереж
та послуг електронного зв’язку (оприлюднено під номером C(2008) 5925) (Текст стосується ЄЕП) (2008/850/ЄС) (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Комісії від 16 травня 2007 року про доступність у гармонізованому форматі інформації щодо використання радіочастотного спектра у Співтоваристві (оприлюднено під номером С(2007) 2085) (Текст стосується ЄЕП) (2007/344/ЄC) (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії від 23 квітня 2013 року про визначення практичних положень, єдиних форматів і методології стосовно реєстру радіочастотного спектра, встановленого Рішенням Європейського Парламенту і Ради № 243/2012/ЄC про багаторічну програму радіоспектральної політики (оприлюднено під номером С(2013) 2235) (Текст стосується ЄЕП) (2013/195/ЄС) (затверджений переклад українською мовою)

Рішення Комісії від 17 січня 2005 року про гармонізацію смуги радіочастот в діапазоні 24 ГГц для тимчасового використання обладнанням автомобільних РЛС короткого короткого радіуса дії на території
Співтовариства (оприлюднено під номером C(2005) 34) (Текст стосується ЄЕП) (2005/50/ЄC) (затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського парламенту і Ради (ЄС) 2015/2120 від 25 листопада 2015 року про заходи щодо доступу до відкритого Інтернету і внесення змін і доповнень до Директиви 2002/22/ЄС про універсальну послугу та права користувачів щодо мереж та послуг електронного зв’язку та до Регламенту (ЄС) № 531/2012 про роумінг у мережах мобільного зв’язку загального користування в межах Союзу (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/1501 від 8 вересня 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/1502 від 8 вересня 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1506 від 8 вересня 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1505 від 8 вересня 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) 2015/806 від 22 травня 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/296 від 24 лютого 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2015/1984 від 3 листопада 2015 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) № 448/2013 від 15 травня 2013 року (затверджений переклад українською мовою)

Делегований Регламент Комісії (ЄС) № 694/2014 від 17 грудня 2013 року (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії (ЄС) 2016/650 від 25 квітня 2016 року (затверджений переклад українською мовою)

Делегований Регламент Комісії (ЄС) №342/2014 від 21 січня 2014 року, що доповнює Директиву Європейського Парламенту і Ради 2002/87/ЄС та Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №575/2013 щодо нормативно-технічних стандартів застосування методів розрахунку вимог до достатності капіталу для фінансових конгломератів (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Імплементаційне Рішення Комісії від 29 липня 2011 року про внесення змін до Рішення 2005/50/ЄС про гармонізацію радіочастотного спектра в діапазоні 24 ГГц для тимчасового використання в обладнанні автомобільних радарів короткого радіусу дії в Співтоваристві (оприлюднено під номерром С(2011) 5444) (Текст стосується ЄЕП) ​(затверджений переклад українською мовою)

Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) №345/2013 від 17 квітня 2013 року про європейські фонди венчурного капіталу (Текст стосується ЄЕП) (затверджений переклад українською мовою)

Директива Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2003/98/ЄС від 17 листопада 2003 року провторинне  використання інфомрації публічного сектора (затверджений переклад українською мовою) ​